Застосування методів прогнозування під час обґрунтування стратегії (напрямів) розвитку Збройних Сил

Автор(и)

  • І. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/17-21

Ключові слова:

Оборонне планування; методи прогнозування; передбачення; розвиток Збройних Сил.

Анотація

Обґрунтування стратегії (напрямів) розвитку Збройних Сил (ЗС) засновується на прогнозуванні виконання завдань оборонного планування. Різноманітність завдань оборонного планування потребує розробки методичного підходу до застосування методів прогнозування їх виконання. Від правильного вибору методів прогнозування і порядку їх застосування залежить обґрунтованість стратегії (напрямів) розвитку ЗС.

У статті наведена класифікація методів, які можуть застосовуватися при прогнозуванні виконання завдань оборонного планування. Методи зведені у п’ять класів: статистичної екстраполяції, математичного моделювання, експертного оцінювання, багатокритеріального порівняльного аналізу, комбіновані.

Відповідно до методичного підходу методи статистичної екстраполяції, математичного моделювання, експертного оцінювання в основному застосовуються для прогнозування чинників (параметрів), що впливають на виконання завдань оборонного планування, методи багатокритеріального порівняльного аналізу – для вибору найкращого варіанту виконання завдань. Сукупність цих методів утворюють комбіновані методи прогнозування.

Методи для прогнозування обираються з урахуванням характеру змінювання чинників (параметрів), що впливають на виконання завдань оборонного планування.

У статті також наведені методи, які рекомендується застосовувати при прогнозуванні виконання деяких завдань оборонного планування.

Біографія автора

І. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

I. Zahorka

Посилання

Добров Г. М. Прогнозирование науки и техники. Москва : Наука, 1977. 209 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. Харків : ХУПС, 2008. 545 с.

Згуровський М. З. Системна методологія передбачення. Київ : Політехніка, 2001. 50 с.

Основи моделювання бойових дій військ : підручник / за заг. ред. О. Ю. Пермякова. Київ : НАОУ, 2005. 483 с.

Богданович В. Ю., Єжеєв М. Ф., Свида І. Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія і практика. Львів : ЛІСВ, 2008. 300 с.

Загорка О. М., Марко І. Ю. Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2013. № 2. С. 76–80.

Загорка О. М., Перепелиця В. А., Заплішна А. І. Методичні підходи до визначення бойових потенціалів і коефіцієнтів порівняння зразків озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. Київ, 2008. № 19. С. 32–43.

Загорка О. М., Корецький А. А., Павліковський А. К., Загорка І. О. Методичний підхід до обґрунтування параметрів обрису Збройних Сил. Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ. Київ, 2018. № 1(62). С. 19–27.

Загорка О. М., Кириченко І. О. Визначення форм і способів застосування військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах: методологічний аспект. Честь і закон. 2005. № 4. С. 17–21.

Загорка О. М., Поліщук С. В., Загорка І. О. Методичні положення прогнозування втрат сил протидіючих сторін у загальновійськовій операції (бою). Наука і оборона. 2020. № 1. С. 52–57.

Воєнна економіка : навч. посібник / за ред. В. М. Шемаєва. Київ : НАУО, 2008. 328 с.

Щипанський П. В., Загорка О. М., Поліщук С. В., Загорка І. О. Методичні підходи до розроблення сценаріїв розвитку ситуацій у воєнній сфері. Наука і оборона. 2021. № 3. С. 47–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-18

Номер

Розділ

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ