Роль інформаційно-аналітичних підрозділів Збройних Сил України у відбитті збройної агресії РФ

Автор(и)

  • Ю. Руснак Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна
  • Ю. Стужук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/55-58

Ключові слова:

Інформаційно-аналітичне забезпечення; інформаційно-аналітичні підрозділи; військове управління; звітно-інформаційні документи.

Анотація

Стаття є дослідженням сутності інформаційно-аналітичних підрозділів Збройних Сил України в умовах відбиття агресії РФ. Розглянуто роль та функціональне призначення інформаційно-аналітичних підрозділів в управлінні військами, зокрема їх значимість у зборі та аналізі інформації.

Інформаційно-аналітичне забезпечення – це процес створення оптимальних умов задля задоволення інформаційних потреб і реалізації посадових обов’язків командирами (начальниками) на основі формування та використання професійно та фахово орієнтованих інформаційних ресурсів. Метою ІАЗ є створення оптимальних сприятливих умов для прийняття командирами (начальниками) оптимальних, а в ідеалі – ефективних управлінських рішень згідно зі посадовими компетенціями.

Зміст поняття “інформаційно-аналітичне забезпечення” становлять дві взаємопов’язані складові:

- інформаційна: відносно самостійна діяльність спеціально підготовлених фахівців, зайнятих пошуком, відбором, обробленням, накопиченням, узагальненням і збереженням даних (перший етап інформаційно-аналітичного забезпечення у системі управління);

- аналітична: виробництво спеціально підготовленими фахівцями на підставі наявних даних і складних розумових процесів нового знання щодо явища або події, що вивчається, досліджується тощо (другий етап інформаційно-аналітичного забезпечення у системі управління).

Визначено, що основні вимоги до інформаційно-аналітичної діяльності підрозділів ЗС України полягають у оперативності, організованості, творчості та ініціативності, а також плановості виконання поставлених завдань.

Біографії авторів

Ю. Руснак, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

кандидат юридичних наук

Ю. Стужук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

Y. Stuzhuk

Посилання

Бакуменко Р. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління: стан, проблеми та підготовка фахівців // Військова освіта. 2019. № 1. С. 8–16.

Кандуєв Д.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів Збройних Сил України в умовах воєнного стану в Україні // Juris Europensis Scientia. Випуск 2, 2023. С. 92-95.

Крайнов О.В., Грозовський Р.І. Методика оцінки оперативності обробки інформації системою інформаційно-аналітичного забезпечення органу військового управління // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 2019. С. 147-150.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.- ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. 2011. 692 с.

Міхєєв Ю.І., Павленко М.М., Савчук В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів Збройних Сил України в національному сегменті кіберпростору // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції “Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення”, м. Житомир, 26 – 27 листопада 2020 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2020. С. 31-32.

Застосування інформаційних технологій та інновацій у воєнній сфері : навч. посіб. / [В. В. Машталір, С. А. Микусь та ін.]. Київ : НУОУ, 2023. 272 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року” : Указ Президента України від 22 березня 2017 року № 73/2017. Офіційний вісник України. 2017. № 27, С. 11, Ст. 773, код акту 85374/2017 (дата звернення 02.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-04

Номер

Розділ

КЕРІВНИЦТВО ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) ОБОРОНИ