Аналіз існуючого науково-методичного апарату визначення необхідного складу Збройних Сил України та інших складових сил оборони

Автор(и)

  • Д. Федянович Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Р. Черевко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • І. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-1-74/50-56

Ключові слова:

Наукова-дослідна робота; науково-методичний апарат; сектор оборони; стратегічне планування; склад Збройних Сил України.

Анотація

На теперішній час воєнна сила залишається ключовою у вирішенні протиріч між державами. Це вимагає підтримання стану збройних сил та інших складових сил оборони (ЗС та ІССО) на рівні, що дозволяє успішно виконувати бойові завдання. Важливе місце у досягненні необхідного рівня обороноздатності відіграє склад ЗС та ІССО, який визначається в процесі оборонного планування. Визначення необхідного складу Збройних Сил (ЗС) України та інших складових сил оборони (ІССО) найважливіша і складна наукова проблема, яка вирішується на основі теорії будівництва ЗС.

Мета статті – аналіз існуючого науково-методичного апарату щодо доцільності його використання для визначення необхідного складу ЗС України та ІССО.

У статі проведений аналіз існуючого науково-методичного апарату визначення необхідного складу ЗС України та ІССО, коротко розглянуто зміст методичних підходів і методик розв’язання такої задачі. На підставі проведеного аналізу визначені недоліки підходів і методик. Визначено, що в розглянутих методиках поки не знайшли свого остаточного оформлення теоретичні положення щодо обґрунтування необхідного складу ЗС та ІССО для виконання визначених завдань на основі аналізу їх спроможностей та вибору критерію оцінки цих спроможностей. Це призводить до оцінювання складу військ (сил) за різними критеріями та не зовсім коректного визначення сил і засобів, необхідних для виконання завдань.

Отже нагальним є завдання щодо розроблення цілісного науково-методичного апарату визначення необхідного складу ЗС та ІССО, як складової комплексного науково-методичного апарату визначення перспективного складу ЗС України та ІССО.

Біографії авторів

Д. Федянович, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Р. Черевко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор філософії

І. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

I. Zahorka

Посилання

Методичний підхід до визначення бойового складу Збройних Сил воєнного і мирного часу / О.М. Загорка, В. С. Фролов, В.М. Можаровський, І.О. Загорка. Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ. Київ, 2019. № 1 (65). С. 6–11.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 17.09.2021 р. № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/ documents /4732021-40121 (дата звернення: 02.04.2022).

Про затвердження Порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. № 941. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.04.2022).

Про затвердження Положення про організацію стратегічного планування в МО України : наказ МО України від 27.12.2006 р. № 749 : станом на 21.09.2015 р.

Про затвердження порядку організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони : наказ МО України від 22.12.2020 р. № 484.

Доктрина з організації планування оборонних ресурсів у Збройних Силах України : затв. нач. Генерального штабу Збройних Сил України 25.11.2020 р. Центральне управління оборонних ресурсів ГШ ЗС України спільно з ЦНДІ ЗС України (J8), ВКП 8-00(01).01. 39 с.

Доктрина з оборонного планування у Збройних Силах України : затв. Головнокомандувачем Збройних Сил Украйни 13.11.2020 р. ВКП 5-00(67).01.01.

Управління оборонними ресурсами : доктрина : затв. Головнокомандувачем ЗС Украйни 13.11.2020 р. ВКП 8-00(03).01.

Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міністерства оборони України та Збройних сил України. Київ : МО України, 2017. 75 с.

Методичний підхід до обґрунтування параметрів обрису збройних сил / О. М. Загорка, А. А. Корецький, А. К. Павликовський, І. О. Загорка. Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ. Київ, 2018. № 1 (62). С. 19–27.

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монографія / О. М. Загорка, А. К. Павліковський, А. А. Корецький, С. О. Кириченко, І. О. Загорка ; за заг. ред. І. С. Руснака. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 248 с.

Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування у Збройних Силах України / І. С. Романченко, В. Ю. Богданович, М. М. Денежкін, П. М. Крикун. Наука і оборона. 2017. № 1. С. 25–30.

Денежкін М. М. Ефективність планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України. Системи озброєння і війська техніка. Харків, 2018. № 2 (54). С. 115–120.

Дідіченко В. П. Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу військ (сил) Збройних Сил України. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2018. № 2 (54). С. 121–128. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.17.

Дідіченко В. П. Методичний підхід до кількісного оцінювання достатності спроможностей організаційної одиниці (сукупності сил і засобів) складу військ (сил). Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2019. № 1 (57). С. 85–89. DOI: https://doi.org/10.30748/ soivt.2019.57.12.

Дідіченко В. П. Загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, за критерієм “достатності спроможностей”. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2019. № 3 (36). С. 33–39.

Хомчак Р. Б. Концепція обґрунтування структури Збройних сил України щодо їх бойового складу. Наука і оборона. 2020. № 3. С. 27–31.

Горчица Г. И., Карпачев И. А., Андреев А. Ю. Методологические особенности обоснования перспективных параметров облика Вооруженных сил Российской Федерации на современном этапе их развития. Военная мысль. 2011. № 3. С. 3–17.

Основы теории и методологии планирования строительства Вооруженных сил Российской Федерации : военно-теоретический труд / под общ. ред. А. В. Квашнина. Москва : Воентехиздат, 2002. 232 с.

Удосконалення процесу бюджетного та оборонного планування : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Київ, 26 лист. 2009 р.) / Нац. ун-т оборони України. Київ, 2010. 94 с.

Удосконалення оборонного огляду в Збройних Силах України : зб. наук.-практ. матеріалів / Нац. ун-т оборони України. Київ, 2010. 58 с.

Букур-Марку Г., Флурі Ф., Тагаев Т. Оборонний менеджмент: ознайомлення. Женева, 2010. 214 с.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 12.06.2017 р. 52 с.

Сектор безпеки і оборони : зб. наук. матеріалів / Ф. В. Саганюк, М. М. Лобко, О. В. Устименко, В. І. Пеньковський ; за заг. ред. Р. І. Тимошенка. Київ : Майстер книг, 2015. 174 с.

Оборонний огляд: український вимір 2014–2018 рр. : монографія / Ф. В. Саганюк, П. В. Щипанський, А. К. Павліковський, В. І. Павленко та ін. ; за заг. ред. І. С. Руснака. Київ : НУОУ, 2019. 196 с.

Комплексна методика визначення необхідного складу Збройних Сил України / В. В. Биченков, О. В. Левчук, Ю. В. Кондратенко, О. А. Онофрійчук. Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ. Київ, 2021. № 3 (73). С. 6–13.

Обґрунтування раціональної організаційної структури носія спроможностей. Київ : НУОУ, 2020. 123 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Номер

Розділ

КЕРІВНИЦТВО ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) ОБОРОНИ