Підходи щодо розроблення методики імплементації концептуальних документів стратегічного та оборонного планування

Автор(и)

  • А. Поляєв Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/78-83

Ключові слова:

Методика імплементації концептуальних документів стратегічного та оборонного планування; державний менеджмент; спроможність; оборонне планування на основі спроможностей.

Анотація

Одним з важливих пріоритетів реалізації державної політики у сфері оборони є виконання завдання з імплементації концептуальних нормативно-правових актів взаємоузгоджених з іншими документами оборонного планування в системи оборонного менеджменту Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Саме тому, вважається актуальним і невідкладним завдання щодо визначення підходів до розроблення методики імплементації концептуальних документів стратегічного та оборонного планування в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України з урахуванням досвіду держав-членів НАТО.

Під імплементацією концептуальних документів стратегічного та оборонного планування у даній статі розуміється сукупність цілеспрямованих організаційно-правових та інституційних заходів, які здійснюються в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України і спрямованих на реалізацію державної політики у сфері оборони, що визначена законами, стратегіями, концепціями, доктринами, засадами, основами, деклараціями для ефективного розвитку Збройних Сил України.

Підходи до розроблення методики імплементації концептуальних документів стратегічного та оборонного планування можна уявити як поетапний процес:

- визначення концептуальних документів стратегічного і оборонного планування, які підлягають імплементації;

- визначення нормативно-правового акту оборонного планування (за рівнем ієрархії), який планується розробити;

- формування вимог концептуального документу до структури та змісту проєкту нормативно-правового акту;

- визначення способів імплементації концептуального документу у проєкті нормативно-правового акту;

- формування змістовної частини проєкту нормативно-правового акта та визначення відповідності нормативно-правового акта вимогам проєкту концептуального документу;

- управління  ризиками та проведення  моніторингу і контролю.

Біографія автора

А. Поляєв, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Poliaiev

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018.

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 14.09.2021 р. № 392/2020.

Стратегія воєнної безпеки України : Указ Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021.

Про затвердження Порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. № 941.

Про затвердження Порядку організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони : наказ Міністерства оборони України від 22.12.2021 р. № 484.

Руснак І. С., Петренко А. Г., Яковенко А. В., Романюк І. М., Кохно В. Д. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження. Наука і оборона. 2017. № 2. С. 3–10.

Тютюнник В. П., Горовенко В. К. Як імплементувати Закон України “Про національну безпеку України”. Defense Express. URL: https://old.defence-ua.com/index.php/statti/ publikatsiji-partneriv/5277-yak-implementuvaty-zakon-ukrayiny-pro-natsionalnu-bezpeku-ukrayiny (дата звернення: 23.07.2021).

Пальчик А. В. Деякі підходи до імплементації вимог концептуальних оборонних документів в НАТО. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 3 (70).

Брежнєва Т. В. Імплементація “Комплексної політичної директиви НАТО” як нового стратегічного документа. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. зб. Київ, 2009. № 1 (10).

Клименко О. Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльності наукових бібліотек України: термінологічний аспект. URL: http://nbuviap.gov.ua/ index.php? option=com (дата звернення: 23.07.2021).

Саганюк Ф. В., Кириченко С. О. Підходи до формування моделі для імплементації концептуальних документів у сфері оборони. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 3 (70).

Щипанський П. В., Саганюк Ф. В., Мудрак Ю. М. Оборонний менеджмент: підходи до управління процесами оборонного планування. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2021. № 1 (71).

Семенченко А. І. Розробка категорійно-понятійного апарату стратегічного планування з державного управління забезпеченням національної безпеки. URL: http://academy.gov.ua /ej/ej6/txts/07saiznb.htm. (дата звернення: 23.07.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ