Склад та структура моделі організації оборони України

Автор(и)

  • M. Лобко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • А. Фучко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. Копистира Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-1-74/6-11

Ключові слова:

Організація оборони; органи державної влади; модель організації оборони; суб’єкти моделі організації оборони.

Анотація

Вивчення досвіду відсічі збройній агресії РФ висвітлило низку суттєвих недоліків, прорахунків у організації оборони України. Зрозуміло, що в державі необхідне проведення кропіткої роботи, в тому числі із залученням наукового співтовариства щодо вдосконалення, подальшого розвитку організації оборони та побудови її перспективної моделі посилаючись на принципи і стандарти НАТО.

Мета статтіна основі проведеного наукового дослідження визначеннясутності організації оборони, призначення, склад і структуру її моделі.

Організація оборони як функція державного управління становить собою цілеспрямований процес, сутність якого полягає у діяльності встановлених суб’єктів держави з визначення і планування функцій, завдань, заходів у сфері оборони та необхідних ресурсів, налагодження, впорядкування та забезпечення їх проведення і виконання.

Модель відображає діяльність встановлених суб’єктів щодо реалізації положень Конституції, законів України, Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України й інших нормативно-правових актів з питань організації оборони.

Основним призначенням цієї моделі є моделювання функції з організації оборони щодо проведення системи державних заходів з підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту та розроблення пропозицій і рекомендацій із забезпечення підвищення рівня обороноздатності держави.

Визначення та реалізація заходів з організації оборони здійснюються на основі тісної взаємодії та координації зусиль Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування й інших суб’єктів.

Біографії авторів

M. Лобко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент

А. Фучко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Fuchko

В. Копистира, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

V. Kopystyra

Посилання

Фролов В. С. , Семененко В. М. Формування перспективної моделі організації оборони України. Наука і оборона. 2019. № 3. С. 3–9. DOI : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-3-9.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII : станом на 25 січ. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення: 10.01.2022).

Сокуренко В. В. Особливості організації оборони в Україні. URL: http://dspace.univd.edu.ua/ xmlui/handle/123456789/1915 (дата звернення: 09.01.2022).

Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. Київ : НІСД, 2017. URL: http://resource. history.org.ua /item/0013707 (дата звернення: 10.01.2022).

Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи. Київ : КАЛАМАР, 2017. 268 с. URL: https://nashformat.ua/products/gibrydna-agresiya-rosii-uroky-dlya-evropy-916106 (дата звернення: 12.01.2022).

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України : монографія / за заг. ред. А. М. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 176 с.

Конституція України : від 28.06.1996 р. : станом на 28 січ. 2022 р. URL: zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 03.01.2022).

Тимошенко Р. І., Павліковський А. К., Лобко М. М. Модель системи оборони України. Наука і оборона. 2021. № 1. С. 21–30.

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII : станом на 20 січ. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/183/98-вр#Text (дата звернення: 09.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року “Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України” : Указ Президента України від 12.03.2015 р. № 139/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139/2015#Text (дата звернення: 06.01.2022).

Питання Центру протидії дезінформації : Указ Президента України від 19.03.2021 р. № 106/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 1062021-37421 (дата звернення: 06.01.2022).

Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII : станом на 24 січ. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 794-18#Text (дата звернення: 07.01.2022).

Про Комітет з питань розвідки : Указ Президента України від 17.06.2020 р. № 230/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 2302020-34173 (дата звернення: 09.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року “Про Ставку Верховного Головнокомандувача” : Указ Президента України від 10.10.2017 р. № 313/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text (дата звернення: 06.01.2022).

Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. ст. 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text (дата звернення: 10.01.2022).

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20–21, ст. 190. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 р. № 141-VIII : станом на 23 січ. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/14119#Text (дата звернення: 09.01.2022).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. ст. 250. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 11.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про Стратегію воєнної безпеки України” : Указ Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 1212021-37661 (дата звернення: 06.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-09

Номер

Розділ

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ