Обґрунтування властивостей системи управління кар’єрою офіцерського складу Збройних Сил України через її декомпозицію

Автор(и)

  • Н. Русенко Науково-методичний центр організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/103-114

Ключові слова:

Управління кар’єрою; декомпозиція; властивості підсистеми; чинники; кадровий менеджмент; “дерево рішень”; метод “Дерево цілей”.

Анотація

Аналіз існуючого стану роботи з кадрами в ЗС України свідчить, що на теперішній час розроблено та введено в дію відповідні нормативно-правові акти та керівні документи, якими врегульовано порядок проходження військової служби, але на практиці застосовано лише елементи управління кар’єрою. Проводиться лише супроводження кар’єри персоналу (причому тільки окремих категорій особового складу). У прийнятті кадрових рішень продовжують мати місце корупційні прояви, особисті взаємини, соціальні зв’язки, політичні замовлення тощо. Більшість заходів військової кадрової політики мають низький рівень ефективності, тому що відсутній контроль за дотриманням вимог соціальної справедливості та професіоналізму в питаннях просування по службі, направлення на навчання та ротації.

Для подолання негативних тенденцій в управлінні кар’єрою військовослужбовців в умовах бойових дій є важливим перегляд основних вимог та завдань системи кадрового менеджменту у Збройних Силах України, а також властивостей системи управління кар’єрою та чинників, що впливають на неї.

У статті проведено декомпозицію системи управління кар’єрою на менші підпроцеси, які мають унікальні властивості, що спрощує аналіз, розуміння та дослідження самої системи. Розглянуто основні чинники та властивості системи управління кар’єрою. Для аналізу та декомпозиції системи управління кар’єрою, в подальшому, буде використано “Метод дерева цілей, який дозволить розбити складну систему управління кар’єрою на більш дрібні однорідні підпроцеси однакового ієрархічного рівня та визначити зв’язки між ними. Це полегшить дослідження та виокремлення чинників, що впливають на дану систему.

Виокремлення властивостей підпроцесів у системі управління необхідне для оптимізації роботи системи. Ці властивості допомагають створити добре організовану та ефективну систему управління, яка відповідає вимогам стійкості, безпеки, продуктивності та зручності у використанні.

Біографія автора

Н. Русенко, Науково-методичний центр організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України

N. Rusenko

Посилання

Нова концепція військової кадрової політики: виклики та перспективи / С. Стоянова-Коваль та ін. Journal of Scientific Papers "Social Development and Security". 2023. Т. 13, № 6. С. 206–214. URL: https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.6.17 (дата звернення: 23.01.2024).

Рибидайло А. А., Прокопенко О. С., Терещенко С. А. Концептуальна модель управління кар’єрою військовослужбовців Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського. 2020. № 2(69). С. 102–109.

Герасимова В. О., Сидоренко В. О. Improvement of Personnel Management System as Condition of Enhancement of Competitiveness of the Enterprise // Modern Economics. 2019. Vol. 14, no. 1. P. 60–65. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.v14(2019)-09 (date of access: 23.01.2024).

Тиченко М.В. Аналіз особливостей професійної кар’єри в дослідженнях українських та зарубіжних науковців. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2022. № 1 (25). С. 102-108.

Ключові показники ефективності управління персоналом збройних сил / А. А. Рибидайло та ін. // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського. 2019. № 1(65). С. 65–74.

Ways of Forming an Effective Personnel Management System of the Organization in the Conditions of the Modern Stage of Development of Management in Ukraine / L. Byvsheva et al. // Economic Herald of the Donbas. 2023. No. 1 (71). P. 18–25. URL: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2023-1(71)-18-25 (date of access: 23.01.2024).

Музичук О.М. Чинники реалізації успішної кар’єри під час проходження державної служби // Право.ua. 2023. № 3. С. 150–155. URL: https://doi.org/10.32782/law.ua.2023.3.22 (дата звернення: 23.01.2024).

Куртинець О. С. Проблеми професіоналізації кадрів Збройних Сил України в умовах воєнного часу // Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2023. № 7. С. 141–146. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.7.141 (дата звернення: 23.01.2024).

Катренко А. В. Системний аналіз : підручник. Львів : Новий Світ-2000, 2017. 396 с.

Tluchkevych N., Nuzhna O. Застосування маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень // Economic forum. 2021. Т. 1, № 4. С. 145–151. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-20 (дата звернення: 23.01.2024).

Тученко А. Ціль існування організації, роль та методи побудови “Дерева цілей” // Міжгалузеві диспути: Динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень. 2020. URL: https://doi.org/10.36074/10.07.2020.v1.04 (дата звернення: 23.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ