Сутність ключових понять у сфері міжнародної допомоги, наданої для зміцнення обороноздатності України

Автор(и)

  • А. Лойшин Головна інспекція Міністерства оборони України, Ukraine
  • С. Ясенко Центр оборонного менеджменту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Є. Косарецький Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Р. Бойко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-3-76/46-57

Ключові слова:

Міжнародна допомога; міжнародна технічна допомога; військова допомога; товари військового призначення; визначені гуманітарною допомогою.

Анотація

Міжнародна допомога Україні являє собою широкий спектр номенклатури військових предметів – озброєння, військової техніки, ракет і боєприпасів, засобів індивідуального захисту, медикаментів, інших матеріалів та обладнання, запровадження навчальних програм для персоналу тощо.Внаслідок різного трактування термінів “міжнародна технічна допомога”, “військова допомога”, “товари військового призначення, визначені гуманітарною допомогою” виникають протиріччя в організації цілісної системи обліку, моніторингу та контролю за всім обсягом та спектром міжнародної допомоги, яка надходить з різних джерел в інтересах складових сектору безпеки і оборони.

Мета статті – формулювання сутності військово-економічних відносин та конкретизація понятійного апарату у сфері міжнародної допомоги для розвитку теорії воєнної економіки.

Для досягнення мети дослідження проведено її декомпозицію. Дослідження проведено за допомогою методів наукового пізнання: аналізу, синтезу, онтології та побудови термінологічних графів.

Сформульовано сутність військово-економічних відносин, здійснено конкретизацію понятійного апарату у сфері міжнародної допомоги. Побудовано загальний граф зв’язків термінів дослідження, у тому числі побудовано графи зв’язків для термінів, що залежать від терміну “Міжнародна допомога” та “Військова допомога”, зв’язків від термінів “Матеріальна/нематеріальна міжнародна безпекова допомога” до терміну “Благодійна діяльність”; зв’язків для групи термінів “послуг” та групи термінів “безпекової допомоги”.

Результати дослідження доцільно використовувати при розробці вітчизняної методології програмних рішень Framework. Така методологія дозволила б Міністерству оборони України полегшити управління на всіх рівнях, а заінтересованим особам приймати більш ефективні ключові рішення.

Біографії авторів

А. Лойшин, Головна інспекція Міністерства оборони України

доктор філософії

С. Ясенко, Центр оборонного менеджменту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук

Є. Косарецький, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор філософії

Р. Бойко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Воєнна економіка : підручник / за ред. В. І. Мірненка, І. М. Ткача, В. Л. Рихтюка. Київ : НУОУ, 2011. 332 с.

Лойшин А. Аналіз наукових положень ресурсних концепцій в економічній теорії і теорії стратегічного управління // Social Development and Security : electron. j. of sci. papers. 2021. Vol. 11, No. 3. Р. 41–55.

Лойшин А. Аналіз історичних способів економічного забезпечення війни кінця XVIII – початку XIX ст. у контексті французько-російської війни 1812–1814 років // Social Development and Security : electron. j. of sci. papers. 2021. Vol. 12, No. 1. Р. 145–163.

Лойшин А. Аналіз поколінь війн згідно з концепціями технологічного та хвильового розвитку суспільства // Social Development and Security : electron. j. of sci. papers. 2021. Vol. 12, No. 2. Р. 1–13.

Лойшин А. Проблематика функціонування державного внутрішнього фінансового // Social Development and Security : electron. j. of sci. papers. 2022. Vol. 12, No. 4. Р. 27–46.

Комар Н. В., Адамик В. В. Міжнародна економічна допомога з подолання бідності в Україні. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. 270с.

Беззубко Ю. І. Міжнародна допомога відновленню Донецької області // Вісник економічної науки України. 2020. № 2 (39). С. 186–189.

Братко І. В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 244 с.

Claire A., Brisset B. Ontological Approach to Military Knowledge Modeling and Management / NATO.

Орфографічний словник української мови. URL: https://cutt.ly/qXaU9Ma (дата звернення: 20.10.2022).

Герасимчук Л. Українсько-англійський словник з прав людини / ГО “Харківська правозахисна група”. Харків : ТОВ “Видавництво права людини”, 2015. 184 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. VIII. 1728 с.

Голоскевич Г. Правописний словник за нормами українського правопису Всеукраїнської Академії Наук. Харків, 1929.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus (2020). Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus. Cambridge: Cambridge University Press. URL:https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/culture (дата звернення: 20.10.2022).

Militär. URL: https://www.wortbedeutung.info/ Milit%C3%A4r/ (дата звернення: 20.10.2022).

Економічний. Веб-сайт: Словник іншомовних слів. URL: https://cutt.ly/zXzcWML (дата звернення: 20.10.2022).

Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. Київ : Наук. думка, 2004. 446 с.

Економічний та економічний. URL: http://slovopedia.org.ua/32/53397/30739.html (дата звернення: 21.10.2022).

Словник української мови : в 11 томах. 1970. Том 1. С. 612.

Економічна соціологія. URL: https://studfile.net/ preview/7190277/ (дата звернення: 21.10.2022).

Леонович А. Н. Международные военно-экономические отношения: сущность и направления развития. Беларусь в современном мире : материалы IX Междунар. конф., посвященной 89-летию образования Белорус. гос. ун-та (г. Минск, 29 октября 2010 г.). Минск, 2010. С. 139–140.

Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття “Безпека” // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2012. Вип. 5. С. 90–98.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України 14.09.2020 р. №392/2020.

Словник української мови : у 20 т. / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. Київ : Наукова думка, 2010.

Технічний. Веб-сайт: Портал української мови та культури “Словник UA”. URL: https://cutt.ly/nXaFq3z (дата звернення: 21.10.2022).

Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги : постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Що таке міжнародна технічна допомога? Веб-сайт: Одеська обласна державна адміністрація. URL: https://oda.od.gov.ua/biznesu/pidtrymka-biznesu/informaczijna-pidtrymka-pidpryyemnyczkoyi-diyalnosti/shho-take-mizhnarodna-tehnichna-dopomoga/ (дата звернення: 22.10.2022).

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання : Закон України від 20.02.2003 р. № 549-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. ст.148.

Про гуманітарну допомогу : Закон України від 22.10.1999 р. № 1192-XIV // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 51. ст. 451.

Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI // Відомості Верховної Ради. 2013. № 25. ст. 252

Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022. S. 3522. An Act: To provide enhanced authority for the President to enter into agreements with the Government of Ukraine to lend or lease defense articles to that Government to protect civilian populations in Ukraine from Russian military invasion, and for other purposes.

Коли “воєнний”, а коли “військовий”: як правильно говорити про війну? Веб-сайт: Освіторія. Медіа. URL: https://osvitoria.media/ experience/koly-voyennyj-a-koly-vijskovyj-yak-pravylno-govoryty-pro-vijnu/ (дата звернення: 22.00.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВОЄННІЙ СФЕРІ