№2(60) 2017

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (English)

Зміст

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ

Стратегія переходу в умовах гібридної війни до нового формату стратегічного керівництва сектором безпеки і оборони України PDF
В. С. Фролов, Ф. В. Саганюк С. 6-12

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Оцінка термінів впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в Збройних Силах України PDF
А. Л. Ткаченко, О. В. Михайлов, М. О. Педь, Л. Г. Троцько, І. В. Цимбал С. 13-16

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

Формування інтегрованої системи управління ризиками як складової системи оборонного планування PDF
О. О. Сурков С. 17-23
Підходи щодо стратегічного планування розвитку спроможностей військ (сил) в секторі безпеки і оборони України PDF
Ф. В. Саганюк, А. К. Павліковський С. 24-29
Проблемні питання щодо удосконалення системи оборонного планування в силах оборони України PDF
Б. О. Ворович, А. Д. Наливайко, А. І. Поляєв С. 30-33
Особливості оборонного планування у державах-членах НАТО, на основі спроможностей PDF
М. М. Дєнєжкін, А. Д. Наливайко, А. І. Поляєв С. 34-38
Узгодження процесу оборонного планування на основі спроможностей з процесом середньострокового бюджетного планування PDF
П. О. Жупінський, Н. В. Вавілова С. 39-43
Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближення до процедур та стандартів НАТО PDF
П. М. Крикун, В. І. Павленко, О. В. Полякова, В. В. Кравчук С. 44-48

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Підходи до побудови концепції екологічного моніторингу операційних зон регіонального збройного конфлікту при ведені службово-бойової діяльності прикордонних підрозділів на ділянці регіонального управління PDF
П. С. Ткачук, Т. О. Ворона С. 49-57
Удосконалення морально-психологічного забезпечення як невід’ємна складова захисту військ (сил) та протидії негативному інформаційно-психологічному впливу PDF
П. Д. Рогов, В. А. Ткаченко, С. М. Голубцов С. 58-65
Методологічний підхід до створення підсистеми виявлення та оцінки негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) як складової системи протидії такому впливу PDF
П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев С. 66-72

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Аналіз поняття інтеграційної платформи та методів інтеграції даних інформаційних систем управління оборонними ресурсами PDF
Ю. А. Кірпічніков, О. В. Андрощук, М. В. Петрушен С. 73-78
Особливості розроблення технічного регламенту щодо управління життєвим циклом інформаційних систем у воєнному відомстві PDF
А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук, О. С. Прокопенко, О. Д. Розумний С. 79-85
Особливості сучасної концептуальної архітектури ГІС платформи військового призначення PDF
В. А. Федорієнко, О. В. Головченко, С. І. Васюхно С. 86-92

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Оцінка якості обґрунтування багатокритеріального рішення на операцію (бій) угруповання військ (сил) PDF
О. М. Загорка, А. А. Корецький, А. К. Павліковський, І. О. Загорка С. 93-97
Аналіз досвіду створення та бойового застосування систем оперативного управління PDF
А. Ю. Горбенко, О. В. Головченко, М. Ю. Голобородько С. 98-102
Проблемні питання розроблення сценаріїв воєнних (бойових) дій в інтересах запобігання воєнним конфліктам PDF
Р. І. Тимошенко, Д. Л. Федянович, М. І. Шпура, Н. М. Андріянова С. 103-108
Оцінювання оперативності функціонування системи артилерійської розвідки в інтересах вогневого ураження противника ракетними військами і артилерією PDF
М. В. Адаменко, О. А. Ільяшов С. 109-115
Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період PDF
Ю. Б. Івашков С. 116-120
Аналіз досвіду провідних країн світу щодо формування та використання кадрового резерву у збройних силах PDF
А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук, О. С. Прокопенко С. 121-128
Застосування багатокритеріального аналізу для пріоритетного вибору PDF
В. С. Корендович С. 129-136

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Педагогічні аспекти психологічної підготовки військовослужбовців в сучасних умовах PDF
Р. Б. Хомчак, В. О. Бойко С. 137-141