Актуальні питання щодо застосування Державної прикордонної служби України в системі територіальної оборони

Автор(и)

  • О. Луцький Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine
  • А. Ігнатьєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-1-74/57-61

Ключові слова:

Територіальна оборона; збройний конфлікт; національна безпека; Державна прикордонна служба України; безпека державного кордону.

Анотація

В системі територіальної оборони (ТрО) здійснюється посилення прикордонного режиму, вводяться додаткові режимні заходи щодо обмеження переміщення та доступу населення в окремі райони місцевості. Формування ДПС України беруть участь у заходах щодо установлення особливого режиму в’їзду і виїзду.

Існуючі форми оперативно-службових дій, завдання формувань ДПС України зазнають суттєвих змін. З’являється необхідність трансформації воєнних способів дій та впровадження військової розвідки, зміни мети, методів та змісту оперативно-розшукової діяльності.

Метою статті єобґрунтування необхідності опрацювання законодавчих документів щодо розвитку прикордонного відомства в системі територіальної оборони.

На основі проведеного аналізу досліджено участь підрозділів ДПС України у системі ТрО. Вирішення завдань спільних дій формувань різної підпорядкованості для виконання завдань ТрО потребують використання науково-методичного апарату планування участі сил та засобів ДПС України у складі угруповання різнорідних військ (сил) у ТрО.

Виявлені протиріччя щодо участі формувань ДПС України у ТрО, а саме:

між системою ТрО, її метою та відомчими інтересами, функціями, завданнями, формами і способами діяльності, спроможностями, ресурсами окремих суб’єктів, їх підходами до участі у ТрО;

між вимогами до діяльності ДПС України як до правоохоронної органу спеціального призначення та його завданнями як військового формування.

Є потреба опрацювати відповідні документи середньострокового планування щодо розвитку прикордонної служби, погодити їх із Головнокомандувачем Збройних Сил України у частині, що стосується участі ДПС України у складі сил оборони, та затвердити Кабінетом Міністрів України.

Біографії авторів

О. Луцький, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент

А. Ігнатьєв, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук

Посилання

Катеринчук І., Мисик А., Горбатюк А. Модель спільних дій підрозділів військових формувань та правоохоронних органів під час виконання завдань територіальної оборони. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. Хмельницький, 2017. № 1. С. 87–106.

Мисик А. Б. Концепція застосування Державної прикордонної служби України у територіальній обороні. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків, 2017. № 3. С. 146–152.

Романченко І. С., Фролов В. С., Палій В. В. Шляхи підвищення ефективності системи управління територіальною обороною України. Наука і оборона. 2009. № 4. С. 6–11.

Янюк С. Територіальна оборона України: механізми реалізації. Актуальні проблеми державного управління. Одеса, 2018. № 2 (74). С. 121–124.

Лобко М. М., Саганюк Ф. В., Устименко О. В. Територіальна оборона як резерв посилення спроможності сил оборони. Академія національної безпеки. Науковий часопис. 2018. Вип. 1. С. 49–69.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.01.2022).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 1.

Про державний кордон України : Закон України від 04.11.1991 р. № 1777-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 (дата звернення: 17.01.2022).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 19.06.2003 р. № 661-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення: 20.01.2022).

Доктрина територіальної оборони : затв. наказом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 04.01.2022 р. № 1.

С. 1–26.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року. “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/ 2020#Text (дата звернення: 25.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про Стратегію воєнної безпеки України” : Указ Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 1212021-37661 (дата звернення: 26.01.2022).

Про основи національного спротиву : Закон України від 16.07.2021 р. № 1702-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text (дата звернення: 27.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 17.09.2021 р. № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 4732021-40121 (дата звернення: 12.01.2022).

Про Річну Національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік : Указ Президента України від 26.05.2020 р. № 203/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 2032020-33861 (дата звернення: 08.12.2021).

Братко А. В. Аналіз функціонування Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків, 2021. № 2(68). С. 147–152. DOI: https://doi.org/10.30748/zhups.2021.68.19.

Братко А. В. Удосконалення оборонного планування у Державній прикордонній службі України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2021. № 1 (71). С. 67–74. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/67-74.

Торічний В. О., Братко А. В., Захарчук Д. О. Збройні конфлікти як дестабілізуючий фактор прикордонної безпеки. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2021. № 2 (72). С. 57–63. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/57-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Номер

Розділ

КЕРІВНИЦТВО ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) ОБОРОНИ