Визначення оптимального каналу спостереження кількісних характеристик держав

Автор(и)

  • І. Мазуренко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. Бочарніков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • С. Свєшніков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/33-41

Ключові слова:

Канал спостереження; воєнно-політичний аналіз; функція належності; сепарабельність; розмитість.

Анотація

Вирішення наукових та науково-аналітичних задач в області воєнно-політичного аналізу за допомогою чисельних методів майже завжди потребує отримання оцінок держав за характеристиками (властивостями) двох типів: кількісними та якісними. Прикладами кількісних характеристик можуть служити: площа держави, довжина берегової лінії, чисельність населення, розмір валового внутрішнього продукту. Прикладами якісних характеристик можуть служити: тип політичної системи, наявність гірських місцевостей, вихід до моря тощо.

Для подальшої обробки даних ці характеристики мають бути представлені однаково, в єдиному базисі. Тоді можна використовувати різні методи композиції, наприклад арифметичну згортку, методи теорії нечітких множин, нечітко-інтегральне числення та інші.

Мета статті полягає у розробці оптимального (в сенсі обраних критеріїв) каналу спостереження кількісних характеристик держав, який дозволить отримати значення відповідної змінної і використовувати її в наукових та науково-аналітичних задачах воєнно-політичного аналізу. Для досягнення зазначеної мети вирішені такі підзадачі:

обрано тип каналу спостереження, найбільш раціональний з точки зору особливостей наукових та науково-аналітичних задач воєнно-політичного аналізу;

обрано критерії оцінювання каналу спостереження та розроблено алгоритм їх розрахунку, виходячи з вимоги забезпечення адекватності;

сформовано кілька варіантів побудови каналу спостереження і обрано оптимальний канал на основі висунутих критеріїв.

Дослідження проводились при наступних обмеженнях:

досліджувалась множина каналів спостереження, які мають однакову і симетричну форму функцій блоків визначеної змінної на усьому визначеному універсумі для змінної;

покриття універсуму змінної функціями блоків передбачалося рівномірним ‑ пояснюється тим, що окремі інтервали з усього діапазону змінної є однаково важливими з точки зору впливу на оцінку властивості.

Біографії авторів

І. Мазуренко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

I. Mazurenko

В. Бочарніков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, професор

С. Свєшніков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Saaty T. L., Kearns K. P., Analytic Planning: The organization of System, New York : Pergamon Press, 1991. 208 p.

Dubois D. The role of fuzzy sets in decision sciences: Old techniques and new directions, 2011. Available at: <https://www.researchgate.net/profile/ Elissa_Madi/post/Does_anyone_know_how_to_convert_pairwise_comparisons_into_Fuzzy_Triangular_Numbers_Various_authors_using_various_Triangular_Numbers_Why/attachment/59d63d40c49f478072ea85e1/AS:273758269444097@1442280465941/download/2011-dubois-the+role+of+FS+ in+decision+sciences-old+technique+and+new+directions.pdf>. (date accessed: 06 dec. 2020).

Sugeno M. Fuzzy Measure and Fuzzy Integral. Transaction of the Society of Instrument and Control Engineers. 1972. Vol. 8. Р. 95–102.

Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / пер. с англ. Москва : Радио и связь, 1990. 544 с.

Ahmad Aljaafreh, Student Member, IEEE and Liang Dong, Senior Member. Cooperative Detection of Moving Targets in Wireless Sensor Network Based on Fuzzy Dynamic Weighted Majority Voting Decision Fusion. IEEE 978-1-4244-6452-4/10/$26.00 ©2010 IEEE. р. 544-548

Silantyev A. B., Golubev A. V., Fernandu C. A., Olim J. F., Timoshenko A. V. Track Association in Radars with Additional Multi-Scanning Observation Channels. Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO). 2021.

Zadeh L.A. The Concept of linguistic variable and its applications to approximate reasoning. Information Sciences. 1975. DOI: https://doi.org/ 10.1016/0020-0255(75)90046-8.

Natalinovaa N. M., Galtsevaa O. V., Xiub N., Belana A. M. Qualitative and Quantitative Methods for Estimating the Library and Information Services. DOI: http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.01.65.

Schmalzel J. L., Johnson J. F. Pattern recognition based on fuzzy logic. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. 1993. DOI: 10.1109/IMTC.1993.382557.

Natalinova N. M., Ilina N. L., Rozhkova O. V., Moldovanova E. A. Filtering for Stochastic Systems in the Case of Continuous Observation Channels with Memory of Arbitrary Multiplicity and Anomalous Noise. 2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). 978-1-4673-8383-7/16/$31.00 ©2016 IEEE.

Босов А. В., Панков А. Р. Условно-минимаксная фильтрация процесса в системе с переключающимися каналами наблюдения. Автоматика и телемеханика 1995. Вып. 6. С. 87–97.

M.L. Kleptsynaa, A.Le Bretonb and M. Viot. Filtering with exponential criteria via linear observation channels. Global and Stochastic Analysis. January-June, 2014. Vol. 1, No. 1. Р. 57–77.

Serdar y¨uksel and tam´as linder. Optimization and Convergence of Observation Channels in Stochastic Control. arXiv:1009.3824v2 [math.OC] 7 Feb 2012

Joanne Taery Kim1 and Sehoon Ha. Observation Space Matters: Benchmark and Optimization Algorithm. arXiv:2011.00756v1 [cs.RO] 2 Nov 2020.

Андриевский Б. Р., Фрадков А. Л. Управление и наблюдение через каналы связи с ограниченной пропускной способностью. С. 103–114.

Бочарников В. П. Fuzzy-технология: модальность и принятие решений в маркетинговых коммуникациях. Санкт-Петербург : Наука РАН, 2002. 221 с.

Bozanic D., Tešić D., Milić A. Multicriteria decision making model with Z-numbers based on FUCOM and MABAC model. Decision Making: Applications in Management and Engineering. Vol. 3 (2). 2020. Р. 19–36. Available at: <https://www.dmame.rabek.org/index.php/dmame/article/view/72/53>. (date accessed: 22 dec. 2020).

Chen S-M. Evaluating weapon systems using fuzzy arithmetic operations. Fuzzy Sets and System. Vol. 77. 1996. Р. 265–276. Available at: <https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/1453/1/A1996TU25700002.pdf>. (date accessed: 06 dec. 2020(.

Maria Letizia Guerra, Luciano Stefanini. Approximate fuzzy arithmetic operations using monotonic interpolations. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 150. Issue 1. 2005. Р. 5–33. DOI: 10.1016/ j.fss.2004.06.007.

Kosheleva O., Cabrera S. D., Gibson Glenn A., Koshelev M. Fast implementations of fuzzy arithmetic operations using fast Fourier transform (FFT). Fuzzy Sets and Systems. Vol. 91. Issue 2. 1997. Р. 269–277. DOI: 10.1016/S0165-0114(97)00147-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-17

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ