Аналіз підходів до оцінювання психофізіологічного стану воїнів Сил оборони України за допомогою мініатюрних кардіографічних засобів

Автор(и)

  • М. Бочаров Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • В. Дикун Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • І. Чайковський Відділ сенсорних пристроїв систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна
  • Т. Риженко Відділ сенсорних пристроїв систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна
  • В. Соловйов Акціонерне товариство закритого типу “Сольвейг”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-3-76/76-85

Ключові слова:

Фізіологічний стан військовослужбовців; комплексний індекс психофізіологічного стану; індекс психоемоційного стану; надмініатюрні електрокардіографічні пристрої, варіабельність ритму серця.

Анотація

Аналіз бойових дій на сході України вказує на підвищення інтенсивності і щільності вогневого впливу противника. Психофізіологічний стан особового складу воїнів Сил оборони України в польових умовах може бути частково оцінено за допомогою психодіагностичних методик анкетування. Такі методики потребують значного часу та уваги воїнів, чого їм бракує у бойових умовах. З урахуванням таких обмежень в збройних силах провідних країн НАТО додатково використовується методика поведінкового аналізу, яка показала свою ефективність ще з часів війни у В’єтнамі.

Метою статті є аналіз підходів до оцінювання психофізіологічного стану воїнів Сил оборони України за допомогою мініатюрних кардіографічних засобів.

В дослідженнях підходів застосування мініатюрних кардіографічних засобів оцінювання психофізіологічного стану воїнів використовувались методи узагальнення, статистичного аналізу, спостереження та експерименту з реєстрацією фізіологічних показників за допомогою варіантів надмініатюрних, бездротових мініатюрних, дротових електрокардіографічних (ЕКГ) пристроїв, які реєструють, перетворюють і передають сигнал ЕКГ на зовнішній керований пристрій (ЗКП) в реальному часі.

У дослідженні використано надмініатюрний зразок ЕКГ пристрій “Метелик”, що може носитись на тілі тривалий час за різних умов бойової обстановки, (рис. 1)., якій нещодавно доповнив лінійку приладів Акціонерного товариства закритого типу “Сольвейг”, Київ.

Наведено 5 випадків тривалого моніторингу воїнів, які демонструють як високий так і низькийфункціональний стан за різних умов діяльності.

Запропоновані методи і засоби можуть розглядатися як основний інструмент для підтримки прийняття рішень командира щодо спроможності особового складу з точки зору його психофізіологічного стану виконувати бойові завдання.

Біографії авторів

М. Бочаров, Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук

В. Дикун, Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

V. Dykun

І. Чайковський, Відділ сенсорних пристроїв систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

кандидат медичних наук, доцент

Т. Риженко, Відділ сенсорних пристроїв систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Е. Rizhenko

В. Соловйов, Акціонерне товариство закритого типу “Сольвейг”

V. Solovyov

Посилання

Алещенко В. (2015). Проблемні питання МПЗ застосування військ (сил) в ході АТО // Особливості підготовки і застосування військ (сил) ЗСУ в АТО на Сході України : зб. тез доп. наук.-практ. семінару, (м. Київ, 24 листоп. 2015 р.). Київ, 2015. С. 30–34.

Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин, О. В. Бойко, Д. В. Богородицький та ін. Львів : НАСВ, 2015. 320 с.

Стрес-асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту : монографія / В. С. Гічун, А. Г. Кириченко, В. М. Корнацький. Дніпро : Акцент ПП, 2019. 324 с.

AMedP-8.10: A Psychological Guide For Leaders Across The Deployment Cycle. Edition A, Version 1.October, 2019. URL: https: //www.coemed.org/files/stanags/03_AMEDP/AmedP 8.10_EDA_V1_E_2565.pdf (date of appeal: 05.07.2022).

Combat and Operational Stress Control PCN 147 000045 80, headquarters, departmen of the army, FM № 4-02.51 (8-51). 240 р.

Meredith L., Sherbourne C. Promoting of psychological resilience in the of U.S. URL: http://www.rand.org/publications/permissions (date of appeal: 03.05.2022).

Агаєв Н. А., Дикун В. Г., Стасюк В. В. Особливості організації морально-психологічного супроводу в арміях зарубіжних країн : навч. посіб. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2020. 134 с.

Бочаров М., Приймак М. Досвід використання методик оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу в прогнозуванні морально-психологічного стану військ у бойових умовах // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2016. № 1 (25). С. 15–19.

Чайковський І. А., Будник М. М. Спосіб оцінки фізіологічної ціни психоемоційного чи фізичного навантаження. U 201006184. 25.10.2010.

Chaikovsky I. Electrocardiogram scoring beyond the routine analysis: subtle changes matters // Expert Rev Med Devices. 2020 May. 17 (5). Р. 379–382.

Chaikovsky I., Primin M., Nedayvoda I., Kazmirchuk A., Frolov Yu., BoreykoM. New metrics to assess the subtle changes of the heart’s electromagnetic field, In : Advanced Methods in Biomedical Signal Processing and Analysis, K. Pal, S. Ari, A. Bit, S. Bhattacharyya Eds., Academic Press, Cambridge, USA, 2022. P. 257–310.

Chaikovsky I., Krivova O., Kazmirchyk A. et al. Assessment of the post-traumatic damage of myocardium in patients with combat trauma using a data mining analysis of an electrocardiogram // Signal Processing Symposium (SPSympo). 2019. P. 34–38.

Баевский Р. М., Берсенева А. П. Донозологическая диагностика в оценке состояния здоровья // Валеология, диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. Санкт-Петербург : Наука, 1993. С. 33–48.

Thayer J. F., Lane R. D. A model of neurovisceral integration in emotion regulation and dysregulation // J Affect Disord. 2000 Dec. 61(3):2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ