Збройні конфлікти як дестабілізуючий фактор прикордонної безпеки

Автор(и)

  • В. Торічний Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine
  • А. Братко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine
  • Д. Захарчук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/57-63

Ключові слова:

Збройний конфлікт; регіональний збройний конфлікт; гібридна війна; національна безпека; Державна прикордонна служба України; прикордонний загін.

Анотація

У статті проаналізовано природу, характер, особливості сучасних збройних конфліктів, визначено завдання та дії прикордонних підрозділів Державної прикордонної служби України в разі їх виникнення та ескалації. Визначено, що можливими районами виникнення збройних конфліктів є прикордонні території суміжних держав, окремі невеликі за територією, географічні пункти відносно їхньої приналежності, зафіксовано особливості таких конфліктних протистоянь. Підкреслено, що останнім часом суттєво розширився спектр потенційних учасників збройних конфліктів, окрім держав, їх суб’єктами стають різні опозиційні угрупування – примирення з ними не можливе, а значить і повноцінне врегулювання конфліктів матиме місце лише після повного знешкодження. Проаналізовано нові виклики та загрози національній безпеці України на сучасному етапі загалом, та у сфері безпеки державного кордону зокрема.

Визначено, що з оперативно-тактичної точки зору, дії прикордонних підрозділів в умовах збройного конфлікту також мають свої особливості. Для них характерними є поєднання військових та невійськових форм протистояння, створення з метою вирішення конфлікту тимчасових позаштатних формувань, до яких залучаються також представники різних силових структур, у тому числі внутрішніх військ. Підкреслено, що основними завданнями прикордонного загону залишається охорона цілісності та недопущення незаконного перетину державного кордону із використанням традиційних форм оперативно-службової діяльності, а в умовах розгортання збройного конфлікту прикордонники можуть виконувати ряд додаткових завдань.

Зафіксовано, що одним із найбільш складних завдань прикордонного підрозділу в умовах збройного конфлікту є створення єдиної, уніфікованої системи зв’язку та інформації між самостійно діючими прикордонними підрозділами та допоміжними групами на різних ділянках кордону, координація спільних зусиль та узгодження окремих дій із органами місцевої адміністрації в питаннях дотримання надзвичайного стану в регіоні.

Біографії авторів

В. Торічний, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор наук з державного управління

А. Братко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент

Д. Захарчук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук

Посилання

Руснак І. С. Підсумки та перспективи оборонного будівництва України в контексті реалізації воєнної політики держави. Стратегічні пріоритети. 2015. № 4. С. 35–44.

Трембовецький О. Г., Лазоренко О. В. Аналіз умов виникнення регіональних збройних конфліктів та завдання прикордонного відомства у разі їх виникнення. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. 2015. № 4. С. 248–261.

Фаріон О. Б. Методика оцінки ефективності системи інформаційного забезпечення відділу прикордонної служби типу «В». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2009. № 49. С. 97–115.

Івашков Ю. Б. Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 2 (60). С. 116–120.

Леонов В. В., Ворович Б. О., Сівоха І. М. Війни ХХІ століття: технології “гібридної війни”. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2015. № 1 (53). С. 24–30.

Фролов В. С., Саганюк Ф. В., Лобко М. М. Деякі підходи щодо стратегії протистояння та протидії агресору. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 1 (59). С. 5–11.

Фролов В. С., Саганюк Ф. В. Стратегія переходу в умовах гібридної війни до нового формату стратегічного керівництва сектором безпеки і оборони України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 2 (60). С. 6–12.

Назаренко В. О., Серватюк В. М., Ставицький О. М. Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю (у контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері) : монографія. Хмельницький : НАДПСУ, 2013. 360 с.

Городнов В. П., Литвин М. М., Іщенко Д. В., Кириленко В. А. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : монографія. Хмельницький : НАДПС України, 2009. 473 с.

Нікітін А. А. Збройний конфлікт як вид воєнного конфлікту. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справа. 2018. Вип. 2. С. 52–59.

Bratko A., Zaharchuk D., Zolka V. Hybrid warfare – a threat to the national security of the state. Revista de Estudios en Seguridad Internacional. 2021. 7, 1. Р. 147–160. URL: http://dx.doi.org/ 10.18847/1.13.10 (дата звернення: 02.08.2021).

Гугнін Е. А. Гібридна війна як технологія зовнішнього впливу (на прикладі анексії Криму). Грані. 2020. Вип. 20. С. 13–19.

Суботін В. О., Ананьїн О. В. Забезпечення прикордонної безпеки України в умовах збройного конфлікту. Наука і оборона. 2014. № 4. С. 30–36.

Цевельов О. Є. Державне реагування на загрози національній безпеці у сфері безпеки державного кордону України : дис… канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Хмельницький університет управління та права. Хмельницький, 2017. 330 с.

Torichnyi V., Biletska T., Rybshchun O., Kupriyenko D., Ivashkov Y., Bratko A. Іnformation and propaganda component of the Russian Federation hybrid aggression: conclusions for developed democratic countries on the experience of Ukraine. TRAMES. 2021. Vol. 25 (75/70), № 3. Р. 355–368.

Луцишин Г. Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізації. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2014. Вип. 26. С. 128–133.

Братко А. В., Мисик А. Б. Роль Державної прикордонної служби України в системі воєнної безпеки в умовах гібридної війни. Честь і закон. 2021. № 1 (76). С. 5–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ