Напрями удосконалення професійного розвитку офіцерського складу щодо підвищення бойових спроможностей військ (сил)

Автор(и)

  • Г. Тіхонов Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Є. Кірілкін Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Г. Шпанчук Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • І. Смірнов Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-3-76/111-117

Ключові слова:

Війська (сили); індивідуальна підготовка; індивідуальне навчання; НАТО; офіцерський склад; підготовка персоналу; професійна військова освіта; професійний розвиток.

Анотація

Характерною рисою сучасного процесу військового будівництва в Україні є його спрямованість на створення європейської моделі Збройних Сил, яка акумулює в собі кращі ознаки сучасних армій, збройних сил демократичної держави, призначених до дій в реаліях XXI століття. Постійне підвищення вимог до рівня підготовленості особового складу, особливо офіцерського складу ЗС України, викликає необхідність забезпечення професійної готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням. В умовах повномасштабної збройної агресії РФ проти України, реалізації стратегічного курсу України на приєднання до європейсько-атлантичної спільноти, особливої актуальності набувають структурні та системні зміни в організації і підходах до професійного розвитку офіцерського складу військових організаційних структур у системі індивідуального навчання.

Проведений аналіз сучасного стану професійного розвитку офіцерів дав можливості виокремити перспективи імплементації позитивного досвіду практичної спрямованості підготовки військових фахівців. Перспективними напрямами подальшого реформування системи розвитку офіцерського складу є: забезпечення результативного управлінського, кадрового, матеріально-технічного рівня професійного розвитку офіцерів, нарощування співпраці з військовими фахівцями держав – членів НАТО.

Професійний розвиток офіцера буде сприяти якісному виконанню службових обов’язків та підвищенню рівня його професійних знань, що значною мірою залежить від ставлення до цього процесу командирів (начальників) всіх рівнів, посадових осіб органів виховної та соціально-психологічної роботи, служб персоналу та служб забезпечення. Кінцевою метою професійного розвитку офіцерського складу повинно стати підвищення бойових спроможностей військової організаційної структури за рахунок професійного розвитку персоналу.

Біографії авторів

Г. Тіхонов, Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Є. Кірілкін, Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент

Г. Шпанчук, Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник

І. Смірнов, Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

I. Smirnov

Посилання

Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Преса України, 1997. 80 с. (із змінами).

Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2232-12#Text (дата звернення: 20.11.2022).

Вдовін О. Г., Паламар М. І. Доцільність та особливості впровадження автоматизованого контролю рівня індивідуальної підготовки офіцерів у вищому військовому навчальному закладі // Військова освіта : зб. наук. праць. 2020. № 2 (42). С. 39–48. DOI: https://doi.org/10.33099/ 2617-1783/2020-2/39-48.

Інноваційна військова освіта: стан та перспективи розвитку / І. С. Руснак, В. І. Мірненко та ін. // Військова освіта : зб. наук. праць. 2021. № 2 (44). С. 7–17.

Щипанський П. В., Тимошенко Р. І., Салкуцан С. М. Формування нової парадигми військової освіти // Наука і оборона. 2017. № 2. С. 37–42.

Зельницький А. М. Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах // Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки”. 2017. № 6. С. 71–83.

Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи / О. М. Васильєв та ін. // Військова освіта : зб. наук. праць. 2019. № 1 (39). С. 70–81.

Сьомін С. В., Резнікова О. О. Система підготовки кадрів для сил безпеки України: проблеми та перспективи розвитку : аналітична доповідь / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2016. 50 с.

Програма індивідуальної підготовки офіцерів тактичної ланки управління Збройних Сил України : затв. нач. ГШ ЗС України 21.08.2020 р.

Настанова з підготовки персоналу у Збройних Силах України : затв. нач. ГШ ЗС України 25.09.2020 р.

Програма індивідуальної підготовки генералів, адміралів, офіцерів стратегічної та оперативної ланок управління Збройних Сил України : затв. нач. ГШ ЗС України 15.06.2021 р.

Сирський О. Бойова підготовка – це основа боєздатності війська. URL: https://defence-ua.com/ (дата звернення: 20.11.2022).

Пєхота С., Курбан В. Рекомендації щодо організації і проведення індивідуальної підготовки офіцерів бригади тактичної авіації. НУОУ, Received : April 11, 2021 / Revised: April 28, 2021 / Accepted : April 30, 2021.

Доктрина з організації підготовки у Збройних Силах України (ВКП 7-00(03).01) : затв. нач. ГШ ЗС України 21.07.2020 р.

DA PAN 600-3 Officers Professional Development and Career Management. Настанова СВ США 600-3 щодо професійного розвитку та кар’єрного менеджменту військовослужбовців офіцерського складу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ