Передбачення застосування противником форм воєнних дій під час стратегічного планування розвитку збройних сил

Автор(и)

  • О. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна
  • С. Поліщук Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, Україна
  • T. Уварова Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна
  • І. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/6-12

Ключові слова:

Воєнний конфлікт; передбачення; форми воєнних дій; метод аналізу ієрархій.

Анотація

При стратегічному плануванні розвитку Збройних Сил використовуються сценарії воєнних дій, розроблення яких здійснюється на підставі врахування форм воєнних дій, що може застосувати противник під час розв’язання воєнного конфлікту.

У статті розроблено методику здійснення передбачення застосування противником форм воєнних дій у воєнному конфлікті з використанням методу аналізу ієрархій. Відповідно до процедури методу для розв’язання задачі визначення рейтингу форм воєнних дій (альтернатив) збудовано чотирирівневу ієрархію (мета – властивості – показники – альтернативи).

Можливості застосування противником форм воєнних дій оцінюються експертами з урахуванням властивостей (потреби сил і засобів для досягнення мети конфлікту, забезпеченості силами і засобами, протидії військам противника) і показників (співвідношення бойових потенціалів сил і засобів сторін, зокрема родів збройних сил). Під час складання матриць попарних порівнянь експертами враховуються прогнозовані на період планування розвитку Збройних Сил співвідношення бойових потенціалів сил і засобів сторін, які отримуються з використанням методу екстраполяції. Рейтинг форм воєнних дій противника визначається шляхом ієрархічної композиції пріоритетів, які отримуються з матриць попарних порівнянь для всіх рівнів ієрархії розв’язання задачі.

Наведено приклад визначення рейтингу форм воєнних дій, які може застосувати противник під час розв’язання воєнного конфлікту з метою захоплення частини території держави.

Біографії авторів

О. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

доктор військових наук, професор

С. Поліщук, Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України

кандидат військових наук

T. Уварова, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

кандидат технічних наук, старший дослідник

І. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

I. Zahorka

Посилання

Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина ; 2-е изд., испр. и доп. Москва : Политиздат, 1968. 432 с.

Украинская советская энциклопедия. Киев : Гл. ред. УСЭ, 1984. Т. 10. С. 207.

Руснак І. С., Кириченко І. О., Телелим В. М., Загорка О. М. Погляди на форми і способи воєнних (бойових) дій // Честь і закон. 2007. № 2. С. 4–11.

Згуровський М. З. Системна методологія передбачення. Київ : Політехніка, 2001. 50 с.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 12.06.2017 р.

Щипанський П. В., Загорка О. М. Поліщук С. В., Загорка І. О. Методичні підходи до розроблення сценаріїв розвитку ситуацій у воєнній сфері // Наука і оборона. 2021. № 3. С. 47–51.

Кириченко І. О., Загорка О. М. Визначення форм і способів застосування військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах: методологічний аспект // Честь і закон. 2005. № 4. С. 17–21.

Томашев В. Н. О совершенствовании методов оценки боевых возможностей войск // Наука и военная безопасность. 2006. № 2. С. 18–22.

Телелим В. М., Загорка О. М., Стрижевський В. В. Досвід створення і застосування угруповань військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ та на початку ХХІ століття : монографія. Київ : НУОУ, 2012. 336 с.

Маначинский А. Я. Ирак: тайные пружины войны. Киев : Изд. дом. “Румб”, 2005. 416 с.

Маначинский А. Я. Югославия: приговор вынесен. Киев : Изд. дом. “Румб”, 2005. 288 с.

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование: организация систем / пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе ; под ред. И. А. Ушакова. Москва : Радио и связь, 1991. 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Номер

Розділ

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ