Пропозиції щодо організації інформаційно-аналітичної підтримки ведення проєктів інформатизації

Автор(и)

  • С. Бондарчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • С. Васюхно Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • В. Галаган Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • О. Гріненко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/68-73

Ключові слова:

Інформаційно-аналітичне устаткування; інформаційна система; інформаційно-аналітична система; інформаційні ресурси; проєкт інформатизації.

Анотація

В сучасних умовах збройних конфліктів та силових протистоянь наявність потужної ресурсної бази збройних сил не гарантує достатнього рівня готовності до виконання завдань за призначенням, якщо матеріально-ресурсний потенціал не буде раціонально організований. Глобальні виклики та потреби спонукають Збройні Сили України постійно створювати, адаптувати та впроваджувати нові або удосконалювати існуючі технології для утримання та розширення необхідних спроможностей.

Стрімке зростання об’єму інформації та обмежені терміни виконання проєктів створюють перед керівництвом та органами управління проблему оперативного прийняття рішень в проєктному менеджменті щодо розробки, впровадження та супроводження інформаційних систем військового призначення. Саме тому, для керівного складу ЗС України та підрозділів супроводження та підтримки критично важливим є наявність технологічного та інституційного середовища, яке б сприяло якісному аналізу інформації та оперативному прийняттю ефективних управлінських рішень, щодо стану проєктів інформатизації, і особливо коли це стосується вдосконалення процесів життєвого циклу інформаційних систем. В межах держави таким середовищем можуть бути ситуаційні центри, а в межах підрозділу супроводження та підтримки ‑ приміщення, обладнанні необхідним устаткуванням з доступом до інформаційно-аналітичних систем підтримки ведення проєктів інформатизації.

Метою статті є обґрунтування доцільності створення ситуаційних центрів (СЦ) та використання устаткування інформаційно-аналітичної системи ведення проєктів інформатизації Збройних Сил України.

Впровадження в діяльність ЗС України СЦ для управління впровадженням проєктів інформатизації ‑ це новий етап, який дозволить на основі вдосконалення процесів управління життєвим циклом проєкту інформатизації, контролювати, реагувати на будь-які проблемні ситуації та приймати посадовим особам обґрунтовані і своєчасні рішення з використанням сучасних технічних засобів.

Біографії авторів

С. Бондарчук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

S. Bondarchuk

С. Васюхно, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

S. Vasyukhno

В. Галаган, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент

О. Гріненко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент

Посилання

Ситуативні центри органів державної влади: наукові розробки / авт. кол. : А. І. Семенченко, І. В. Клименко, А. В. Журавльов та ін. Київ : НАДУ, 2013. 60 с.

Карпенко О. А. Основи антикризового управління : навчально-методичний посібник. Київ : НАДУ, 2006. 208 с.

Подвірна Н. Умови ефективності управлінських рішень. Українська національна ідея: реалії та перспективи. 2011. Вип. 23. С. 118–122.

Марутян Р. Р. Ситуаційні центри як основа стратегічного управління у сфері національної безпеки. URL: http://www.dsaua.org/index.php? option=com_content&view=article&id=171:2012-10 (дата звернення: 15.05.2019).

Дніпренко Н. К., Вишневський В. В. Ситуаційний центр як складова електронного урядування. Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. СППР–2009 : зб. доп. П’ятої дистанційної наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 2009. С. 99–103. URL: http://conf.atsukr.org.ua/sbornik.php#292. (дата звернення: 15.05.2019).

Гладун Ю. Я., Ліпенцев А. В. Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру Головного управління Національної поліції у Львівській області. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. С. 119–128. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/efdu_2016_4_15 (дата звернення: 15.05.2019).

Труш О. О., Гудима О. П., Новік І. С. Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління у провідних країнах світу: досвід для України. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 3. С. 287–295. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014340. (дата звернення: 15.05.2019).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року “Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України” : Указ Президента України від 28.02.2015 р. № 115/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/115/2015/ paran2#n2 (дата звернення: 15.05.2019).

Бондарчук С.В. Галаган В.І. Беляченко В.В. Мулявка А.С. Обґрунтування фахової компетенції учасників робочої групи щодо розробки, впровадження та супроводження інформаційних систем військового призначення. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 1 (68). С.81–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ