Методичний підхід до оцінювання спроможностей міжвидового угруповання військ під час планування реформування (розвитку) Збройних Сил України

Автор(и)

  • O. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • I. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • А. Фучко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/6-15

Ключові слова:

Оборонне планування; системний підхід; угруповання військ; спроможності; показники ефективності бойових дій.

Анотація

Основна мета реформування (розвитку) Збройних Сил полягає у забезпеченні створення угруповання військ, здатного виконувати завдання щодо відбиття нападу противника. Ураховуючи досвід оборонного планування у країнах-членах НАТО, в Україні впроваджується оборонне планування на основі спроможностей. Здатність угруповання військ виконувати завдання визначається його спроможностями, які при оборонному плануванні потрібно оцінювати за сценаріями бойових дій для різних варіантів складу угруповання військ.

При оцінюванні спроможностей угруповання військ використовується системний підхід, який передбачає декомпозицію угруповання військ на окремі системи відповідно до функціональних груп спроможностей, що прийняті у Збройних Силах (ЗС). Основною ‑вважається система ураження військ і об’єктів противника, решта систем (підготовки угруповання військ, розвідки, управління тощо) виконують завдання щодо забезпечення функціонування основної системи.

Спроможності міжвидового угруповання військ запропоновано характеризувати єдиними для видів ЗС і родів військ показниками ефективності бойових дій, а саме показниками, що характеризують втрати угруповань військ, видів ЗС і родів військ в операції (під час ведення бойових дій). Оцінювання втрат угруповань військ сторін здійснюється за етапами сценаріїв бойових дій. Для цього застосовуються методики оцінювання ефективності бойових дій з’єднань, частин, підрозділів родів військ видів ЗС. При визначенні втрат протидіючих угруповань військ ураховуються бойові потенціали об’єктів ураження та їх важливість. Показники ефективності бойових дій угруповань військ за операцією (бойові дії) визначаються шляхом підсумовування втрат, які оцінюються за етапами сценаріїв.

Наведений методичний підхід доцільно використати для розроблення методики оцінювання спроможностей угруповання військ при оборонному плануванні.

Біографії авторів

O. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

д-р військ. наук, професор

I. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

I. Zahorka

А. Фучко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Fuchko

Посилання

Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил України. Київ : Міністерство оборони України, 2019. 618 с.

Фролов В. С., Саганюк Ф. В., Мудрак Ю. М., Пушняков А. С. Досвід оборонного планування в НАТО, заснованого на спроможності військ (сил). Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 1 (68). С. 40–43.

Руснак І. С., Петренко А. Г., Яковенко А. В., Романюк І. М., Кохно В. Д. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження. Наука і оборона. 2017. № 2. С. 3–10.

Слюсар В. І., Кулагін К. К. Особливості процесу оборонного планування НАТО. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2019. № 3 (36). С. 47–59.

Павліковський А. К., Наливайко А. Д.,

Поляєв А. І. Обґрунтування пропозицій щодо впровадження системи оцінювання та розвитку спроможностей складових сил оборони: організаційний аспект. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 1 (68). С. 35–39.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 12.06.2017 р.

Биченков В. В., Корецький А. А., Оксіюк О. Г., Вялкова В. І. Оцінювання спроможностей угруповань військ (сил) за функціональною групою застосування. Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків, 2018. Т. 5, № 3 (95). С. 1–28.

Основы теории и методологии планирования строительства Вооруженных Сил Российской Федерации: военно-теоретический труд / под общ. ред. А. В. Квашнина. Москва : Воентехиздат, 2002. 232 с.

Бобриков А. А. Методика оценки боевых возможностей группировок войск в целях обоснования решений по строительству и применению ВС. Военная мысль. 2009. № 12. С.14–22.

Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угруповання військ (сил) для відбиття агресії. Наука і оборона. 2011. № 1. С. 3–6.

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монографія / О. М. Загорка, А. К. Пвліковський, А. А. Корецький, С. О. Кириченко, І. О. Загорка ; за заг. ред. Руснака І. С. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 248 с.

Загорка О. М., Мосов С. П., Сбитнєв С. П., Стужук П. І. Елементи дослідження складних систем військового призначення. Київ : НАОУ, 2005. 100 с.

Теорія відверненого збитку : монографія / І. С. Романченко, В. О. Шуєнкін, В. М. Можаровський. Львів : НАСВ ЗС України, 2017. 244 с.

Элементы военной системологии применительно к решению проблем оперативного искусства и тактики общевойсковых объединений, соединений и частей : военно-теоретический труд / под ред. академика В. Д. Рябчука. Москва : Военная академия им. М. В. Фрунзе, 1995. 228 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / пер. с польск. В. В. Иванова ; науч. ред. В. М. Жуковский. Москва : Статистика, 1980. 151 с.

Теорія і практика боротьби з малорозмірними низьколітними цілями (оцінка можливостей, тенденції розвитку засобів протиповітряної оборони) : монографія / І. С. Романченко та ін. Житомир : Полісся, 2011. 344 с.

Основи моделювання бойових дій військ : підручник / за заг. ред. О. Ю. Пермякова. Київ : НАОУ, 2005. 483 с.

Онищенко С. І., Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В. Прогнозування втрат військ і об’єктів від авіаційних ударів противника. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2011. № 2 (26). С. 2–8.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва : Статистика, 1974. 160 с.

Денисов А. А., Колесников Д. Н. Теория больших систем управления : учебн. пособие для вузов. Ленинград : Энергоиздат, 1982. 288 с.

Городнов В. П. Методики прогноза эффективности группировок родов войск ПВО. Харьков : ХВУ, 1999. 32 с.

Городнов В. П., Дробаха Г. А., Єрмошин М. О., Смірнов Є. Б., Ткаченко В. Т. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку : монографія. Харків : ХВУ, 2004. 410 с.

Загорка О. М., Поліщук С. В., Загорка І. О. Методичні положення прогнозування втрат сил протидіючих сторін у загальновійськовій операції (бою). Наука і оборона. 2020. № 1. С. 52–57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ