Порядок вибору та впровадження технологічних рішень для забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України: методичний підхід

Автор(и)

  • А. Рибидайло Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна
  • Ю. Кірпічніков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна
  • С. Васюхно Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна
  • М. Петрушен Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, Україна http://orcid.org/0000-0002-7448-2765

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/66-76

Ключові слова:

Інформаційна інфраструктура; технологічні підходи і рішення; зрілість інформаційної інфраструктури; критерії оцінювання зрілості інформаційної інфраструктури.

Анотація

Забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури (ІнфІ) Міністерства оборони є стратегічно важливою проблемою, оскільки вона впливає на здатність країни ефективно реагувати на загрози та забезпечувати національну безпеку. Нагальним вбачається завдання обґрунтування підходу щодо вибору потрібних (раціональних) технічних рішень та застосування певних організаційних заходів для забезпечення функціонування ІнфІ МО України.

На сьогодні ІТ-фахівцями для оцінювання ІнфІ використовується комплексна характеристика “зрілість інформаційної інфраструктури”. Зрілість інформаційної інфраструктури – це ступінь готовності та ефективності інформаційних технологій та інфраструктури в організації або відомстві. Це поняття визначає, наскільки добре розвинуті, інтегровані і оптимізовані інформаційні системи, мережі, обладнання та процеси в контексті конкретного суб’єкта. Вибір альтернативних технологічних рішень для забезпечення функціонування ІнфІ пов’язаний із зрілістю інформаційної інфраструктури.

Проаналізовано показники і метрики критеріїв оцінювання ІнфІ: стійкість та доступність; рівень інтеграції інформаційних систем; ефективність та продуктивність; можливість масштабування; вартість утримання. Наведені альтернативні технологічні рішення, які можуть вливати на показники зрілості ІнфІ.

Обґрунтування порядку вибору раціональних технологічних рішень для забезпечення функціонування ІнфІ воєнного відомства базується на застосуванні інтегрованого (комплексного і системного підходів). Впровадження запропонованого підходу дозволить створити комплексне рішення, врахувати критерії оцінювання ІнфІ та забезпечити вибір раціональних технологічних рішень для досягнення стратегічних цілей Міністерства оборони України.

Біографії авторів

А. Рибидайло, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Ю. Кірпічніков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

кандидат технічних наук

С. Васюхно, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

S. Vasuhno

М. Петрушен, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України

M. Petrushen

Посилання

Інформаційна безпека держави : навч. посіб. для студ. спец. 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”, 125 “Кібербезпека”/ В.І. Гур’єв, Д.Б. Мехед, Ю.М. Ткач, І.В. Фірсова. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК “Орхідея”, 2018. – 166 с.

Н.Ф. Казакова1, Т.І. Соклакова. Удосконалення методу моніторингу рівня інформаційної безпеки у спеціальних сегментах національної інформаційної інфраструктури // Бионика интеллекта. 2015. № 1 (84). С. 56–64.

Удосконалення методів обробки та зберігання даних за допомогою інструментів “Big Data” та Map Reduce / І.М. Онищенко // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2017. Вип. 22. С. 159-178.

Мартинюк В,В., Паламарчук Н.А., Паламарчук С.А., Сівоха О.М. Задачі вдосконалення інформаційної та кібернетичної безпеки об’єктів критичної інфраструктури / В.В. Мартинюк та ін. // Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2020. С. 54-63. URL: http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2020/6_2_2020.pdf (дата звернення: 01.08.2023).

Визначення системного моніторингу та його роль у сучасних інформаційних технологіях. URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/319789/mod_resource/content/7/SNM%20 Theme%20%2301-08.pdf (дата звернення 30.03.2024).

Ефективний моніторинг IT-інфраструктури – що і як моніторити? URL: https://onbiz.biz/monitoring-of-it-infrastructure (дата звернення 30.03.2024).

Модель технологической зрелости CMMI. URL: https://tenstep.com.ua/open/A1.1CMMI.htm (дата звернення 22.01.2024).

Методології у сфері ІТ: ITIL, COBIT, PRINCE2 та інші. URL: https://kr-labs.com.ua/blog/metodologiyi-u-sferi-it-itil-cobit-ta-inshi (дата звернення 15.04.2024).

Моделі зрілості (Maturity models). URL: https://www.maxzosim.com/modieli-zrilosti (дата звернення 15.04.2024).

Інтеграція моделі зрілості можливостей. Вичерпний посібник. URL: https://visuresolutions.com/uk/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-cmmi/cmmi (дата звернення 15.04.2024).

А.И. Пушкарь В.В. Гаркин Использование модели зрелости ІТ-инфраструктуры в оценке качества информационных систем предприятия, Вісник СумДУ. Серія “Економіка”, №3'2013 с.130-145.

Лазебник Л.Л., Войтенко В.ОР. Інформаційна інфраструктура в цифровізації бізнес-процесів підприємства // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2020. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-42-3 (дата звернення: 15.04.2024).

І.А. Попова, К.І. Серебряк. Модернізація інформаційної інфраструктури задля активізації міжрегіонального співробітництва // Економічна наука. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Сєверодонецьк, С. 48-53.

Кірпічніков Ю.А. Визначення технологічних рішень щодо створення Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами / Ю.А. Кірпічніков, О.В. Андрощук, М.В. Петрушен [та ін.] // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2019, № 1(65). С. 86-91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-04

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ