Навігаційне забезпечення як складова інформаційного забезпечення сил оборони України

Автор(и)

  • В. Зубков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/109-115

Ключові слова:

Навігація; навігаційне забезпечення Збройних Сил України, інших складових сил оборони; навігаційні супутникові системи.

Анотація

Зростаюча складність систем і зразків озброєння, швидкоплинність бойових дій в сучасних умовах вимагають чіткого, безперервного управління військовими частинами та підрозділами за місцем і часом та організації надійної взаємодії між ними, відображення для цього тактичної обстановки на полі бою в реальному масштабі часу. Антитерористична операція (АТО), Операція Об’єднаних Сил (ООС) на Сході України висвітлили серйозні прогалини в сфері інформаційного забезпечення Збройних Сил України (ЗС України) та інших складових сил оборони, зокрема у навігаційному забезпеченні.

Метою статті є обґрунтування підходів до визначення пріоритетних напрямів розвитку навігаційного забезпечення як складової інформаційного забезпечення військ (сил) ЗС України та інших складових сил оборони на основі результатів аналізу досвіду проведення АТО, ООС на Сході України та участі збройних сил провідних держав світу у воєнних конфліктах останніх десятиріч.

Система навігаційного забезпечення ЗС України та інших складових сил оборони повинна:

бути інтегрованою в загальнодержавну систему навігаційного забезпечення;

мати автономне  навігаційне поле з потрібними характеристиками;

оперативно надавати навігаційну інформацію для потреб ЗС України та інших складових сил оборони;

мати високу завадостійкість.

Основним напрямом подальшого удосконалення навігаційного забезпечення як невід’ємної складової інформаційного забезпечення державного управління у воєнній сфері є використання супутникових навігаційних систем з застосуванням коригуючих систем.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій обумовлює необхідність розвитку нових напрямів навігаційного забезпечення, зокрема інформаційної сутності навігації (з її найбільш поширеної функцією навігації по файловим структурам, “хмарним” технологіям та ін.).

Біографія автора

В. Зубков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

V. Zubkov

Посилання

Магась Г. А. Тенденції розвитку збройної боротьби у сучасних умовах. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. Хмельницький, 2015. № 1. С. 79–95.

Ільяшов О. А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого – шостого поколінь. Наука і оборона. 2009. № 3. С. 43–48.

Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцію. Москва : Евразийское движение, 2011. 130 с. URL: https://www.geopolitica.ru/sites/default/files/ ncw.pdf. (дата звернення: 14.11.2021).

Кондратьев А. Е. Борьба за информацию на основе информации. Независимое военное обозрение. 2008. № 10. URL: https://nvo.ng.ru/concepts/2008-10-24/1_info.html. (дата звернення: 12.11.2021).

Joint Publication 2-03. Geospatial Intelligence in Joint Operations, 5 July 2017. URL: https:// www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp2_03_20170507.pdf.

Joint Vision 2020 : Воєнна доктрина США. URL: http://pentagonus.ru/doc/JV2020.pdf. (дата звернення: 12.11.2021).

Стан та основні напрями розвитку топографо-геодезичної і картографічної діяльності в Україні / О. Дишлик, Ю. Карпінський, О. Кучер, Б. Лепетюк, В. Липський, А. Лященко, С. Марков, Р. Сосса, М. Трюхан, В. Ящук : за заг. ред. Р. Сосси. Київ, 2006. С. 15–16. (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”).

Сосса Р. І. Топографічне картографування України (1917–2012) : монографія. Київ : Наукова думка, 2014. 384 с.

Коцюба В. П., Федченко О. П. Особливості забезпечення збройних сил провідних країн світу вихідними топогеодезичними даними у збройних конфліктах останніх десятиліть. Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба; Київ: НУОУ, 2010.

Про схвалення основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. № 398-р.

Сосса Р., Голубінка Ю. Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення. Львів : Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2010.

Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 661.

Рєзніков Ю. В., Солонець О. І. , Логачов С. В. Пропозиції щодо забезпечення підрозділів Збройних Сил України необхідною координатно-часовою інформацією з використанням глобальних супутникових навігаційних систем. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2014. № 3 (39). С. 54–57.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.004 – 2014 (01). Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення. [Чинний від 2014-02-27].

Козелков С. В., Неділько С. М. Навігаційне забезпечення Збройних Сил України з використанням космічних систем : монографія. Кіровоград : КЛА НАУ, 2013. С. 25.

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монографія / О. М. Загорка, та ін. ; за заг. ред. І. С. Руснака. Київ : НУОУ, 2020. 248 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року “Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони” : Указ Президента України від 18.06.2021 р. № 260/2021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ