Поточні механізми реалізації заходів міжнародного військового співробітництва в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у межах Спільної політики безпеки та оборони

Автор(и)

  • О. Войтех Навчально-науковий центр підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • К. Войтех Центр імітаційного моделювання Національного університету оборони Україниімені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-3-76/41-45

Ключові слова:

Механізми; міжнародне військове співробітництво; Європейський Союз; спільна політика безпеки та оборони.

Анотація

В умовах протидії збройній агресії Росії в Україні одним з актуальних напрямів забезпечення воєнної безпеки України є інтеграція до міжнародних безпекових організацій.Ключовим пріоритетом міжнародного військового співробітництва ЗС України в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну є посилення практичного співробітництва із структурами ЄС у рамках спільної політики безпеки і оборони (СПБО) з питань отримання міжнародної допомоги за напрямами реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [4], ініціативи Східне партнерство [5] та Глобальної стратегії ЄС [6].

Це вимагає визначення механізмів реалізації заходів міжнародного військового співробітництва України із структурами ЄС у рамках СПБО, та їх оцінки.

Мета статті – аналіз механізмів, які впливають на успішність міжнародного військового співробітництва ЗС України із структурами ЄС у сфері СПБО для набуття відповідних оперативних спроможностей ЗС України, забезпечення взаємосумісності із збройними силами інших держав, підготовки особового складу, спрямованих на вирішення національних інтересів України з питань відновлення територіальної цілісності та суверенітету держави.

На сьогодні вже напрацьовано мінімально необхідну законодавчу базу відносин між Україною та ЄС у сфері безпеки.Завдяки добре відпрацьованим у міжнародній практиці механізмам оборонного співробітництва, а також реально існуючим можливостям України з одного боку, та потребам ЄС у додаткових силах та засобах з іншого, співробітництво між Україною та ЄС у військовій сфері на сьогодні вже набуло помітного розвитку.

На завершальному етапі триває підготовка пропозиції сторони ЄС щодо можливого залучення до оборонно-промислових та військових проєктів програми ЄС PESCO, що сприятиме подальшому розвитку військово-технічного та військового потенціалу Збройних Сил України.

На даний час відсутній єдиний методичний підхід визначення факторів, які впливають на ефективність міжнародного військового співробітництва на рівні ЗС України.

Біографії авторів

О. Войтех, Навчально-науковий центр підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Vojtech

К. Войтех, Центр імітаційного моделювання Національного університету оборони Україниімені Івана Черняховського

E. Vojtech

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 21.10.2022).

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-IV.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VІІІ // Відомості Верховної Ради України.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 24.10.2022).

Максак Г. ЄС та конфлікти на території Східного партнерства: уроки для України. Київ : Рада зовнішньої безпеки “Українська призма”, 2020. 20 с.

Глобальна стратегія Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки: “Спільне бачення, Спільна дія: Сильніша Європа” (EU Global Strategy “Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe”, EUGS) від 28.06.2016 р.

Зарембо К. В. Спільна політика безпеки та оборони ЄС як чинник впливу на реалізацію безпекових інтересів України : дис. … канд. політ. наук : 21.01.01. Київ, 2016. 173 с.

Пошедін О. І. Нове життя спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (Серія “Державне управління”). 2017. № 2. С. 48–54.

Пошедін О. І. Воєнна безпека України в контексті співробітництва з Європейським Союзом // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. № 3. С. 53–59.

Тодоров І., Тодорова Н. Імплементація Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: безпековий вимір // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. пр. / ред. кол. І. І. Вовканич (голова) та ін. 2019. Вип. 1–2 (19–20). С. 18–28.

Александров С. О. Щодо результатів розгляду Радою Європейського Союзу питання стану та розвитку Спільної політики безпеки та оборони (СПБО). Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/schodo-rezultativ-rozglyadu-radoyu-evropeyskogo-soyuzu-pitannya (дата звернення: 25.10.2022).

Співробітництво у воєнно-політичній, військовій та військово-технічній сферах. – Представництво України при Європейському Союзі. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ posolstvo/spivpracya-ukrayina-yes-u-sferi-zovnishnoyi-politiki-i-bezpeki/spivpracya-ukrayina-yes-u-ramkah-spilnoyi-politiki-bezpeki-i-oboroni (дата звернення: 25.10.2022).

Аналіз стану міжнародного співробітництва у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, офіційний веб сайт Міністерства оборони України. URL: https://www.mil.gov.ua/ diyalnist/mizhnarodne-spivrobitnicztvo/analiz-stanu-mizhnarodnogo-spivrobitnicztva-u-ministerstvi-oboroni-ukraini-ta-zbrojnih-silah-ukraini-za-2020-rik.html (дата звернення: 26.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВОЄННІЙ СФЕРІ