Особливості оборонного менеджменту в міністерстві оборони США

Автор(и)

  • О. Сурков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна
  • Ю. Цурко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/34-40

Ключові слова:

Оборонний менеджмент; оборонне планування; досвід США; досвід України.

Анотація

Розглянуто особливості функціонування основних систем оборонного менеджменту МО США та відмінності від запровадженого оборонного планування на основі спроможностей у МОУ і ЗС України.

Запровадження оборонного менеджменту в Міністерстві оборони та Збройних Силах України триває вже друге десятиріччя, але залишається декларативним. Ситуація дуже відрізняється від провідних країн Заходу. Вивчення та імплементація наявного досвіду сприятиме необхідним змінам в оборонному менеджменті Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Оборонний менеджмент США включає три взаємопов’язані системи PPBE, JCIDS і DAS, які функціонують на постійній основі за річним циклом. Схвалені в JCIDS потреби у спроможностях є основою для вибору систем та інших засобів, які постачатимуть у збройні сили через DAS. Система РРВЕ забезпечує визначення пріоритетів і розподіл фінансових ресурсів для виконання програм.

Оборонне планування в МОУ та ЗС України, на відміну від провідних держав – членів НАТО, організоване з прив’язкою до оборонного огляду як головного заходу, за результатами якого провадять всю іншу діяльність. В оборонному плануванні не передбачений етап програмування, замість нього розроблено окремі державні цільові програми, не пов’язані з бюджетним процесом. Закупівля озброєння, техніки та матеріальних ресурсів також відокремлена від оборонного планування, програм і бюджету. Із керівних документів розроблено лише один наказ МОУ і три методичні рекомендації.

Необхідно також дослідити можливість впровадження подібної комплексної системи оборонного менеджменту США для вдосконалення й об’єднання розрізнених елементів наявної системи оборонного планування МОУ та ЗС України.

Біографії авторів

О. Сурков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

кандидат військових наук

Ю. Цурко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

Y. Tsurko

Посилання

Ворович Б.О., Аналіз нормативно-правової бази системи стратегічного планування в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ. 2022. № 2 (75). С. 67–75.

Луцик Ю.О., Пархоменко П.П., Деменєв О.М., Алімов Д.І. Аналіз системи оборонного планування на основі спроможностей з урахуванням провідного досвіду держав-членів НАТО // Modern Economics. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/analysis-of-the-defense-planning/ (дата звернення: 28.02.2024).

Малишев О.В., Малишева Н.Р., Калмиков В.Г., Левчук О.В. Оборонне планування на основі спроможностей в Україні: поточний стан і перспективи // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ. 2020. № 3 (70). С. 54–61.

Основні теоретичні та практичні аспекти функціонування системи управління оборонними ресурсами на рівні Збройних Сил України / О. Семененко та ін. // Social Development and Security. 2021. Вип. 11, № 3. С. 98–115.

Чепков І.Б., Демченко Є. Я., Москвітін О.О. Програмно-цільовий метод планування. Застосування програмно-цільового методу в системі оборонного планування США // Озброєння та військова техніка. 2018. Вип. 2. С. 8–14.

Оборонний менеджмент. Управління процесами: монографія: вид. 2-ге, доп. / Ф.В. Саганюк та ін. // Ін-т вищ. керів. кадрів Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2021. 323 с.

DAU, DoD Decision Support Systems PowerPoint Presentation // SlideServe. URL: https://www.slideserve.com/sasson/seminar-dod-decision-support-systems (дата звернення: 10.04.2024).

US DoD, Defense Acquisition Guidebook // ACQUISITION.GOV. US GSA. URL: https://www.acquisition.gov/dfarspgi/pgi-237.102-75-defense-acquisition-guidebook.#DFARS_PGI_237.102-75 (дата звернення: 10.04.2024).

Joint Chiefs of Staff, CJCSI 5123.01I, 30 October 2021, Charter of the Joint Requirements Oversight Council (JROC) and the Implementation of the Joint Capabilities Integration and Development System. URL: https://www.jcs.mil/Library/CJCS-Instructions/u46626q/4A524F43/u46626c/546 9746C65/u46626m/contain/ (дата звернення: 07.03.2024).

McGarry B. W. DOD Planning, Programming, Budgeting, and Execution (PPBE): Overview and Selected Issues for Congress. July 11, 2022 // Congressional Research Service. URL: https://sgp.fas.org/crs/natsec/R47178.pdf (дата звернення: 11.03.2024).

McGarry B. W. Defense Primer: Planning, Programming, Budgeting, and Execution (PPBE) Process. Updated December 15, 2022 // Congressional Research Service. URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10429 (дата звернення: 11.03.2024).

Joint Chiefs of Staff, CJCSI 8501.01B, 15 December 2021, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Combatant Commanders, Chief, National Guard Bureau, and Joint Staff Participation in the Planning, Programming, Budgeting, and Execution System. URL: https://www.jcs.mil/Library/CJCS-Instructions/u46626q/434A43534920383530312E303142/u46626c/616C6C636F6C756D6E73/u46626m/contain/ (дата звернення: 11.03.2024).

US DoD, Directive 7045.14 Program Planning Budget & Execution (PPBE) Process, 29 August 2017. AcqNotes. URL: https://acqnotes.com/acqnote/acquisitions/ppbe-overview/attachment/dod-directive-704514-ppbe-process-29-aug-2017/ (дата звернення: 11.03.2024).

Peters H.M. Defense Acquisitions: How DOD Acquires Weapon Systems and Recent Efforts to Reform the Process. Updated May 23, 2014. Congressional Research Service. URL: https://crsreports.congress.gov/search/#/0?termsToSearch=Defense%20Acquisitions:%20How%20DOD%20Acquires%20Weapon%20Systems%20and%20Recent%20Efforts%20to%20Reform%20the%20Process&orderBy=Relevance&navIds=4294967226 (дата звернення: 11.03.2024).

The Acquisition Innovation Research Center, Joint Capabilities Integration and Development System (JCIDS). URL: https://acqirc.org/publications/research/joint-capabilities-integration-and-development-system-jcids/ (дата звернення: 06.03.2024).

US DоD, Directive 5000.01, The Defense Acquisition System, September 9, 2020. URL: https://www.esd.whs.mil/Directives/issuances/dodd (дата звернення: 11.03.2024).

US DoD, Instruction 5000.02, Operation of the Defense Acquisition System. AcqNotes. URL: https://acqnotes.com/acqnote/acquisitions/dodi-5000 (дата звернення: 20.03.2024).

Про затвердження Порядку організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони: наказ МОУ від 22.12.2020 № 484. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0196-21 (дата звернення: 28.02.2024).

Методичні рекомендації з організації та проведення оборонного огляду : затв. Міністром оборони України 07.06.2019. 84 с.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 12.06.2017. 49 с.

Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 07.12.2017. 29 с.

Planning, Programming, Budget, and Execution (PPBE) Process Overview. AcqNotes. URL: https://acqnotes.com/acqnote/acquisitions/ppbe-overview (дата звернення: 06.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ