DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-3-61/109-113

Варіант побудови рейтингу військовослужбовців на основі таксономічного аналізу

О. С. Прокопенко, А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук, Т. М. Комолаєва

Анотація


Використовуючи методи таксономічного аналізу висвітлено порядок побудови рейтингового списку кандидатів для призначення на типову посаду.

Ключові слова


Таксономія; факторний аналіз; рейтинг військовослужбовця; еталон ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Указ Президента України від 20.05.2016 № 240/2016 про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”.

Наказ Міністра оборони України від 10.04.2009 №170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” (зі змінами).

Методичні рекомендації з порядку визначення рейтингу військовослужбовців Збройних Сил України, затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 29.12.2009 № 226/1/4545.

Виступ Міністра оборони України Полторака С. Т. [електронний ресурс]./ режим доступу: https://www.unian.ua/politics/1284916-poltorak-predstaviv-u-shtab-kvartiri-nato-plan-reformuvannya-zbroynih-sil-ukrajini-do-2020-roku.html.

Думенко М.П. Аналіз функціонування системи кадрового забезпечення під час дії особливого періоду у 2014-2015 роках. – К, 2016, ISSN 2311-7249. – Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 2 (26) 2016 р.

Банчук-Петросова О.В. Потреба в удосконаленні кадрової політики в секторі безпеки України в сучасних умовах. – 2015, ISSN 1813-3401. –Держава та регіони. Серія: Державне управління №2 (50) 2015р.

Коваль О.В. Кадровий менеджмент на сучасному етапі реформування та розвитку Збройних Сил України. – 2012, Теорія та практика державного управління №4 (39) 2012 р.

Устименко О. Оцінка ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України. – 2010, Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - № 3 2010 р.

Кластерний аналіз. Матеріал з Вікіпедії. [електронний ресурс]./ режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кластерний_аналіз.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях / В. Плюта; пер. с польск. – М. Финансы и статистика, 1989 р.

Таксономія. Матеріал з Вікіпедії. [електронний ресурс]./ режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki /Таксономія.

Кожушко О. Використання методу таксономії для оцінки рівня захисту інтелектуального капіталу промислових підприємств. . – 2010, ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649. Економічний аналіз №7 2010 р.

Воробьев В.И. Таксономический показатель уровня эффективности применения частей и подразделений внутренних войск МВД Украины / Городнов В.П., Фык О.В. – 2003, ISSN 1681-7710. Системи обробки інформації, №5 2003 р.

Eгупов Ю. А. Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия. – О., 2009, Одеський національний економічний університет. Економічні інновації №38 2009 р.

Надтока Т.Б. Многомерное оценивание уровня социально-экономического развития предприятия / Виноградов А. Г. – Х., 2014, Науковий журнал “Бізнес інформ” №1 (432) 2014 р.