Підхід до оцінювання безпекового середовища в сучасних умовах ведення збройної боротьби

Автор(и)

  • В. Богданович Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Ukraine
  • O. Ільяшов Військова частина А1906, Ukraine
  • В. Комаров Військова частина А1906, Ukraine
  • В. Олексіюк Військова частина А1906, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/33-39

Ключові слова:

Національна безпека; безпекове середовище; моніторинг безпекового середовища; інформаційно-аналітичне забезпечення; моніторингова ознака.

Анотація

Однією з особливостей розвитку безпекового середовища на початку ХХІ століття є перенесення акцентів у збройних конфліктах на асиметричне застосування військової сили. Усе частіше акцент методів протиборства зміщується у бік комплексного використання політичних, економічних, інформаційно-психологічних, гуманітарних та інших невійськових заходів, що принципово змінює характер збройної боротьби та ставить більш високі вимоги до системи забезпечення воєнної безпеки.

За таких умов важливим для національної безпеки є питання своєчасного виявлення викликів і загроз воєнній безпеці держави, яке здійснюється за результатами аналізу безпекового середовища, а також оцінювання їх характеру, рівня, масштабу та прогнозування можливого збитку у разі їх реалізації.

У статті викладені результати досліджень щодо оцінювання безпекового середовища в сучасних умовах ведення збройної боротьби. Запропонований підхід є практичною реалізацією методики оцінювання безпекового середовища. В його основу покладено Модель застосування військової сили проти України. Вона побудована як система координат з відповідними вісями, на яких відображені: Модель гібридної війни РФ (за етапами виникнення, нарощування і реалізації воєнної загрози для нашої держави), ознакове поле та сфери прояву моніторингових ознак.

Використання розробленої Моделі застосування військової сили проти України, як практичної реалізації методики оцінювання зовнішнього безпекового середовища, дає змогу: виявляти ознаки підготовки до застосування військової сили проти України з боку іноземних країн (воєнно-політичних блоків) у прихованій та відкритій формах у всіх сферах на основі проявлення відповідних моніторингових ознак; у поточному режимі оцінювати рівень воєнної загрози; відстежувати глобальні та локальні процеси, тенденції розвитку обстановки в окремих регіонах та у світі в цілому; виявляти явища і чинники, які ускладнюють або роблять неможливою реалізацію національних інтересів у певних сферах національної безпеки держави; прогнозувати сценарії реалізації виявлених викликів та загроз.

Біографії авторів

В. Богданович, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

доктор технічних наук, професор

O. Ільяшов, Військова частина А1906

доктор військових наук, професор

В. Комаров, Військова частина А1906

доктор військових наук, професор

В. Олексіюк, Військова частина А1906

кандидат військових наук

Посилання

Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Скулиш Є. Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України : монографія у 7 т. Т. 1 : Теоретичні основи, методи й технології забезпечення національної безпеки України / за заг. ред. Є. Д.Скулиша. Київ : НА СБ України, 2012. 548 с.

Методика оцінювання зовнішнього безпекового середовища / В. Ю. Богданович, А. М. Сиротенко, О. В. Дублян, О. В. Дейнега // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. Київ, 2019. № 2 (88). С. 30–37.

Богданович В. Ю., Дублян А. В., Передрий А. В., Прима А. М. Граф-модель гибридной агрессии государства-инициатора против выбранного государства-мишени // SDirect24 : межд. науч. журнал. Варшава, 2020. № 1 (12).

Леонов В. В., Ворович Б. О. Парадокс асиметрії в сучасних міжнародних збройних конфліктах. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. № 1. С. 29–34.

Богданович В. Ю., Висідалко А. Л. Методика автоматизованого моделювання експертно-аналітичних сценаріїв виявлення та усунення загроз реалізації національних інтересів. Наука і техніка Повітряних сил Збройних Сил України. Харків, 2015. № 3 (20). С. 21–29.

Кобко Є. В. Моніторинг загроз національній безпеці держави: зарубіжний досвід та українські реалії публічно-правового забезпечення. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2018. № 1 (106). С. 122–133.

Балик І. В. Удосконалення математичного апарату визначення рівня воєнної загрози. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2020. № 3 (40). С. 7–12.

Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки та оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України : монографія ; вид. 2-ге, розширене та доповнене / В. Ю. Богданович, І. С. Романченко, І.Ю. Свида, А. М. Сиротенко, О.В. Дублян. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2021. 364 с.

Герасимов В. В. Основные тенденции развития форм и способов применения ВС, актуальные задачи военной науки по их совершенствованию: доклад. Военно-промышленный курьер. Київ, 2013. № 8 (476).

Бертош А. Гибридные войны в стратегии США и НАТО. Независимая газета – 2014. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2014-10-10/1_nato. html. (дата звернення: 10.10.2020).

Арзумян Р. В. Кромка хаоса. Сложное мышление и сеть: парадигма нелинейности и среда безопасности ХХІ века. Москва : Регнум, 2012. 600 с.

Євген Магда. Майбутнє безпекове середовище 2030. URL: http://fpp.com.ua/majbutnye-bezpecove-seredovyshhe-2030/ (дата звернення: 16.11.2020).

Максименков И. А., Богданов А. С. Современные подходы к информационно-аналитической деятельности по выявлению гибридных угроз. Военная мысль. 2021. № 5. С. 42–49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ