Застосування дата-центричного підходу під час побудови інформаційної інфраструктури з використанням хмарних технологій для оборонних потреб

Автор(и)

  • Ю. Кірпічніков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. Капілевич Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • О. Андрощук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • М. Петрушен Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-3-76/68-75

Ключові слова:

Інформаційний простір; дата-центричний підхід; інформаційна інфраструктура; хмарні технології; модель управління функціональними сервісами.

Анотація

З метою забезпечення спроможностей сил оборони в частині нарощування інформаційного потенціалу здійснюється пошук шляхів побудови інформаційної інфраструктури. На сьогодні, підхід, за яким будуються інформаційна інфраструктура характеризується тим, що кожна складова сил оборони будує свої окремі інформаційно-комунікаційні системи, які однакові за принципами побудови, але є різні за завданнями та технічною реалізацією. Відсутність єдиної програмо-технічної платформи веде до унеможливлення виконання вимог з уніфікації, стандартизації, масштабування, захисту інформації, що призводить до невиправданих витрат на етапах введення в експлуатацію та супроводження впродовж життєвого циклу кожної з систем.

З огляду на те, що інформаційну інфраструктуру сил оборони можливо представити у вигляді дата-центричної моделі та з метою уникнення недоліків, які притаманні клієнт-серверній архітектурі, пропонується підхід, який передбачає застосування “хмарних технологій”, які є технологією надання просторового мережевого доступу за запитом до загального пулу даних та функціональних сервісів.

Для забезпечення переходу від статичної моделі визначення та використання інформаційних ресурсів до динамічних механізмів, запропоновано модель функціональних сервісів єдиного інформаційного простору на основі “хмарних технологій” для надання інформаційних переваг припідтримці та проведенні операцій (бойових дій). Модель передбачає динамічне управління даними та функціональними сервісами у відповідності до потреб користувачів, кіберзагроз та задач операції.

Біографії авторів

Ю. Кірпічніков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук

В. Капілевич, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

V. Kapilevich

О. Андрощук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат психологічних наук

М. Петрушен, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

N. Petrushen

Посилання

Основні поняття хмарних технологій. URL: https://dduvs.in.ua (дата звернення: 26.12.2022).

Alberts D., Garstka J., Stein F. Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority. Washington, DC : CCRP Publication Series, 1999. 287 p.

Understanding Information Age Warfare / D. Alberts, J. Garstka, R. Hayes, D. Signori. Washington, DC : CCRP Publication Series, 2001. 319 p.

Alberts D. Information Age Transformation: Getting to a 21st Century Military. Washington, DC : CCRP Publication Series, 2002. 155 p.

Alberts D., Hayes R. Power to the Edge: Command, Control, in the Information Age. Washington, DC : CCRP Publication Series, 2005. 303 p.

All that glisters: Is network-centric warfare really scientific? / D. Reid, G. Goodman, W. Johnson, R. Giffin // Defense & Security Analysis. 2005. № 21 (4). P. 335–367. URL: https://doi.org/10.1080/ 1475179052000345403 (дата звернення: 05.12.2022).

Wilson C. CRS Report for Congress. Network Centric Operations: Background and Oversight Issues for Congress. Washington, D.C : Library of Congress, 2007. 121 р.

Pullen J. M., Corona F., Zamponi C. NATO Federated Mission Networking Standards for CAX // EasyChair Preprint. 2020. № 4511. Р. 2–17.

NATO Federated Mission Networking. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/FMN (дата звернення: 06.12.2022).

Що таке хмарні технології і навіщо вони потрібні. URL: https://edin.ua/shho-take-xmarni-texnologi%D1%97-i-navishho-voni-potribni/ (дата звернення: 06.12.2022).

Consultation, Command and Control Board (C3B) - C3 Taxonomy Baseline 5.0 // NATO HEADQUARTERS SUPREME ALLIED COMMANDER TRANSFORMATION. 2021. URL: https://www.nato.int/ nato_static_fl2014/assets/pdf/ 2021/10/pdf/210830-C3-taxonomy-baseline.pdf (дата звернення: 07.12.2022).

Data Centric C2-Services Deployment: an Experiment on Fleets of Military Vehicles / G. Pingen, J. van der Geest, M. Beaujon еt al. // EasyChair Preprint. 2021. № 6312. С. 2–4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ