Військове лідерство в умовах всеохоплюючої оборони

Автор(и)

  • В. Алещенко Навчально-науковий інститут воєнної історії Національного університету оборони України, Україна
  • В. Осьодло Навчально-науковий інститут воєнної історії Національного університету оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/41-48

Ключові слова:

Всеохоплююча оборона України; лідерство; формування нового стилю військового лідерства; лідерські компетенції; професійна культура.

Анотація

Захист суверенітету і територіальної цілісності України – найважливіша функція держави, справа всього українського народу. Реалізація цієї норми Конституції України в умовах повномасштабної російської агресії вимагає послідовної реалізації положень Стратегії воєнної безпеки. Збройні Сили України, сили оборони потребують не просто достатньої кількості кваліфікованих керівників-лідерів, а найкращих серед них, здатних знаходити рішення складних проблем та брати на себе відповідальність. Підготовка керівників-лідерів є актуальним завданням як Збройних Сил України, так і інших складових сил оборони.

Метою статті є розкриття особливостей стратегічного лідерства військового керівника, формування нового стилю військового лідерства у процесі управління військами в умовах всеохоплюючої оборони.

У статті викладено підходи до формування військового лідерства, зокрема роботи військових керівників з трансформації професійної культури на основі євроатлантичних принципів. При цьому увага акцентується на формуванні військового лідерства стратегічного рівня, використанні нового стилю керівника в управлінні військами.

Досягнення взаємосумісності Збройних Сил України, іншими складовими сил безпеки та оборони, а також з аналогічними формуваннями держав-партнерів вимагає від МО України, ГК, ГШ ЗС України встановлення єдиної системи поглядів щодо стратегічного лідерства,професійної культури на основі євроатлантичних принципів.

Фундаментом у формуванні нового стилю військового лідерства, трансформації професійної культури є якісна освіта, набуття спроможностей до виконання завдань за призначенням, практичний бойовий досвід, підтримування здатності до саморозвитку та спроможність сприяти  професійному розвитку підлеглого особового складу.

Біографії авторів

В. Алещенко, Навчально-науковий інститут воєнної історії Національного університету оборони України

доктор психологічних наук, професор

В. Осьодло, Навчально-науковий інститут воєнної історії Національного університету оборони України

доктор психологічних наук, професор

Посилання

Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 412 с.

Калашнікова С.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : дис … докт. пед. наук : 13.00.06 / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, 2011. 462 с.

Черненко Н.М. Компететнісний підхід у підготовці сучасних керівників: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць “Гуманізація навчально-виховного процесу”. Слов’янськ, 2018. № 1 (87). С. 225-234.

Професійна військова освіта в Україні у сучасному безпековому середовищі: монографія / за заг. ред. Д. Вітера та В. Телелима; [Кол. авт.]. Київ : НУОУ, 2021. 277 с.

Олійник Л.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності магістрантів в системі вищої військової школи // Військова освіта. Київ, 2019. № 2(40). С. 128–138.

Стасюк В.В. Авторитет та лідерство командира: визначення, зміст // Вісник Національного університету оборони України. Київ, 2014. №4. С. 309–312.

Телелим В. М., Тимошенко Р. І., Приходько Ю. І. Військова освіта в системі безпеки та оборони держави // Наука і оборона : НУОУ, 2013. № 4. С. 21–28.

Пунда Ю., Антоненко С. Підготовка стратегічного лідера як інвестиція в реформування системи військового управління // Стратегічні пріоритети. 2017. №4 (45). С. 141-146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_4_17 (дата звернення: 20.02.2024).

Сиротенко А., Вітченко А., Осьодло В., Алещенко В. Концепція розвитку військово-гуманітарної освіти в Україні // Наука і оборона. Київ : НУОУ, 2020. №4. С. 53–57.

Бойко О. Ціннісна концепція формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України у ВВНЗ // Військова освіта. 2017. № 2. С. 7–18.

Галімов А., Аніщенко В., Руденко Л., Івашкова Т. Формування готовності до службово-професійної діяльності офіцерських кадрів сектору безпеки і оборони // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький, 2022. № 2 (29). С. 24–43.

Діденко О., Костюченко М. Лідерська компетентність як предмет наукових досліджень // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький, 2021. №2(29). С. 208–221.

Толкачов В. Формування лідерської компетентності військовослужбовців в контексті військової лідерології : матеріали ІV міжн. наук. конф., м. Харків, 21-22 трав. 2020 р. Харків, 2020. С.136-138. URL: https://www.hups.mil.gov.ua/assets/doc/science/stud-conf/suchasna-viynagumanitarniy-aspekt-05-2020/40.pdf (дата звернення: 20.02.2024).

Reiter D. Leadership and Military Effectiveness. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 318893918_Leadership_and_Military_Effectiveness (дата звернення: 20.02.2024).

Richardson J. Real leadership and the us. army: overcoming a failure of imagination to conduct adaptive work. Strategic studies institute US Army war college. Carlisle, 2011. 154 p.

Roberts R. Twelve principles of modern military leadership // NCO Journal. May 2018. URL: http:/www.armyupress.army.mil/Journals/NCOJournal/ (дата звернення: 20.02.2024).

Charan R. Six Personality Traits of a Leader. URL: https://www.military.com/veteran-jobs/career-advice/6-traits-for-improvedleadership-skills.html (дата звернення: 20.02.2024).

Доктрина розвитку військового лідерства у Збройних Силах України (ВКП 7-00(03). : затв. начальником Генерального штабу Збройних Сил України 01 грудня 2020 року. 27 с.

Віллінк Джоко. Стратегія і тактика лідерства. Київ: Форс Україна, 2021, 368 с.

Кримець Л.В., Грилюк С.М., Недвига О.В., Саєнко О.Г. Моральні якості військового лідера в умовах російсько-української війни в контексті формування моральної готовності // Вісник Національного університету оборони України, 2024, № 1 (77), C. 90-101.

К. Родак. “Залізний генерал” Хто такий Валерій Залужний і чому ним усі захоплюються, 3 травня 2022 року. URL: https://zaxid.net/zalizniy_general_n1542092 (дата звернення: 20.02.2024).

Легендарний генерал Сирський став почесним громадянином Харківської області. 25 грудня 2022 року. URL: https://news-xl.net/kharkiv/legendarnii-general-sirskii-stav-pochesnim-gromadianinom-harkivskoi-oblasti/ (дата звернення: 20.02.2024).

Сирський анонсував кадрові зміни серед командирів бригад. 2 березня 2024 року. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240302-syrskyj-anonsuvav-kadrovi-zminy-sered-komandyriv-brygad/ (дата звернення: 08.03.2024).

Військове лідерство: компетентність, впевненість, гнучкість. Універсальний навчальний посібник для рейнджерів. Київ: Вид. “КНТ”, 2023. 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

КЕРІВНИЦТВО ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) ОБОРОНИ