Удосконалена методика обґрунтування складу сил і засобів топогеодезичного забезпечення військ оперативного командування у мирний час

Автор(и)

  • A. Булгаков Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/116-122

Ключові слова:

Топографічні карти; топогеодезична інформація; топогеодезичне забезпечення; удосконалена методика; склад сил і засобів.

Анотація

Аналіз досвіду топогеодезичного забезпечення (ТГЗ) Збройних Сил України (ЗС України) за останні роки вказує на наявність у цій сфері діяльності суттєвих проблемних питань, а саме: застарілість топографічних карт та топогеодезичної техніки; недосконалість організаційної структури сил і засобів (СіЗ) ТГЗ ЗС України. На сьогоднішній день у складі військ ОК залишилися лише картографічні частини та склад топографічних карт, які не спроможні здійснювати своєчасне та у необхідних обсягах оновлення топогеодезичної інформації (ТГІ). Такий стан свідчить про потребу у відтворенні в ОК необхідного складу СіЗ ТГЗ. Для успішного проведення якісних змін в системі ТГЗ необхідно прийняти відповідні науково обґрунтовані рішення, які в свою чергу, потребують використання сучасного методичного апарату.

У статті висвітлена удосконалена методика обґрунтування складу СіЗ ТГЗ військ ОК у мирний час. Новизна запропонованої методики полягає у наступному:

по-перше, у визначеній аналітичній залежності коефіцієнту “старіння” ТГІ від часу, яка, на відміну від існуючих, має нелінійний характер та більш адекватно відображає процес зазначеного старіння, що дозволяє більш коректно визначати обсяги робіт, які повинні виконуватися топогеодезичними підрозділами;

по-друге, удосконалено спосіб визначення величини коефіцієнту підготовленості спеціалістів топогеодезичних підрозділів, у якому, на відміну від існуючих, рівень підготовленості особового складу визначається виходячи з частки особового складу різної кваліфікації та впливу цього рівня на швидкість виконання топогеодезичних робіт;

по-третє, запропоновано спосіб визначення оптимального варіанту складу сил і засобів ТГЗ, який, на відміну від існуючих, базується на вирішенні оптимізаційної задачі математичного програмування з мінімізацією витрат на створення та утримання топогеодезичних відділень. При цьому забезпечуватиметься виконання обсягу робіт, які повинні виконуватись топогеодезичними підрозділами.

Біографія автора

A. Булгаков, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

A. Bulgakov

Посилання

Чорнокнижний О. А. Теоретичні основи застосування за призначенням частин та підрозділів топографічної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2016. № 2 (35). С. 43–45.

Інформаційно-аналітичні матеріали з досвіду організації ТГНЗ у ході ведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Київ : ГКЦ ЗСУ. 32 с.

Зотов С. В. Методика оптимального розподілу сил системи топогеодезичного забезпечення по завданнях з максимізацією оперативності // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-техн. журнал. Київ, 2017.

№ 1 (28). С. 28–30.

Коробейников А. С., Ярыгин Ю. Н., Скопин Д. В. Методический подход к обоснованию рационального состава и структуры многофункциональной организационно-технической системы военного назначения // Вооружение и экономика : электрон. научн. журнал. Москва, 2010. № 2 (10). С. 21–30.

Зотов С. В. Методика розподілу сил топогеодезичного забезпечення оперативно-тактичного угруповання військ в оборонній операції за завданнями з максимізацією оперативності // Труди університету : зб. наук. праць. Київ, 2018. № 1 (146). С. 66–75.

Дідіченко В. П. Загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, за критерієм “достатності спроможностей” // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2019. № 3(36).

С. 33–39. DOI: https://doi.org/10.30748/ nitps.2019.36.04.

Дідіченко В. П. Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу військ (сил) // Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2018. № 2 (54). С. 121–129. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.17.

Горюнов В. І. Обґрунтування раціонального складу сил і засобів транспортного забезпечення військ // Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2016. № 1. С. 14–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2016_1_5. (дата звернення: 06.10.2021).

Строение топографических карт и необходимость их обновления // Землеустройство и кадастр. URL: http://kadastrua.ru/stati/749-stroenie-topograficheskikh-kart-i-neobchodimost-ikh-obnovleniya.html. (дата звернення: 05.10.2021).

Можаровський В. М. Аналіз підходів до обґрунтування бойового складу Сухопутних військ ЗС України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. № 3 (58). С. 12–17.

Вячеславова Ю. И. Старение топографической основы // Молодой ученый. Харків, 2019.

№ 13 (251). С. 69–71. URL: http://moluch.ru/archive/ 251/57647/. (дата звернення: 05.10.2021).

Экспоненциальный закон распределения и закон распределения Вейбулла, их использование в теории надежности. URL: https://lektsii.com/2-19227.html. (дата звернення: 10.12.2021).

Про затвердження Інструкції з використання топографічних, спеціальних, цифрових (електронних) карт в Збройних Силах України : наказ ГШ Збройних Сил України від 17.09.2016 р. № 354. 24 с.

Вказівки начальника топографічної служби Збройних Сил України – начальника управління воєнно-топографічного і навігації Командування Сил підтримки Збройних Сил України на виконання спеціальних робіт: військовим організаційним структурам з геопросторової підтримки ЗС України. Київ : КСП ЗСУ, 2021.

с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-22

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ