Порядок визначення раціонального варіанта створення елементу функціональної системи зенітного ракетного озброєння на сучасній елементній базі

Автор(и)

  • П. Опенько Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • В. Кобзєв Науковий центр Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна
  • В. Васильєв Науковий центр Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна
  • М. Миронюк Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-1-74/110-117

Ключові слова:

Зенітне ракетне озброєння; функціональна система; елементна база; раціональний варіант; модернізація.

Анотація

У статті розглядається методичний підхід щодо обґрунтування раціонального варіанта модернізації зенітного ракетного озброєння (ЗРО) з урахуванням зміни властивостей елементів радіоелектронної апаратури і можливостей щодо створення елементівфункціональних систем(ФС) на сучасній елементній базі.

Обґрунтовано найбільш доцільний варіант створення конкретних елементів ФС на сучасній елементній базі, що є завершальним етапом у процесі визначення раціонального шляху модернізації ФС зразків ЗРО. Метою цього обґрунтування є визначення пріоритетності серед альтернативних варіантів та розробка рекомендацій щодо вибору одного з них.

Реалізація наведеного порядку визначення раціонального варіанта модернізації ЗРО з урахуванням зміни властивостей елементів радіоелектронної апаратури і можливостей щодо створення елементів ФС на сучасній елементній базі дозволить:

обґрунтувати та обрати показники та критерій ефективності, використання яких дозволить описати кожен з варіантів модернізації зі створенням елементу ФС на сучасній елементній базі, в тому числі матеріальні та часові витрати, та порівняти їх між собою;

створити запаси комплектів ЗІП, при цьому зменшити номенклатуру їх елементів за рахунок використання елементів ФС на сучасній елементній базі;

уточнити порядок та операційні карти проведення технічних обслуговувань, їх кількісно-якісні, вартісні та часові показники;

зменшити вартісні та часові показники відновлення працездатного стану при проведені ремонту пошкоджених зразків ЗРО.

Перспективами подальших досліджень є обґрунтування рекомендації щодо вибору та проведення найбільш доцільних варіантів модернізації елементів ФС даних зразків ЗРО з урахуванням зміни властивостей елементів радіоелектронної апаратури і можливостей щодо створення елементів ФС на сучасній елементній базі.

Біографії авторів

П. Опенько, Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший дослідник

В. Кобзєв, Науковий центр Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

В. Васильєв, Науковий центр Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

М. Миронюк, Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук

Посилання

Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації / А. М. Алімпієв, Г. В. Пєвцов, Д. А. Гриб та ін. ; за заг. ред. А. М. Алімпієва. Харків : Оригінал, 2015. 732 с.

Карпенко Д. В. Стан та перспективи розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2017. № 2 (27). С. 75–78.

Гриб Д. А., Лук’янчук В. В., Ніколаєв І. М. Основні проблеми і напрями розвитку зенітного ракетного озброєння на тривалу перспективу. Озброєння і військова техніка. Київ, 2016. № 1 (19). С. 37–40.

Гриб Д. А., Лук’янчук В. В., Ніколаєв І. М., Залевський Г. С. Пропозиції зі створення та модернізації зразків озброєння та військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України на період до 2020 року. Новітні технології – для захисту повітряного простору : тези доп. XIII наук. конф., м. Харків, 13-14 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т Повітряних Сил. Харків, 2017. С. 175.

Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. Киев : Техника, 1975. 312 с.

Бестужев-Лада И. В., Саркисян С. А., Минаев Э. С., Рабочая книга по прогнозированию. Москва : Мысль, 1982. 430 с.

Демидов Б. А. Системный анализ вооружения и военной техники. Кн. 1. Харьков : ХВУ, 1994. 366 с.

Ковтуненко А. П., Зубарев В. В., Раскин Л. Г. Математические методы оценки и прогнозирования технических показателей эксплуатационных свойств радиоэлектронных систем : монография. Київ, 2005. 182 с.

Чепков І. Б., Нор П. І., Загальні тенденції розвитку озброєння та військової техніки. Озброєння та військова техніка. Київ, 2014. № 1. С. 4–13.

Методика оцінки технічного рівня зразків озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння і військової техніки Збройних Сил України / П. І. Нор та ін. Київ, 2009. № 22. С. 74–82.

ДСТУ В-П 15.004:2020. Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Опенько П. В., Кобзєв В. В., Васильєв В. А., Угринович О. В., Дяченко В. І. Методичний підхід до визначення раціонального варіанта модернізації функціональних систем зразків зенітного ракетного озброєння. Social development and Security : electron. j. of sci. papers. Київ, 2021. № 11 (6). С. 127–139. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.6.10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-06

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ