Напрями розвитку спроможностей сил оборони України у сфері стратегічних комунікацій

Автор(и)

  • В. Полевий Кафедра соціальної комунікації та публічної дипломатії інституту стратегічних комунікацій Національного університету оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/20-26

Ключові слова:

Стратегічні комунікації; оборонне планування; розвиток спроможностей; ефекти.

Анотація

Перехід до оборонного планування на основі спроможностей (далі ОПОС) прямо передбачений чинним законодавством [1] і означає програмно-цільовий метод планування на основі ефектів, тобто має містити вимірювані показники зміни характеристики об’єкту впливу. Відсутність практики ОПОС та науково обґрунтованого переліку комунікаційних ефектів СК обумовлює актуальність дослідження.

Метою статті є висвітлення результатів дослідження стосовно формування напрямків розвитку спроможностей сил оборони (СО) зі стратегічних комунікацій (СК).

У процесі дослідження використовувались як загальнонаукові, так і спеціально-наукові методи: системно-структурного та функціонального аналізу, порівняння, синтезу та інші.

Сутністю ОПОС є здатність досягати запланованих результатів через створення ефектів, тобто зміни стану певних характеристик середовища.

Спроможність – це здатність досягати результату (ефекту) з визначеним рівнем показників за визначених обставин. Цей підхід знайшов відображення в чинних нормативних документах. Зміна характеристик середовища є впливом, який цікавить керівництво держави. Інформаційні спроможності – засоби, війська, сили, тактичні або технічні прийоми, інша діяльність, що можуть бути використані в інформаційному просторі для створення у ньому потрібних ефектів та формування умов для досягнення кінцевої мети. Спроможності сил оборони у сфері стратегічних комунікацій – це здатність досягати військово-політичних цілей держави усіма доступними інструментами комунікації.

Проведене дослідження дозволило сформулювати рекомендації щодо пріоритетних напрямів розвитку спроможностей сил оборони зі стратегічних комунікацій.

У статті запропонована модель розвитку цих спроможностей на основі комунікаційних ефектів.

Біографія автора

В. Полевий, Кафедра соціальної комунікації та публічної дипломатії інституту стратегічних комунікацій Національного університету оборони України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Малишев О.В., Малишева Н.Р., Калмиков В.Г., Левчук О.В. Оборонне планування на основі спроможностей в Україні: поточний стан і перспективи // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, № 3(70), 2020, С. 54-61.

BPM CBOK: version 4.0. Springfield, Ill : ABPMP, 2019. ISBN 978-1-70480-934-2. URL: https://abpmp.org.ua/bpmp-cbok/ (дата звернення: 10.11.2023).

Handbook on Long Term Defence Planning. NATO SAS-025 publication. URL: https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA414193.pdf (дата звернення: 27.11.2023).

Полевий В.І. Порівняння оборонного планування у сфері стратегічних комунікацій сил оборони України на основі пріоритетних завдань й на основі спроможностей // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. № 2(78), 2023, С. 68-74.

Про затвердження Порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. № 941. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.06.2023).

Доктрина “Зі стратегічних комунікацій”

(ВКП 10-00(49).01). URL: https://sprotyvg7.com.ua/documents/info-secur (дата звернення: 27.06.2023).

Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони : затв. Міністром оборони України 31.12.2021 р.

Про Збройні Сили України : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#n97 (дата звернення: 01.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ