Формування інтегрованої системи управління ризиками як складової системи оборонного планування

Автор(и)

  • О. О. Сурков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/17-23

Ключові слова:

Інтегрована система, управління ризиками, оборонне планування, оборонна реформа, розвиток спроможностей, сили оборони.

Анотація

У статті запропоновано підхід до формування інтегрованої системи управління ризиками як складової системи оборонного планування з функціями системного аналізу розвитку спроможностей сил оборони та управління ризиками, яка передбачена завданням оборонної реформи. Система надасть можливість відповідним посадовим особам приймати виважені рішення в ході оборонного менеджменту з метою максимізації позитивних і мінімізації негативних наслідків (ризиків) прийнятих рішень в умовах невизначеності й економії ресурсів.

Біографія автора

О. О. Сурков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н.

Посилання

Указ Президента України “Про Рішення РНБО України від 20.05.2016 “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” від 06.06.2016 № 240/2016.

Про затвердження Військового стандарту ВСТ 01.004.006-2017(01) Видання № 1: станом на 28 квіт. 2017 р. – К.: МО України, 2017. – 177 с. – (Нормативний документ Міністерства оборони України).

Сурков О.О. Аналіз підходів щодо оцінювання ризиків у ході довгострокового оборонного планування / О.О. Сурков // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ. – 2014. – № 2 (51). – С. 132–136.

Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.

Стрельбіцька Н.І. Становлення та розвиток міжнародних стандартів управління ризиками / Н.І. Стрельбіцька // Вісник КНТЕУ. – 2008. – № 6. – С. 84–93.

Донець Л.І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Електронний ресурс] / Л.І. Донець. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/ 11750204/ ekonomika/ obgruntuvannya_ gospodarskih_ rishen_ta_ otsinyuvannya_rizikiv_-_donets_li].

Інтегрована модель управління ризиками / С.О. Кириченко, М.М. Лобко, Ф.В. Саганюк та ін.; за ред. Р.І. Тимошенка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – 156 с.

Богданович В.Ю. Спосіб формалізації стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави / В.Ю. Богданович, А.І. Семенченко // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – С. 42–53.

Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

Про затвердження Рекомендацій з організації та проведення оборонного огляду: станом на 13 трав. 2013 р. – К.: МО України, 2013. – 26 с. – (Нормативний документ Міністерства оборони України).

Системный анализ в управлении: учеб. пособие / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин; под ред. А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

Орловский П.Н. Системный анализ: учеб. пособ. [для студ. экон. спец.] / П.Н. Орловский. – К.: Институт содержания и методов обучения, 1996. – 360 с. – (Основные понятия, принципы, методология).

Сурков О.О. Методика оцінювання ризиків під час аналізу ресурсних можливостей держави щодо задоволення потреб Збройних Сил України / О.О. Сурков // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ. – 2016. – № 1 (56). – С. 69–74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-02

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ