Порядок оцінки спроможності органів військового управління до ведення проєктів інформатизації

Автор(и)

  • В. Галаган Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/59-65

Ключові слова:

Розробка інформаційних систем; оцінка діяльності органів управління; ведення проєкту інформатизації.

Анотація

Відповідно до положень Стратегічного оборонного бюлетеня України, одним з найбільш актуальних завдань для Збройних Сил України, в ході оборонної реформи, є створення та впровадження автоматизованих (інформаційних) систем управління військами (силами) та оборонними ресурсами. Одним із основних факторів успішної розробки та впровадження будь-якої інформаційної системи військового призначення є готовність органів військового управління (ОВУ) до організації та управління процесами розроблення, впровадження та супроводження експлуатації інформаційних систем (ІС) для потреб Збройних Сил України.

Мета статті – визначення порядку застосування SWOT-аналізу для визначення спроможності ОВУ з організації та управління процесами розроблення, впровадження та супроводження експлуатації ІС.

В статті наведено порядок застосування SWOT-аналізу для визначення спроможності ОВУ з організації та управління процесами розроблення, впровадження та супроводження експлуатації ІС. Основна увага приділена процедурі вибору чинників для створення матриці SWOT-аналізу. Методика SWOT-аналізу дозволяє на основі проведеної оцінки та визначених заходах зосередитися на ключових аспектах діяльності ОВУ та визначити потреби у змінах, що допомагає покращити його діяльність.

Методика може бути використана керівним складом ЗС України (проєктною групою) для прийняття управлінських рішень щодо обґрунтованого коригування календарного плану проєкту інформатизації. Періодична оцінка діяльності ОВУ (за стадіями життєвого циклу) надає можливість скоригувати подальшу стратегію розвитку ОВУ.

Викладений матеріал може бути використаний при розробці Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, впровадження та супроводження експлуатації інформаційних систем Міністерства оборони України.

Біографія автора

В. Галаган, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

кандидат військових наук, доцент

Посилання

Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України від 17.09.2021 № 473. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/4732021-40121 (дата звернення: 17.01.2024).

О.C. Коваленко, Л. М. Добровська. Проєктування інформаційних систем: загальні питання теорії проектування ІС. Навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 192 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менежмента: Пер. с англ. К.: Дело, 2000. 704 с.

SWOT-аналіз з прикладами. URL: https://esputnik.com/blog/swot-analiz-s-primerami (дата звернення: 29.09.2023).

Маматова В. Управління проєктами. Навчальний посібник. Національна академія державного управління. ДРІДУ НАДУ. 2018.

К. Хелдман, Профессиональное управление проєктом, 2005, Бином. Лаборатория знаний, 261 с.

Методології у сфері ІТ: ITIL, COBIT, PRINCE2. URL: https://kr-labs.com.ua/blog/metodologiyi-u-sferi-it-itil-cobit-ta-inshi (дата звернення: 17.01.2024).

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1990. 320 с.

Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 171 с.

Мозковий штурм. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/мозковий штурм (дата звернення: 17.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-04

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ