Співробітництво України з НАТО: історична ретроспектива та сучасність

Автор(и)

  • Ю. Стужук 43-тя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила, Ukraine
  • М. Шпура Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-3-76/118-125

Ключові слова:

Північноатлантичний альянс; стратегічне партнерство; агресія Російської Федерації; повномасштабна війна; національна безпека.

Анотація

Відносини України з НАТО мають стратегічне значення для забезпечення миру та безпеки в євроатлантичній зоні. Обґрунтування необхідності тісної співпраці між Україною та НАТО є важливим для забезпечення фундаментальних прав та свобод осіб, формування вітчизняного законодавства у дусі європейських принципів, утвердження належної та якісної інтеграційної політики тощо. Сучасні українсько-натовські взаємини є пріоритетним національним інтересом у зовнішньополітичній діяльності країни, відіграють значну роль у посиленні її обороноздатності, складають надважливу складову новітньої архітектури загальноєвропейської безпеки й збереження миру і стабільності в Європі, а відтак – у світі.

Мета статті полягає у комплексному та всебічному дослідженні співробітництва України з НАТО в умовах російсько-української війни.

Започаткування відносин з Альянсом відбулося відразу після здобуття Україною незалежності у 1991 р. шляхом приєднання до Ради північноатлантичного співробітництва. Співпраця України з НАТО базується на достатньо ґрунтовній правовій базі. Починаючи з 2014 р., в умовах російсько-української війни українською владою у військово-політичній сфері здійснено серію практичних заходів, які сприяли ефективній протидії російській агресії. В умовах повномасштабної війни, розв’язаною РФ у лютому 2022 р., Україні вдалось значно розширити міжнародне співробітництво в оборонній сфері.

На сучасному етапі розвитку відносин НАТО надає першорядного значення підтримці всеосяжних перетворень у галузі безпеки і оборони в Україні. Ці реформи мають вирішальне значення для розвитку України. Російська агресія змінила чинну архітектуру безпеки, змусила переглянути стратегії та оборонні плани в Європі, а також бачення майбутнього безпекового порядку, тож подальші взаємини України і НАТО можуть стати одними з ключових для підтримання стабільності в трансатлантичному регіоні.

Біографії авторів

Ю. Стужук, 43-тя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Y. Stuzhuk

М. Шпура, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Посилання

Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. 1997. № 1. С.76–88.

Грицак Я. Подолати минуле. Глобальна історія України. Київ : Портал, 2021. 432 с.

Зленко В. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму: виступи. Промови. Інтерв’ю. Статті / упоряд. К. П. Єлісєєв. Київ : Преса України, 2001. 370 с.

Сивак О. В. Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990–1999 рр.) : дис. … канд. політ. наук : 23.00.04. Київ, 2000. 208 с.

Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000 рр.) : підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. Київ : Либідь, 2001. 622 с.

Ковальова О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України : монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. 340 с.

Щербак Ю. М. Україна: виклик і вибір: Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ ст. Київ : Дух і Літера, 2003. 578 с.

Макар Ю. І. Зовнішня політика України: наміри та реалі // Україна – Європа – Світ. 2008. Вип. 1. С. 189–198.

Марчук Є. К. На шляху до НАТО / ред.-уклад. Б. В. Клименко. Київ : Київ-Париж-Дакар, 2016. 608 с.

Жильцов С. С. Эволюция внешней политики Украины: современный этап (1991–2013 гг.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 20 (2). 2013. С. 13–23.

Дерікот О. Ю., Клименко В. С., Козинець І. П. Співробітництво збройних сил України з НАТО: досвід минулого та перспектива на майбутнє // Воєнно-історичний вісник. 2019. № 2 (32). С. 127–143.

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору: Міжнародний документ від 09.07.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_002#Text (дата звернення: 05.12.2022).

Комісія Україна-НАТО 2005 р. URL: http://ukrainenato.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nato/commission (дата звернення: 06.12.2022).

Співробітництво Україна – НАТО у рамках програми “Партнерство заради миру та безпеки”. URL: https://nato.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nato/Partnership (дата звернення: 05.12.2022).

Поляков Л. Співпраця Україна — НАТО: про що йде мова? URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planeti/spivpracya-ukrayina-nato-pro-shcho-yde-mova (дата звернення: 06.12.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року “Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)” : Указ Президента України від 27.12.2005 р. № 1861/2005. URL://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861/2005 (дата звернення: 07.12.2022).

Критерії вступу України до НАТО. Блоги БДМУ. 20.09.2018. URL: https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/ (дата звернення: 07.12.2022).

Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору : Указ Президента України від 13.03.2006 р. №215/2006. URL://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2006 (дата звернення: 07.12.2022).

Стратегія національної безпеки України “Україна у світі, що змінюється” : затв. Указом Президента України від 12.02.2007 р. № 105. URL://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007 (дата звернення: 07.12.2022).

Цільовий план Україна – НАТО на 2009 рік : додаток до Указу Президента України від 02.03.2009 р. №116/2009. URL://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/2009 (дата звернення: 08.12.2022).

Половник П. М. Міжнародна співпраця Україна – НАТО в умовах російсько-української війни: нормативно-правова база // Військово-науковий вісник. 2022. С. 98–114.

Україна відмовилася від позаблокового статусу // Українська правда. 23 грудня 2014 р. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2014/12/23/7052990/ (дата звернення: 08.12.2022).

Особливе партнерство України з НАТО. URL: http://gov.ua/ua/about-ukraine/ intemationalorganizations/ (дата звернення: 08.12.2022).

Про Стратегічний оборонний бюлетень України (втратив чинність) : Рішення РНБО від 20.05.2016 р. : введено в дію Указом Президента України від 17.09.2021 р. № 473/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0006525-16#Text (дата звернення: 09.12.2022).

Алексієвець Л., Алексієвець М. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект // Український історичний журнал. 2020. № 1. С. 126–142.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік : Указ Президента України від 26.05.2020 р. № 203/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/ 2020#Text (дата звернення: 09.12.2022).

Александров О. С. Україна – НАТО: нові умови та реалії співробітництва : аналіт. доп. / упорядн. В. М. Бегма, Н. Г. Діденко, О. О. Резнікова ; за заг. ред. О. В. Литвиненка. Київ : НІСД, 2011. 56 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/ 2020#Text (дата звернення: 09.12.2022).

Відносини з Україною. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/ topics_37750.htm (дата звернення: 09.12.2022).

Європейська та євроатлантична інтеграція. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32953 (дата звернення: 09.12.2022).

Блінкен: Країни НАТО й партнери надали Україні зброї на $40 мільярдів – ще більше вже у дорозі // Укрінформ. 30.11.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3625072-blinken-kraini-nato-j-partneri-nadali-ukraini-zbroi-na-40-milardiv-se-bilse-vze-u-dorozi.html (дата звернення: 09.12.2022).

Зельницький А., Заболотний О., Васильєв О., Корнієнко В. Особливості формування військового кадрового потенціалу Збройних Сил України із залученням іноземних інструкторів-викладачів // Військова освіта. 2022. С. 71–84.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО – звернення Президента Володимира Зеленського // President.gov.ua. 30.09.2022. URL: https://www.president.gov.ua/ news/mi-robimo-svij-viznachalnij-krok-pidpisuyuchi-zayavku-ukrayi-78173 (дата звернення: 10.12.2022).

Україна і НАТО узгодили програму “Партнерство заради миру” // LexInform. 16.11.2022. URL: https://lexinform.com.ua/ zakonodavstvo/ukrayina-i-nato-uzgodyly-programu-partnerstvo-zarady-myru/ (дата звернення: 10.12.2022).

Вівчар О. І., Муравська Ю. Є., Гевко В. Л. Практичні контексти національної безпеки на умовах партнерства: позитивні екстерналії та ефективність забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 1. С. 7–11.

Перепелиця Г. М. Роль НАТО в урегулюванні міжнародних конфліктів у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2022. С. 16–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ