Рекомендації щодо оцінювання та прогнозування приросту рівня спроможностей Збройних Сил України з урахуванням достатності фінансування

Автор(и)

  • О. Cемененко Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Україна
  • Р. Бойко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • I. Воронченко Головна інспекція Міністерства оборони України, Україна
  • П. Онофрійчук Головна інспекція Міністерства оборони України, Україна
  • O. Рахманий Головна інспекція Міністерства оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/60-67

Ключові слова:

Достатність фінансування; ефективність використання фінансових ресурсів; спроможності Збройних Сил України; приріст рівня спроможності.

Анотація

Однією із проблем розвитку Збройних Сил України є формування чітких поглядів для оцінки наявних та перспективних спроможностей. Головною метою такої оцінки має стати збалансування потреб Збройних Сил з економічними можливостями держави. Досягнення такого балансу можливе лише при розробці загальноприйнятої, стандартизованої методики оцінки наявних та перспективних спроможностей з урахуванням економічних можливостей держави щодо їх забезпечення та показників ефективності використання ресурсів за минулі роки.

Початком реалізації процедури оцінки спроможностей Збройних Сил України є аналіз сценаріїв їх застосування. Це має призводити до прийняття відповідних рішень у разі необхідного балансу серед силових елементів, які характеризуватимуть якість та кількість перспективних спроможностей.

При формуванні вимог щодо перспективних спроможностей Збройних Сил України необхідно провести оцінку наявних спроможностей. Особливою процедурою планування розвитку спроможностей є розрахунок потреб у фінансових ресурсах задля досягнення необхідного приросту за роками. Головною особливістю визначення приросту спроможностей Збройних Сил України за будь-якою функціональною групою є те, що дані необхідно задавати не поодинокими показниками, а діапазоном з метою підвищення гнучкості планування. Визначення функціональної залежності зміни рівня спроможностей Збройних Сил України щодо кожної функціональної групи з урахуванням досвіду їх розвитку за попередні роки дозволить оптимально використати фінансовий ресурс. Функціональні залежності за допомогою s-подібних кривих показують рівень ефективності освоєння фінансових ресурсів у певний період часу та дозволять оцінити подальшу доцільність фінансування відповідної спроможності.

Біографії авторів

О. Cемененко, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

доктор військових наук, професор

Р. Бойко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

I. Воронченко, Головна інспекція Міністерства оборони України

I. Voronchenko

П. Онофрійчук, Головна інспекція Міністерства оборони України

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

O. Рахманий, Головна інспекція Міністерства оборони України

O. Rahmany

Посилання

Про затвердження Примірної методики визначення вартості життєвого циклу : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28. 09. 2020 р. № 1894. URL: https://me.gov.ua/legislativeacts/Detail?lang=uk-UA&id=32140d03-d5eb-4988-8790-6d60d1c84a93. (дата звернення: 14.11.2021).

Директива 2014/24 /ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/2018-01-01. (дата звернення: 10.11.2021).

Методичні рекомендації з фінансово-економічного обґрунтування вартості повного життєвого циклу спроможностей з урахуванням принципів та стандартів НАТО : затв. Міністром оборони України від 02.06.2020 р. URL: https://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/metod_recom_z_fin_ekon_life_ciklu_nato.pdf. (дата звернення: 14.11.2021).

Семененко О. М., Корнийчук C. П., Бокий В. Г., Каблуков О. А. Современные особенности военно-экономического обеспечения и оценки необходимого уровня обороноспособности Украины. SDirect 24 – Safety, Society, Science. 2020. № 2(12). Р. 51–76. URL: https://www.sdirect24.org/ kopia-nato-deep-no-13. (дата звернення: 10.11.2021).

Семененко О. М., Саковський Г. А., Бойко Р. В., Бокій В. Г. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного оцінювання наявних та перспективних спроможностей Збройних Сил України. Social Development and Security : electron. j. of sci. papers. Kyiv, 2019. Vol. 9, No. 6. URL: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/. (дата звернення: 12.11.2021).

Про затвердження Порядку організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони : наказ Міністерства оборони України від 22.12.2020 р. № 484. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-21#n12. (дата звернення: 12.11.2021).

Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. Функция принадлежности и методы ее построения. Санкт-Петербург : БХВ Петербурr, 2005. 736 с.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 12.06.2017 р. 49 с.

Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 07.12.2017 р. 29 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 17.09.2021 р. № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121. (дата звернення: 14.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-18

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ