Стан фінансового забезпечення сектору оборони України в контексті реалізації військової кадрової політики

Автор(и)

  • О. Демешок Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/102-108

Ключові слова:

Сектор оборони; військова кадрова політика; видатки державного бюджету; фінансове забезпечення.

Анотація

На сьогоднішній день перед Україною постала перспектива залишитись наодинці перед низкою загроз національній безпеці. Таким чином існує необхідність у реформуванні інститутів національного сектора оборони, і як результат ‑ формування ефективного військового бюджету, який би забезпечував оптимальний розподіл видатків за напрямами використання, особливо в умовах воєнного конфлікту з Російською Федерацією. При цьому існує необхідність визначення напрямів реалізації військової кадрової політики для покращення умов життя військовослужбовців, з урахуванням таких показниках як: охорона життя та медичне забезпечення, пенсійне забезпечення, матеріальне забезпечення, що знаходять своє відображення у статті поточних видатків державного бюджету; забезпечення житлом військовослужбовців – відображені у статті капітальних видатків державного бюджету та є найпотужнішою складовою військової кадрової політики.

Метою статті є дослідження питань фінансового забезпечення сектору оборони України, здійснення моніторингу сучасних реалій його фінансування в цілому та соціального захисту військовослужбовців, зокрема.

Аналіз сучасних реалій фінансового забезпечення сектору оборони України за умов ресурсних обмежень та гібридизації сучасних конфліктів визначив, що загалом на безпеку і оборону передбачено більше коштів, аніж у попередні роки. Але залишається ще ряд проблем.

Для покращення ефективності фінансового забезпечення обороноздатності України варто запровадити такі заходи:

посилення фінансового забезпечення сектору оборони;

збільшення фінансування з державного бюджету Збройних Сил України;

реформування структури бюджетних програм;

забезпечення перманентного зростання обсягів фінансових ресурсів сектору оборони;

покращення системи фінансового контролю видатків державного бюджету на оборону.

Біографія автора

О. Демешок, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат економічних наук

Посилання

Конституція України, прийнята на П’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (дата звернення: 14.09.2021).

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-XII.

Morsh S., Mackenstein H. The international relations of the European Union. Edinburgh : Peanson Education Limited, 2005. 259 p.

Tonra B., Christiansen T. Rethinking European Union foreign policy. Manchester : Manchester University Press, 2004. 141 p.

Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Знання, 2004. 608 с.

Кириленко О. П. Сучасні тенденції видатків на оборону з державного бюджету України. Світ фінансів. Тернопіль, 2019. № 3 (60). С. 179–188.

Чугунов І. Я., Ігнатюк І. М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни. Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький, 2016. № 28/1. С. 217–226.

Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник / за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого та ін. Харків : Магістр, 2009. 620 с. (Сер. “Бібілотека державного службовця у галузі європейської інтеграції”).

Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України / І. І. Жовква, Г. П. Немиря, Г. М. Перепелиця та ін. Київ : Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2007. 84 с.

Теорія та практика європейського врядування : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік,

І. Д. Шумляєва та ін. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2009. 216 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII.

Бюджет України 2020 : статистичний зб., Київ : Міністерство фінансів України, 2021. 298 с. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information. (дата звернення: 14.09.2021).

Політика управління людським капіталом у Збройних Силах України: груповий проєкт. Київ : МОУ, 2021. 54 с.

Звіти про виконання видатків Державного бюджету України за 2020 рік. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2020-rik. (дата звернення: 16.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ