Аналіз факторів, що впливають на заходи підбору та розстановки осіб офіцерського складу в органах військового управління Збройних Сил України

Автор(и)

  • О. Чайковська Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України, Україна
  • Г. Шпанчук Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України, Україна
  • Р. Могилевський Національний університет оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/131-135

Ключові слова:

Військова кадрова політика; комплектування; персонал; підбір особового складу; розстановка особового складу.

Анотація

Функціонування будь-якої військової організаційної структури неминуче пов’язане з необхідністю комплектування персоналом. Підбір та розстановка особового складу забезпечує стабільний режим функціонування підрозділів та органів військового управління, а також закладає перші підвалини успіху.

Відтак, актуальність дослідження комплектування особовим складом органів військового управління зумовлена:

по-перше, недосконалістю та ситуативністю існуючої системи комплектування особовим складом;

по-друге, важливістю підбору та розстановки осіб офіцерського складу для ефективного функціонування органів військового управління ЗС України;

по-третє, реалізацією завдань програмних документів Сектору безпеки і оборони щодо стратегічного курсу України на інтеграцію в європейський та євроатлантичний безпековий простір, досягнення взаємосумісності ЗС України зі збройними силами держав – членів НАТО.

Фактори, які впливають на заходи підбору та розстановки осіб офіцерського складу в органах військового управління ЗС України, із урахуванням визначених вимог можна поділити на зовнішні, внутрішні та додаткові.

Важливою умовою ефективної діяльності органів військового управління є цілеспрямована дія відповідної посадової особи (командира, начальника) щодо підбору та розстановки осіб офіцерського складу. Визначені фактори, що здійснюють вплив на процес прийняття кадрового рішення, дозволять не лише сформувати вимоги до військовослужбовців, які досягли позитивних результатів у професійній діяльності, відповідають визначеним вимогам та відібрані для цілеспрямованої підготовки з метою подальшого просування на вищі посади, а й визначити найкращі підходи для управління кадровими ресурсами.

Біографії авторів

О. Чайковська, Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України

E. Tchaikovska

Г. Шпанчук, Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України

кандидат військових наук, старший наукових співробітник

Р. Могилевський, Національний університет оборони України

R. Mogilevskyi

Посилання

Стратегія воєнної безпеки України : затв. Указом Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text (дата звернення: 12.03.2024).

Стратегічний оборонний бюлетень України : затв. Указом Президента України від 17.09.2021 р.

№ 473/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#Text (дата звернення: 12.03.2024).

Про затвердження Концепції військової кадрової політики в системі Міністерства оборони України на період до 2028 року: наказ Міністерства оборони України від 27.10.2023 р. № 637. URL: https://www.mil.gov.ua/content/tenders/koncepcia_kadr_29012024.pdf (дата звернення: 12.03.2024).

Білик О., Тіхонов Г. Аналіз умов і факторів, що впливають на якість підбору та розстановки кадрів в органах військового управління // Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, № 2, 2021. С. 100–106.

Білик О. Удосконалена часткова методика оцінювання рівня компетентності осіб офіцерського складу для призначення в органи військового управління Збройних Сил України // Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 13, № 5, 2023. С. 24–30.

Горбенко С.В. Визначення раціонального способу комплектування Збройних Сил України офіцерським складом // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба. 2016. № 4(25). С. 125–127.

Думенко М.П. Методологічні основи оцінювання ефективності системи комплектування особовим складом Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду) // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. № 1(34) С. 167–174.

Водчиць О.Г. Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом / О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, А.Д. Бердочник // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2014. № 3. С. 14–17.

Романченко І.С. Методика оцінювання ефективності використання кадрового потенціалу в Збройних Силах України / І.С. Романченко, В.М. Артюх // Труди академії. 2008. № 7(87). С. 12–20.

Устименко О.В. Оцінка ефективності функціонування системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України / О. Устименко // Зб. наук. пр. “Труди університету”. 2010. № 2(95). С. 281–287.

Богунов С.О. Підходи до управління кар’єрою офіцерського складу / С.О. Богунов, Ю.М. Герман, О.Ю. Сакун, Б.Н. Шупель // Військова освіта : зб. наук. праць. 2002. № 10. С. 200–211.

Кравчук О.І. Аналіз міжнародної практики стандартизації управління персоналом. URL: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/db83cada-485d-4bdf-9c92-52a437604b5f/content (дата звернення: 12.03.2024).

Ситник Н.І. Компетентнісний підхід в управлінні людськими ресурсами // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Випуск : Менеджмент організації: URL: https://economy.kpi.ua/files/files/24_kpi_2010_7.pdf (дата звернення: 12.03.2024).

Чітке планування, нові технічні рішення та надійний тил: Олександр Сирський окреслив пріоритети ЗСУ. АрміяInform – Інформаційне агентство АрміяInform. URL: https://armyinform.com.ua/2024/02/09/chitke-planuvannya-novi-tehnichni-rishennya-ta-nadijnyj-tyl-oleksandr-syrskyj-okreslyv-priorytety-zsu (дата звернення: 12.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-07

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ