Проблеми правового та організаційного забезпечення розвитку інформаційної культури військовослужбовців Збройних Сил України

Автор(и)

  • І. Шопіна Львівський державний університет внутрішніх справ, Ukraine
  • О. Котляренко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/139-145

Ключові слова:

Інформаційна культура; інформаційна безпека; військовослужбовці; Збройні Сили України; інформаційні війни; інформаційно-психологічні операції; інформаційні впливи.

Анотація

Важливість підвищення інформаційної культури військовослужбовців у сучасних умовах пояснюється зростанням значущості інформаційної складової збройних конфліктів, активним використанням різноманітними суб’єктами засобів інформаційного впливу для досягнення військових і невійськових цілей. У світовій практиці є приклади тотального зниження боєздатності урядових військових формувань за допомогою влучного застосування інформаційних засобів. Отже, свідомість та світогляд кожного військовослужбовця завжди можуть бути використані противником для досягнення власних цілей, що потребує більш детального розгляду проблем інформаційної культури як конструкту, що забезпечує стійкість до більшості деструктивних інформаційних впливів.

Мета статті – визначити основні правові та організаційні проблеми у сфері забезпечення належного рівня інформаційної культури військовослужбовців Збройних Сил України, а також створення правового підґрунтя, що охопить низку нормативних і інтерпретаційних актів, якими визначатимуться принципи, суб’єкти та форми підвищення рівня інформаційної культури військовослужбовців.

Основними правовими умовами підвищення рівня інформаційної культури військовослужбовців Збройних Сил України є створення несуперечливого правового підґрунтя, як включало б як програмні документи, так і низку нормативних і інтерпретаційних актів, в яких було б визначено мету, принципи, суб’єкти та форми підвищення рівня інформаційної культури рядового та командного складу на ціннісному та світоглядному рівнях. На організаційному рівні особливу важливість має керованість процесом її формування та зміцнення, що вимагає: визначення ключових індикаторів наявного рівня інформаційної культури як на індивідуальному, так і на організаційному рівні, систематичного проведення моніторингу з метою визначення динаміки таких індикаторів.

Біографії авторів

І. Шопіна, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук

О. Котляренко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат юридичних наук

Посилання

Interview: Taliban Spokesman Qari Yousef Ahmadi. Asharq Al-Awsat. 2012. Apr 15. URL: https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/interviews/interview-taliban-spokesman-qari-yousef-ahmadi (дата звернення: 23.08.2021).

Беляков К. І., Онопрієнко С. Г., Шопіна І. М. Інформаційна культура: правовий вимір : монографія. Київ, КВІЦ, 2018. 168 с.

Шопіна І. М., Коропатнік І. М. Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування Збройних Сил України. Наука і правоохорона. 2017. № 2. С.47–54.

Khomiakov D., Khrystynchenko N., Shopina I., Zhukov S., Shpenov D. Cybersecurity: Legal and Organizational Support in Leading Countries, NATO and EU Standards. Journal of Security & Sustainability Issues. 2020/3/1. Volume 9, Issue 3. P. 977–992.

Шопіна І. М., Коропатнік І. М. Проблеми підвищення інформаційної культури військовослужбовців в умовах збройного конфлікту. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс : монографія /за ред. В. А. Кротюка. Харків: ХУПС, 2021. 558 с.

Гущин О. О. Інформаційна культура учасників міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки. Наука і правоохорона. 2017. № 2. С. 114–118.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 22.08.2021).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2163-19#Text (дата звернення: 22.08.2021).

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення: 22.08.2021).

Стратегія воєнної безпеки України: затверджено Указом Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/121/2021#Text (дата звернення: 22.08.2021).

Стратегія національної безпеки України: затверджена Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n5 (дата звернення: 22.08.2021).

Доктрина зі стратегічних комунікацій: затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил України 12 жовтня 2020 року. http://stratcom.nuou.org.ua (дата звернення: 22.08.2021)

Онопрієнко С. Г. Класифікація елементів інформаційної культури. Форум права. 2016. № 5. С. 135-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ FP_index.htm_2016_5_24 (дата звернення: 21.0.2021).

Про затвердження Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України: наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.2017 № 4. URL: https://dovidnykmpz.info/ipz/nakaz-heneral-noho-shtabu-zbro-nykh-sy-4/ (дата звернення: 20.08.2021).

Войтко В. Психологический словарь. Киев : Высшая школа, 1982. 108 с.

Леонтьев А. Педагогическое общение. Москва, 1979. URL: http://www.twirpx.com/file/1206617 (дата звернення: 19.08.2021).

Слюсаренко Н., Кульбацька М. Суб’єкт-суб’єктний підхід до організації педагогічного процесу. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2015. № 1 (33). С. 196.

Поляков І. О., Щербак С. М. Основні причини та приводи здійснення потенційними суїцидентами фатального кроку. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2014. Вип. 15. С. 208–214.

Корольчук В. В. Профілактика суїциду серед військовослужбовців. 2016. URL: http:// elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/6285/1/zbir_pcuxolog2_p019-023.pdf (дата звернення: 19.05.2021).

Король А. Причини та наслідки явища булінгу. Відновне правосуддя в Україні. 2009. № 1–2 (13). С. 84–93.

Попов В. М., Астапенкова В. М. Психологічні особливості вивченої безпорадності працівників ДСНСУ. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2014. Вип. 15. С.214–221.

Шопіна І. Ґенеза правового забезпечення академічної доброчесності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2020. Вип. 1. С. 36–39.

Команда нашого інституту називається “AM&PM” – “Against manipulation and propaganda messages” – “проти маніпуляцій й пропаганди”. URL: http://am-pm.org.ua/about (дата звернення: 29.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ