Порівняльне оцінювання застосування наукових методів під час обґрунтування способу бойових дій угруповання військ в операції (бою)

Автор(и)

  • О. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • А. Корецький Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Т. Уварова Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-1-74/45-49

Ключові слова:

Наукові методи; оцінювання переваг методів; спосіб бойових дій; метод аналізу ієрархій.

Анотація

Під час вироблення замислу операції (бою) органами військового управління (ОВУ) виконується завдання щодо обґрунтування способу бойових дій угруповання військ. Звичайно, доцільний спосіб бойових дій визначається на підставі аналізу декількох варіантів застосування угруповання військ, які розробляються ОВУ у процесі планування операції (бою). Визначення способу бойових дій, як правило, здійснюється в умовах неповноти інформації про противника і невизначеності обстановки, що потребує застосування наукових методів, які дають змогу оцінювати перевагу варіантів застосування угруповання військ у цих умовах.

Мета статті полягає у розробленні методики кількісного оцінювання переваги окремих наукових методів для обґрунтування способу бойових дій угруповання військ під час вироблення замислу операції (бою).

Порівняння методів, як альтернатив здійснено з використанням методу аналізу ієрархій (МАІ). Запропоновано сукупність вимог, які мають ставитися для наукових методів під час обґрунтування способу бойових дій угруповання військ. За допомогою запропонованої методики проведено оцінювання застосування для обґрунтування способу бойових дій угруповання військ складеного критерію (адитивної згортки вимог), методів аналізу ієрархії, таксономії, теорії ігор та нечітких множин. Показано, що доцільно для обґрунтування способу бойових дій угруповання військ під час вироблення замислу операції (бою) застосовувати ігрові методи або нечітких множин.

У подальшому доцільно оцінити можливість застосування інших методів для розв’язання зазначеної задачі.

Біографії авторів

О. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор

А. Корецький, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Т. Уварова, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук

Посилання

Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. Харків : ХУПС, 2008. 545 с.

Загорка О. М., Кириченко І. О. Визначення форм і способів застосування військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах: методологічний аспект. Честь і закон. Харків, 2005. № 4. С. 17–21.

Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угруповання військ (сил) для відбиття агресії. Наука і оборона. 2011. № 1. С. 3–6.

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монографія / О. М. Загорка, А. К. Павліковський, А. А. Корецький, С. О. Кириченко, І. О. Загорка ; за заг. ред. І. С. Руснака. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 248 с.

Загорка О. М., Корецький А. А., Павліковський А. К. Застосування нечіткої технології під час вироблення замислу операції (бою): методичний аспект. Наука і оборона. 2016. № 3. С. 23–26.

Загорка О. М., Павліковський А. К., Загорка І. О. Багатокритеріальні методи прийняття рішень органами військового управління. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки і оборони. Київ, 2018. № 2 (32). С. 5–13.

Солнышков Ю. С. Обоснование решений (методологические вопросы). Москва : Экономика, 1980. 168 с.

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование: организация систем / пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. Москва : Радио и связь, 1991. 224 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. Москва : Финансы и статистика, 1989. 176 с.

Дрешер М. Стратегические игры: теория и приложения : пер. с англ. Москва : Советское радио, 1964. 352 с.

Свешников С. В., Бочарников В. П. Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе. Москва : ДМК-Пресс, 2014. 408 с.

Герасимов Б. М., Локазюк В. М., Оксіюк О. Г., Поморова О. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. 335 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

КЕРІВНИЦТВО ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) ОБОРОНИ