№3(61) 2017

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (English)

Зміст

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ

Деякі шляхи розвитку спроможностей військ (сил) для їх застосування у гібридній війні PDF
В. С. Фролов, Ф. В. Саганюк, С. М. Овчаренко С. 6-10
Аналіз основ стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони PDF
В. М. Семененко, С. І. Антоненко С. 11-17

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Аналіз практики проведення операцій НАТО з підтримання миру і безпеки PDF
Р. І. Тимошенко, Д. Л. Федянович, М. І. Шпура, Н. М. Андріянова С. 18-22
Обґрунтування показників та критеріїв оцінки ефективності організації взаємодії суб’єктів прикордонної безпеки PDF
В. В. Голінко, Д. Ю. Гулеватий, А. І. Мостовий С. 23-26
Методика роботи штабу прикордонного загону з організації використання мобільного підрозділу PDF
В. В. Крутов, О. М. Яїчко С. 27-31
Зміна конфігурації системи протидії транскордонним загрозам на кордонах Євросоюзу PDF
М. П. Стрельбицький, С. О. Філіппов С. 32-36

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

Окремі аспекти виконання заходів програмно-цільового планування з урахуванням циклічного розвитку технологічних укладів PDF
М. О. Білокур, А. Ю. Гупало, О. Д. Розумний С. 37-42
Методичний підхід до оцінювання технічних параметрів однотипних військових засобів у ході планування на основі спроможностей PDF
О. О. Сурков С. 43-49
Формування підходів до планування спроможностей військ (сил) з врахуванням їх ресурсного забезпечення PDF
Р. В. Бойко, М. П. Бутенко, В. М. Гудим С. 50-56

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Аналіз сучасної нормативно-правової бази у сфері електронної ідентифікації та автентифікації користувачів існуючих та перспективних інформаційних систем PDF
В. В. Грицюк, О. С. Кульчицький, І. Г. Зотова, В. М. Гудим С. 57-61
Аналіз існуючих методів кібернетичної розвідки інформаційно-телекомунікаційних мереж PDF
В. Ю. Кива, Ю. С. Дрозд С. 62-66

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Формування дієвого резерву кандидатів для просування по службі та його використання під час підготовки і прийняття кадрових рішень PDF
А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук, О. С. Прокопенко, О. В. Дергильова С. 67-73
Шляхи інтеграції даних інформаційних систем управління оборонними ресурсами PDF
Ю. А. Кірпічніков, О. В. Андрощук, М. В. Петрушен, О. С. Бичков С. 74-77
Шляхи підвищення оперативності електронного документообігу на основі стандартів організації обміну інформацією між штабами НАТО PDF
Ю. А. Кірпічніков, Ю. В. Кондратенко, Г. В. Руденська, С. І. Васюхно С. 78-83
Аспекти практичної реалізації макету інформаційно-аналітичної системи фіксації обстрілів для Української сторони СЦКК PDF
Р. І. Тимошенко, В. А. Федорієнко, О. С. Прокопенко С. 84-88

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Аналіз методичного апарату для порівняльного оцінювання бойової могутності збройних сил різних країн світу та напрями його подальшого розвитку PDF
Р. Б. Хомчак С. 89-95
Досвід побудови системи ISTAR в АТО, особливості впровадження та перепони на шляху до підвищення бойової ефективності вогневих підрозділів PDF
І. М. Прозапас С. 96-104
Класифікація та перспективи розвитку технічних засобів охорони та захисту кордону PDF
Ю. О. Бабій, В. В. Поліщук С. 105-108
Варіант побудови рейтингу військовослужбовців на основі таксономічного аналізу PDF
О. С. Прокопенко, А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук, Т. М. Комолаєва С. 109-113
Моделювання процесу виявлення невидимих військових об'єктів місцевості за допомогою БПЛА PDF
Є. Г. Гашимов, А. А. Байрамов С. 114-118
Системний підхід до врегулювання проблемних процесів автотехнічного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України PDF
О. О. Дюбанов С. 119-125

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Національна могутність як чинник стійкості держави в умовах загострення міжнародної конфліктності PDF
Г. С. Храпач С. 126-130