Управління ризиками розроблення та імплементації основних концептуальних документів оборонного планування

Автор(и)

  • Б. Ворович Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/70-77

Ключові слова:

Імплементація документів; ризики; ризикостворюючі фактори; оцінювання та управління ризиками.

Анотація

Різноманітність та значна чисельність проєктів основних концептуальних документів оборонного планування, які на сьогодні розробляються, їх відповідність сучасним вимогам, підвищена складність реалізації внаслідок існуючих політичної, економічної, соціальної ситуацій в Україні та недостатня підготовленість фахівців до законотворчої діяльності ініціює чисельні ризики, які суттєво впливають на результативність та ефективність програмного документа, підвищують витрати та час на реалізацію цілей і визначених завдань. Отже питання управління ризиками імплементації основних концептуальних документів оборонного планування Україні є пріоритетною і актуальною задачею, яка передбачає науково обґрунтовану діяльність у процесі управління ризиками для кожного його елемента: ідентифікація, оцінювання, оброблення, моніторинг і вплив на нього.

Під ризиком імплементації основних концептуальних документів оборонного планування  розуміється подія або умова, яка може статися в майбутньому під час імплементації програмного документа (ПД) і негативно вплинути на виконання ПД, та може привести до недосягнення цілей і завдань визначених у ньому.

Використання запропонованих шляхів управління ризиками імплементації основних концептуальних документів оборонного планування враховують імовірність впливу, зменшують суб’єктивність результатів, дають змогу розробникам ПД оборонного планування зменшити ризики або їх уникнення, скоротити вплив ризику імплементації на проєкт ПД до прийнятного рівня завдяки науково обґрунтованому способу реагування та своєчасного прийняття адекватних управлінських рішень.

За результатами дослідження запропоновано метод оцінювання ризиків імплементації як окремих ризикостворюючих факторів проєктів концептуальних документів оборонного планування. Цей метод дає змогу підбирати спосіб управління (реагування) на кожний ідентифікований ризик.

Біографія автора

Б. Ворович, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент

Посилання

Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK). 4-е изд. Москва : Project Management Institute, 2010. 496 с.

Фатрелл Роберт Т., Шафер Дональд Ф., Шафер Линда И. Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат. Москва : Вильямс, 2004. 1136 с.

Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена / пер. с англ. А. К. Казакова. 3-е изд. Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. 416 с.

Хэлдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт / пер. с англ. Ю. Шпаковой ; под ред. С.И. Неизвестного. Москва : ДМК Пресс; Академия АйТи, 2008. 352 с.

Математические основы управления проектами : учеб. пособ. для вузов / С. А. Баркалов и др. ; ред. В. Н. Бурков. Москва : Высшая школа, 2005. 421 с.

Основы управления проектами. URL: http://www.e-college.ru (дата звернення: 12.05.2021).

Ехлаков Ю. П. Классификация и описание рискообразующих факторов при создании программных продуктов : доклады ТУСУРа. 2013. № 4 (30). С. 142–147.

Липаев В. В. Экономика производства программных продуктов. 2-е изд. Москва : СИНТЕГ, 2011. 352 с.

Авдошин С. М., Песоцкая Е. Ю. Информатизация бизнеса. Управление рисками. Москва : ДМК Пресс, 2011. 176 с.

Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее роль в принятии приближенных решений. Москва : Мир, 1976. 168 с.

Архипенков С.Я. Лекции по управлению программными проектами. URL: http://www.arkhipenkov.ru/resources/sw_Droject_ management.pdf. (дата звернення: 12.05.2021).

Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. Москва : Экономика, 1984. 176 с.

Manual for the Operation of the Joint Capabilities Integration and Development System (JCIDS). 12 February 2015. Joint Staff, 2015. 416 p.

Comprehensive Political Guidance Endorsed by NATO. Heads of State and Government on 29 November 2006. Riga. Latvia. Part 3. § 11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ