Обґрунтування напрямів вдосконалення стратегічного планування у сфері оборони

Автор(и)

  • А. Наливайко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/27-33

Ключові слова:

Сфера оборони; стратегічне планування; планування оборони; оборонне планування; мобілізаційне планування.

Анотація

Впродовж трьох десятиліть в Україні, де-факто, функціонує система держаного стратегічного планування, складовою частиною якого є стратегічне планування в сфері оборони. В той же час:

стратегічне планування законодавчо не унормоване, проводиться не системно, хаотично та охоплює лише окремі сфери діяльності держави;

не опрацьована загальна методологія здійснення державного стратегічного планування, його процедур, методик, алгоритмів;

відсутній загальновизнаний науково-обґрунтований понятійно-категоріальний апарат основних термінів і понять.

За результатами дослідження запропоновані окремі напрями і підходи щодо вдосконалення стратегічного планування у відповідності до сучасних безпекових умов, зокрема:

вдосконалення нормативно-правової бази у сфері оборони (розробка нових та доопрацювання чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів);

завершення наукового обґрунтування та правового закріплення категорійно-понятійного апарату основних термінів і понять, адаптація його до понятійного апарату, що застосовується у стратегічних документах держав-членів НАТО;

формування теоретико-методологічних засад побудови системи стратегічного планування в сфері оборони, взаємозв’язків між складовими (видами) планування, порядку розробки та імплементації нормативно-правових актів та їх нормативне закріплення;

опрацювання загальної методології здійснення стратегічного планування в сфері оборони, його процедур, методик, алгоритмів з використанням розробленого Проекту Положення про організацію стратегічного планування у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України  та інших складових сил оборони.

Біографія автора

А. Наливайко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

І. Руснак, О. Меліхов, А. Яковенко, І. Романюк. Документи стратегічного (оборонного) планування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших складових сил оборони та порядок їх реалізації // Наука і оборона. 2021. № 3. С. 13–21.

В.М. Телелим, В.І. Єфіменко, П.А. Мінєєв. До питання розробки та імплементації плану оборони України // Наука і оборона. 2021. № 2. С. 3–7.

Сиротенко А.М. Актуальні проблеми планування оборони: комплексний підхід / А.М. Сиротенко, П.В. Щипанський, А.К. Павліковський, М.М. Лобко // Наука і оборона. 2020. №1. С. 3–12.

Горовенко В.К. План оборони України: у зоні особливої уваги // Оборонно-промисловий кур’єр. URL: http://opk.com.ua (дата звернення: 10.03.2024).

Р.І. Тимошенко. Модель системи оборони України / Р.І. Тимошенко, А.К. Павліковський, М.М. Лобко // Наука і оборона. 2021. № 1. С. 3–11. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-21-30 (дата звернення: 10.03.2024).

Коваль М.В., Наливайко А.Д. Обґрунтування підходу до вдосконалення стратегічного планування в силах оборони // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. № 2 (66), 2022. С. 127-132.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016. URL: https://rada.zakon.gov.ua (дата звернення: 10.03.2024).

Рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України” : Указ Президента України від 24.02.2022 № 70/2022. URL: https://rada.zakon.gov.ua (дата звернення: 10.03.2024).

Наливайко А.Д. (2022). Історико-правовий аналіз нормативно-правової бази стратегічного планування у сфері оборони України (1992-2022) // Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного університету оборони України. К.: НУОУ, 2022. Вип. 4(46). 197 с.

Про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави : Закон України від 20.09.2019 № 133-IX. URL: https://rada.zakon.gov.ua (дата звернення: 10.03.2024).

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Наливайко А.Д. Підходи щодо розробки системи стратегічного планування у сфері оборони. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Проблеми оборонного менеджменту: теорія і практика” (26 жовтня 2023 р.). Київ : НУОУ, 2023, С. 118-124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ