Обґрунтування бойового складу сил стримування противника у кризових ситуаціях: методичні положення

Автор(и)

  • О. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • С. Поліщук Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/22-32

Ключові слова:

Кризова ситуація; сили стримування; бойовий склад сил; метод таксономії.

Анотація

Для сучасної воєнно-політичної обстановки у світі характерним є зменшення загрози розв’язання ядерної війни. У той же час спостерігається зростання виникнення локальних війн і збройних конфліктів, зокрема гібридних, які породжують кризові ситуації і створюють небезпеку стабільності не тільки у регіонах, а і в глобальному масштабі

Дії щодо стримування противника у кризовій ситуації повинні бути спрямовані на створення умов, які визначають безперспективність розв’язання і ведення воєнних дій противником. При цьому воєнні міри повинні виступати у якості достатньо могутнього і надійного фактору стримування. Тому важливим при проведенні оборонного планування є обґрунтування бойового складу сил стримування противника у кризовій ситуації.

Потрібний бойовий склад сил стримування противника доцільно визначати за кінцевим співвідношенням бойових потенціалів сторін на кінець операції (бойових дій). Ураховуючи невизначеність застосування сил противника при розв’язанні воєнного конфлікту, зокрема при проведенні повітряної наступальної операції, доцільно співвідношення бойових потенціалів сил сторін оцінювати за варіантами дій противника і своїх сил. При обґрунтуванні бойового складу сил стримування необхідно застосовувати декілька наукових методів, а саме для формування варіантів дій сил сторін, оцінювання важливості показників, які характеризують застосування сил, вибору раціонального варіанта (порівняльного оцінювання) складу своїх сил.

Актуальність дослідження полягає у необхідності урахування органами військового управління при оборонному плануванні кількісних значень параметрів сил, які повинні забезпечувати стримування противника від воєнних дій в кризовій ситуації.

Методика ґрунтується на формуванні множини варіантів бойового складу сил стримування з використанням методу планування експерименту; експертного оцінюванні важливості показників, які характеризують застосування сил сторін в операції із використанням методу ранжирування; вибору із них збалансованого бойового складу сил стримування противника методом таксономії.

Працездатність методики показано на прикладі визначення раціонального складу сил стримування з десяти варіантів при протидії одному варіанту дій противника.

Біографії авторів

О. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор

С. Поліщук, Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук

Посилання

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків : Фоліо, 2017. 496 с.

Омельченко Ю. И., Милешкевич В. А. Методологический аспект оценки кризисных ситуаций. Военная мысль. 1998. № 3. С. 56–60.

Томашов В. Н. О совершенствовании методов оценки боевых возможностей войск. Наука и военная безопасность. 2006. № 2. С. 18–22.

Загорка О. М., Перепелиця В. А., Заплішна А. І. Методичні підходи до визначення бойових потенціалів і коефіцієнтів порівняння зразків озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. Київ, 2008. № 19. С. 32–43.

Можаровський В. М., Годзь С. В. Методичні аспекти обґрунтування бойового складу Збройних Сил держави з позицій теорії відверненого збитку. Кібернетика і системний аналіз. 2018. № 1. С. 154–167.

Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанту (способу) бойових дій та складу угруповання військ (сил) для відбиття агресії. Наука і оборона. 2011. № 1. С. 3–6.

Zahorka O., Shchipanskyi P., Pavlikovskyi A., Oksiiuk O., Vialkova V. Development of methodical provisions regarding the substantiation of the combat structure of forces for activities in the airspace. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv, 2019. Vol. 2, No. 3 (98).

Р. 6–15. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.163082.

Бонин А. С. Методика обоснования необходимого состава авиационной группировки на стратегическом направлении в операциях начального периода войны. Вестник академии военных наук. 2014. № 3 (48). С. 39–42.

Дроздов С. С., Леонтьев О. Б. Методика постановки та розв’язання зворотної задачі оптимізації бойового (кількісно-якісного) складу тактичної авіації і зенітних ракетних військ перспективних Повітряних Сил. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2017. № 2 (27). С. 7–14.

Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В., Васильєв В. А., Коваль І. В. Розробка науково-методичних положень щодо попереднього обґрунтування кількісно-якісного складу зенітного ракетного озброєння угруповання зенітних ракетних військ. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2012. № 3 (9). С. 58–60.

Корендович В. С. Застосування багатокритеріального аналізу для пріоритетного вибору. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 2 (60). С. 129–136.

Brauers W. K., Zavadskas E. K. (2009). Robustness of the multi objective moora method with a test for the facilities sector. Technological and Economic Development of Econome. No 15 (2). Р. 352–375. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.352-375

Balezentis F., Balezentis T., Brauers W.K. (2012). MULTI MOORA – FG: A Multi – Objective Decision Making Method for Lingustic Reasoning with an Application to Personnel Selection. Informatica. Lith. Acad. Sci., 23. Р. 173–190. https://doi.org/10.15388/ Informatica.2012.355

Kundakci N. An integrated method using MACBETH and EDAS methods for evaluating steam boiler alternatives. Journal of Multi – Criteria Decision Analysis. 2018. 26 (1-2). Р. 27–34. https://doi.org/10.1002/ mcda.1656.

Косевцов В. О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз : монографія. Київ : ЦМБС, 2000. 92 с.

Основи стратегії національної безпеки та оборони держави : підруч. / В. Г. Радецький, О. П. Дузь-Крятченко, В. М. Воробйов та ін. Київ : НУОУ, 2009. 596 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. Москва : Финансы и статистика, 1989. 176 с.

Загорка О. М., Марко І. Ю. Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2013. № 2 (17). С. 76–80.

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование: организация систем / пер. с англ. Р. Г. Вачнадже. Москва : Радио и связь, 1991. 224 с.

Самохвалов Ю. Я., Науменко Е. М. Экспертное оценивание: методический аспект. Київ :ДУIКТ, 2007. 263 с.

Герасимов Б. М., Локазюк В. М., Оксіюк О. Г., Поморова О. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. Київ : Європ. ун-т, 2007. 335 с.

Онищенко С. І., Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В. Прогнозування співвідношення сил і засобів протидіючих сторін у ході повітряної операції. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2014. № 1 (25). С. 2–7.

Барабащук В. И., Креденцер Б. П., Мирошниченко В. И. Планирование эксперимента в технике / под ред. Б. П Креденцера. Київ : Техника, 1984. 200 с.

Таблицы планов эксперимента для факторных и полиномиальных моделей / В. З. Бродский и др. Москва : Металлургия, 1982. 350 с.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки. Москва : Наука, 1973. 160 с.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва : Статистика, 1974. 160 с.

Денисов А. А., Колесников Д. Н. Теория больших систем управления : учебн. пособие для вузов. Ленінград : Энергоиздат, 1982. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-18

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ