Методика визначення сценаріїв розвитку держави на довгострокову перспективу

Автор(и)

  • В. Биченков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • A. Павліковський Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • О. Левчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • М. Бутенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/16-24

Ключові слова:

Оборонне планування на основі спроможностей; безпекове середовище; метод сценарного прогнозу; довгострокове прогнозування; підвищення об’єктивності прогнозу.

Анотація

Удосконалений метод сценарного прогнозування вирішує наступні завдання: визначення ступеня впливу держав, коаліцій держав на розвиток подій в регіоні; формування опорного сценарію, який надає можливість отримати інформацію про деформацію в часі можливостей держав щодо впливу на події в регіоні; врахування впливу важливих сфер функціонування держави на оцінку слабопрогнозованих важливих чинників; визначення конфігурації області припустимих сценаріїв, яка дозволяє враховувати певну сукупність комбінованих сценаріїв, які не запропоновані експертами в явному вигляді.

Метою будь-якої держави – є сталий розвиток в сферах своєї діяльності: економічній, політичній, демографічній, технологічній, тощо. Успішність вирішення завдання сталого розвитку держави залежить від вірності обрання вектору свого розвитку, вміння передбачити вплив позитивних та негативних факторів, під впливом яких буде перебувати країна, здатність заздалегідь підготувати адекватні сили і засоби для вирішення завдань під час розвитку ймовірних сценаріїв на свою користь. Для вирішення поставленого завдання керівництвом держави опановується досвід, який використовують провідні країни світу. Мова йде про оборонне планування на основі спроможностей, на основі якого формується низка довгострокових нормативних документів щодо перспектив розвитку країни в умовах оточуючого середовища. Це такі документи, як Стратегія національної безпеки України, галузеві стратегії (наприклад, в Міністерстві оборони України – розробляється Стратегія воєнної безпеки України). Для якісного розроблення означених документів проводиться комплексний огляд сектору безпеки і оборони, складовою якого є оборонний огляд. Оборонний огляд на основному етапі свого проведення містить чотири фази: оцінку стану та перспектив розвитку безпекового середовища; огляд спроможностей за їх функціональними групами та планування сил; планування ресурсів; формування перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил оборони й їх структури.

Біографії авторів

В. Биченков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

A. Павліковський, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент

О. Левчук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат економічних наук, доцент

М. Бутенко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

N. Butenko

Посилання

Сиротенко А. М. Рекомендації щодо уточнення завдань і вдосконалення технологій моніторингу загроз національній та воєнній безпеці. Наука і оборона. 2018. № 2. С. 22–28.

Цілі сталого розвитку: 2016–2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/ tsili-staloho-rozvytku (дата звернення: 20.06.2021).

Future operating environment 2035. URL: https://www.cove.org.au/ wp-content/ uploads/ 2017/03/ Future-Operating-Environment-2035.pdf. (дата звернення: 22.06.2021).

Strategic Trends Programme. Future Operating Environment 2035. United Kingdom. URL: https:// info.publicintelligence.net/UK-MoD-FutureEnvironment2035.pdf. (дата звернення: 22.06.2021).

Розвідка Міноборони визначила чотири ймовірні сценарії подальшої агресії Росії. URL: https:// www.radiosvoboda.org/a/30105646.html. (дата звернення: 24.06.2021).

Війна Росії з Україною: чотири сценарії найближчого майбутнього. URL: http://www.icps.com.ua/viyna-rosiyi-z-ukrayinoyu-chotyry-stsenariyi-nayblyzhchoho-maybutnoho/ (дата звернення: 24.06.2021).

Вісім прогнозів агресії Росії від європейських експертів. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ 26807299.html. (дата звернення: 24.06.2021).

Jutta Brauers, Martin Weber. A new method of scenario analysis for strategic planning. Article. January, 1988. URL: https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/for.3980070104 (дата звернення: 24.06.2021).

Wright G., Goodwin P. Decision making and planning under low levels of predictability: Enhancing the scenario method. International Journal of Forecasting. October-December 2009. Vol. 25, Issue 4. P. 813–825.

Timothy Weaver W. The Delphy Forecasting Method. The Phi Delta Kappan. Vol. 52, No. 5 (Jan., 1971). P. 267–271.

Kosow H., Gaßner R. Methods of Future and Scenario Analysis: Overview, Assessment, and Selection Criteria. German Development Institute (DIE). Bonn, 2008, 133 p.

Bishop P., Hines A., Collins T. The current state of scenario development: an overview of techniques. Emerald Group Publishing Limited. 2007. Vol. 9, No. 1. P. 5–25. ISSN 1463-6689.

Биченков В. В. Етапи прогнозування поведінки складної інерційної системи з використанням розробленої моделі системи. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2015. № 2 (23). С. 8–14.

Биченков В. В. Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей ЗС України в ході оборонного планування. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2015 № 3 (24). С. 9–17.

Биченков В. В., Заїка В. Ф. Розроблення системи критеріїв селекції формульних виразів для алгоритму побудови моделі складної системи з використанням комбінаторного методу з обмеженою базою аргументів. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава, 2014. № 3 (31). С. 44–49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-22

Номер

Розділ

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ