Узагальнена модель управління операцією (боєм) угруповання військ (сил)

Автор(и)

  • О. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • П. Сніцаренко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • І. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. Серватюк Інститут державного управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-3-76/58-61

Ключові слова:

Угруповання військ (сил); управління, операція (бій); інтелектуально-інформаційна перевага.

Анотація

Сучасні операції (бої) характеризуються різноманітністю завдань, які повинні вирішуватися угрупованнями військ (сил), швидкоплинністю та динамізмом бойових дій, участю в них різнорідних сил і засобів, зростанням можливостей противника щодо силової та інформаційної протидії функціонуванню систем управління. Сьогодні призначення систем управління угрупованнями військ (сил) все більш набуває спрямованості управління операціями (боями). У той же час зміст управління операцією (боєм) як у теоретичному, так і практичному плані потребує подальшого розвитку і деяких уточнень.

Запропонованамодель управління операцією (боєм) угруповання військ (сил) містить систему розвідки, систему обробки та узагальнення даних для прийняття рішень ОВУ та зворотний зв’язок впливу на противника через систему моніторингу, що дозволяє реалізувати рефлексивне управління противником в операції (бою).Під рефлексією розуміється процес передбачення командуючими (командирами) під час вироблення рішень ходу думок протилежної сторони та моделювання її очікуваних дій, сподіваючись, що цим займається і сама протилежна сторона. Істотне значення при цьому має інформованість про стан та дії сторін.

Для досягнення інтелектуально-інформаційної переваги над противником, зокрема при управлінні противником, можуть використовуватися такі заходи та способи:

моделювання і прогнозування інтелектуальної діяльності командування противника;

омана противника, яка закладається у замисел операції (бою);

оперативне маскування;

психологічна обробка особового складу, зокрема через засоби масової інформації;

психотропна дія;

подавлення систем зв’язку та управління противника;

зламування та цілеспрямоване викривлення інформації, що міститься в оперативній і довгочасній пам’яті засобів автоматизованої системи управління противника (хакери);

контрольована втрата інформації тощо.

Біографії авторів

О. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор

П. Сніцаренко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

І. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

I. Zahorka

В. Серватюк, Інститут державного управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор

Посилання

Рябчук В. Д. Теория управления боем (науковедческий и методологический аспекты). Москва : Агентство печати “Наука”, 2001. 120 с.

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Т. 3 : Військові системи дистанційного моніторингу навколишнього простору щодо рухомих об’єктів: методологічні аспекти обґрунтування вимог / П. М. Сніцаренко, С. В. Лапицький, А. А. Гультяєв, О. О. Головін, А. Ю. Гупало. 480 с.

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері : монографія / Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, А. О. Феклістов, К. І. Хударковський. Харків : Рожко С. Г., 2017. 276 с.

Загорка О. М., Колесніков В. О., Фролов В. С. Застосування принципів ситуаційного управління операцією (боєм) в ході її підготовки і ведення // Наука і оборона. 2015. № 2. С. 22–27.

Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. Харків : ХУПС, 2008. 545 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-09

Номер

Розділ

КЕРІВНИЦТВО ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) ОБОРОНИ