Досвід збройних сил провідних країн світу в інтересах удосконалення інформаційного забезпечення Збройних Сил України

Автор(и)

  • П. Сніцаренко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Ю. Саричев Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. Ткаченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. Зубков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/40-50

Ключові слова:

Інформаційні системи; системи управління; мережецентрична війна.

Анотація

Досвід участі збройних сил провідних країн світу в операціях кінця ХХ – початку ХХІ століття визначив основною тенденцією розвитку теорії і практики управління військами – впровадження  концепції мережецентричних війн.

Мета статті – обґрунтування підходів до визначення напрямів (шляхів) удосконалення інформаційного забезпечення системи управління ЗС України на підставі досвіду використання інформаційних систем для управління збройними силами провідних країн світу.

За розрахунками, автоматизація процесів збору, оброблення, узагальнення, передачі (прийому) інформації може сприяти підвищенню бойових можливостей військ (сил) на 15–20% і на 50% скоротити час, який витрачається на прийняття рішень і доведення завдань до підлеглих.

Сучасні автоматизовані системи управління, які за своєю сутністю є інформаційними, зорієнтовані на “мережецентричні дії”. У статті наводяться ключові напрями з питань впровадження мережецентричних концепцій, розподіл класів мережецентричних систем в залежності від ступенів автоматизації керованих процесів та потоків інформації, яка в них циркулює.

Рівень автоматизації діяльності органів військового управління на даному етапі розвитку ЗС України становить лише 10-30 % від потреб.  За роки незалежності в ЗС України не було створено жодної завершеної інформаційної системи як управління військами (силами), так і оборонними ресурсами.

У статті пропонуються рекомендації щодо впровадження мережецентричної концепції (на прикладі С-подібної системи управління збройними силами США з еволюцією від С2 до С4ISR) для ЗС України. Із досвіду провідних країн світу при впровадження мережецентричної концепції для систем управління ЗС України головна увага повинна бути зосереджена на питаннях збору, обробки, аналізу, ототожнення та безпеки інформації для підтримки прийняття рішень керівниками усіх рівнів.  Надання своєчасної актуальної достовірної (релевантної) інформації для систем управління військового призначення постає головним завданням в загальному процесі інформаційного забезпечення ЗС України.

Біографії авторів

П. Сніцаренко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Ю. Саричев, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

В. Ткаченко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук

В. Зубков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

V. Zubkov

Посилання

Пащетник О. Д. Аналіз світових тенденцій розвитку автоматизованих систем управління військами і зброєю. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2015. № 2 (19). С. 64–68.

Короленко В. А., Синявский В. К., Верещагин С. И. Автоматизация системы управления войсками: на пути от идеи к решению. URL: https://docplayer.ru/56089435-Avtomatizaciya-sistemy-upravleniya-voyskami-na-puti-ot-idei-k-resheniyu.html. (дата звернення: 28.06.2021).

Ільяшов О. А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого – шостого поколінь. Наука і оборона. 2009. № 3. С.43–48.

Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию. Москва : Евразийское движение, 2011. 130 с. URL: https://www.geopolitica.ru/sites/default/ files/ncw.pdf. (дата звернення: 28.06.2021).

Гаврилов А. Автоматизированная система сбора, обработки и распределения разведывательной информации СВ США DCGS-A. Зарубежное военное обозрение. 2010. № 7. С. 32–40. URL: http://pentagonus.ru/publ/ 122-1-0-1596 (дата звернення: 25.06.2021).

Кондратьев А. Реализация концепции “Сетецентрическая война” в ВВС США. Зарубежное военное обозрение. 2009. №5. С. 44–49. URL: http://pentagonus.ru/publ/24-1-0-1159 (дата звернення: 25.06.2021).

Баулин В., Кондратьев А. Реализация концепции “Сетецентрическая война” в ВМС США. Зарубежное военное обозрение. 2009. № 6. С. 61–67. URL: http://pentagonus.ru/publ/26-1-0-811 (дата звернення: 27.06.2021).

Кондратьев А. Е. Борьба за информацию на основе информации. Независимое военное обозрение. 2008. № 10. URL: https://nvo.ng.ru/concepts/ 2008-10-24/1_info.html. (дата звернення: 27.06.2021).

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монографія / О. М. Загорка, А. К. Павліковський, А. А. Корецький, С. О .Кириченко, І. О. Загорка ; за заг. ред. І. С. Руснака. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 248 с.

Воєнна доктрина США “Joint Vision 2020”. URL: http://pentagonus.ru/doc/JV2020.pdf. (дата звернення: 28.06.2021).

Балахонцев Я., Кондратьев А. Влияние концепции “сетецентрическая война” на эффективность разведывательного обеспечения Вооружённых сил США. Зарубежное военное обозрение. 2011. № 2. С. 14–20.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.004 – 2014 (01) “Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення” [затверджено наказом начальника Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України – головного метролога Збройних Сил України від 27.02.2014 р. № 1].

Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Москва : Сов. Радио, 1968. 328 с.

Кондратьев А. Е. Общая характеристика сетевых архитектур, применяемых при реализации перспективных сетецентрических концепций ведущих зарубежных стран. Военная мысль. 2008. № 12. С. 63–73.

Фролов В. С. Структурно-логічна схема Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України. Наука і оборона. 2012. № 1. С. 15.

Молитвин А.О реализации концепции единого информационного пространства НАТО. Зарубежное военное обозрение. 2008. № 1. С. 23–27.

Adams G., Ben-Ari G., Logsdon J., Williamson R. (2004). European C4ISR Capabilities and Transatlantic Interoperability. The George Washington University.

Корчагин С. Автоматизированные системы управления Сухопутных войск Бундесвера. Зарубежное военное обозрение. 2013. № 7. С. 47–53. URL: http://factmil.com/publ/strana/germanija/ 41-1-0-266 (дата звернення: 28.06.2021).

MILITARYEXP.COM. URL: https:// militaryexp.com/v-evrosoyuze-vpervye-v-istorii-dogovorilis-o-sozdanii-voennoy-vsemirnoy-pautiny (дата звернення: 25.06.2021).

Thomas T. L. (2005). Chinese and American network warfare // Joint Force Quarterly, July, 2005.

Долгополов А. И еще раз о сетецентрических войнах. Армейский сборник. Февраль 2015. № 2. URL: https://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/ ac_5_02_2015.pdf. (дата звернення: 25.06.2021).

Разведывательное сообщество США // ВПК. 2009. № 22. URL: vpk-news.ru/sites/default/ files/pdf/issue_288.pdf. (дата звернення: 27.06.2021).

Американська АСУ військами FBCB2. URL: http://dragon-first-ru.livejournal.com/33339.html; http://defense-update.com/; http: // pentagonus.ru / (дата звернення: 25.06.2021).

Гаценко С. С. Аналіз вимог до систем управління військами та шляхи їх удосконалення. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2015. № 2. С. 85–90.

Галаган В. І., Полішко С. В., Бондарчук С. В. Пропозиції щодо удосконалення процесу впровадження інформаційних систем іноземного виробництва в діяльність Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 2. С. 62–68.

Візія Генерального штабу ЗС України щодо розвитку Збройних Сил України на найближчі 10 років. URL: https://www.mil.gov.ua/news/ 2020/01/11/viziya-generalnogo-shtabu-zs-ukraini-shhodo-rozvitku-zbrojnih-sil-ukraini-na-najblizhchi -10-rokiv/ (дата звернення: 28.06.2021).

Буренок В. А., Кравченко А. Ю., Смирнов С. С. Сетецентричные войны “Воздушно-космическая оборона”. URL: https://www. Мережецентричні війниВКО-03-06-11.mht. (дата звернення: 26.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ