Управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями – наближення до стандартів НАТО

Автор(и)

  • А. Ємцов Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України, Україна
  • Н. Агаєва Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України, Україна
  • Г. Шпанчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • І. Смірнов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-1-74/78-85

Ключові слова:

Атестування; кадровий менеджмент; управління персоналом; оцінювання;персонал; професійно-важливі якості; служби персоналу.

Анотація

При переході Збройних Сил України до управління кар’єрою військовослужбовця за рахунок присвоєння чергового військового звання встає питання, який захід стає головним – оцінювання чи атестування. Нагальним є завдання щодо аналізу досвіду держав-членах НАТО стосовно оцінювання та атестування військовослужбовців для просування по службі для обґрунтування критеріїв оцінювання персоналу Збройних Сил України.

Метою статтіє обґрунтування критеріїв оцінювання персоналу Збройних Сил України для впровадження їх у практику діяльності кадрових органів при реалізації управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями.

Результати проведеного аналізу основних елементів систем атестування військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО у порівнянні з вітчизняною системою (періодичність, предмет та система оцінювання) свідчать, що ці системи приблизно схожі, і базуються на єдиному науково-методичному підґрунті – застосуванні теорій кадрового менеджменту, управління людськими ресурсами, управління персоналом.

Критерії оцінювання персоналу збройних сил зведено до трьох груп, що було обгрунтовано під час проведення експертного опитування військових фахівців.

Успішне впровадження управління кар’єрою управління за військовими званнями залежить від удосконалення діяльності командирів та фахівців служб персоналу, органів морально-психологічного забезпечення, органів фінансового забезпечення щодо оволодіння методами, заходами та принципами саме оцінювання та атестування, які здійснюються у системі управління персоналом.

Забезпечення ефективності цієї діяльності вимагає:

організації та поширення професіографічних досліджень;

розроблення нових Паспортів посад з урахуванням особистісних якостей кандидатів;

визначення нової системи грошового забезпечення військовослужбовців;

визнання атестування головним принципом управління кар’єрою за військовими званнями.

Біографії авторів

А. Ємцов, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

A. Emchov

Н. Агаєва, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

N. Agaeva

Г. Шпанчук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник

І. Смірнов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

I. Smirnov

Посилання

Яшкіна Н. В. Грейдинг як сучасний метод оцінювання ефективності праці персоналу. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-61 (дата звернення: 02.12.2021).

Управління персоналом у Збройних Силах України : підручник / колектив авторів. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. 404 с.

Методичні рекомендації з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України : затв. директором Департаменту кадрової політики МО України від 11.09.2009 р. № 8426 (із змінами). Київ : МО України, 2016. 96 с.

Порадник командирам (начальникам) з питань роботи з персоналом Збройних Сил України : метод. посіб. / О. В. Яцино та ін. Київ : НМЦ КП МО України, 2021. 228 с.

Армійська доктрина 6-22, ADP 6-0. Вимоги щодо характеристик персоналу. США.

Про атестування офіцерів діючої армії та офіцерів резерву, офіцерів вільного найму СВ, ВМС, ВПС : Інструкція № 2450. Франція.

Калинин А. Е. Порядок прохождения военной службы в зарубежных государствах (США, Великобритания, Франция, ФРГ и др.) // Военно-правовое обозрение. 2002. № 2. URL: https://votnprav.ru (дата звернення: 12.12.2021).

Про організацію особового складу у збройних силах Іспанії (документ № 1; глава ІІ розділу VII “Процес оцінювання” і глава І розділу VIII “Порядок підвищення по службі”) : Закон від 18.05.1999 р. № 17/1999.

Королівський декрет від 28.09.2001 р. № 1064/2001. Регламент процесу оцінювання та просування по службі (документ № 2). Іспанія.

Цимбалюк С. О., Білик О. М. Оцінювання персоналу: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2021. 311 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ