Підходи до побудови концепції екологічного моніторингу операційних зон регіонального збройного конфлікту при ведені службово-бойової діяльності прикордонних підрозділів на ділянці регіонального управління

Автор(и)

  • П. С. Ткачук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine
  • Т. О. Ворона Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/49-57

Ключові слова:

Екологічний моніторинг, концепція, природно-техногенна геосистема, воєнно-техногенне навантаження, збройний конфлікт, навколишнє середовище, прикордонні райони, службово-бойова діяльність, прикордонний підрозділ, індикатори, регіональне управління.

Анотація

В статті наведено основні підходи для побудови концепції екологічного моніторингу при ведені службово-бойової діяльності прикордонних підрозділів на ділянці регіонального управління з точки зору формування його функціональної схеми та складових для оцінки змін стану прикордонних природно-техногенних геосистем.

Посилання

Заява Президента України за результатами зустрічі з Віце-Президентом США 16 cічня 2017 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. president.gov.ua/ news/ zayava-prezidenta-ukrayini-za-rezultatami-zustrichi-z-vice-p-39490

Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 311 від 15.04.2016. – [Електронний ресурс] – режим доступу http: //zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/ z0719-16

Реймерс Н. Ф. Природопользование. – М.: Мысль. 1990. – 637 с.

Виноградов Б. В. Аэрокосмический мониторинг экосистем. - . – М.: Наука. 1984. - 320 с.

Израэль Ю. А. Глобальная система наблюдений. Прогноз и оценка окружающей природной среды. Основы мониторинга // Метеорология и гидрология. – 1974. – №7. – С. 3–8.

Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. – Л., 1979.

Герасимов И. П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АН СССР. Сер географ. – 1975. – № 3. – С. 13– 25.

Погребенник В. Екологічний моніторинг: концепції, принципи, системи / В. Погребенник, Н. Мельник, М. Бойчук // Вимірювальна техніка та метрологія. – Вип. 65, 2005. – С. 164 – 171.

Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод.посібник / Ольга Пилипович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.

Данилюк, С. Л. Підвищення продуктивності мобільних радіомереж на основі БПЛА для завдань екологічного моніторингу в зоні ведення бойових дій [Текст] / С. Л. Данилюк // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2015. – №3 (43). – С. 76–80.

Жирохов, М. Де пролягає “червона лінія” для Донбасу – [Електронний ресурс] – режим доступу http://www.depo.ua/ukr/politics/de-prolyagae-chervona-liniya-dlya-donbasu-03072016180500

Лисенко О. І. Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України: Науково–методичний посібник / Під ред. О. І. Лисенка, С. М. Чумаченка, Ю. І. Ситника. К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. — 424 с.

Махкамов М. М. Охорона природного середовища у Збройних Силах України: Посібник / Під ред. В. М. Литвака. - К.: Варта, 1998. - 208 с.

Артем’єв С. Р., Блекот О. М., Марущенко В. В., Чумаченко С. М.. Блажаєвський М. Є. Екологічна безпека військ.: Підручник з грифом МОНУ. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 308 с.

Романченко І. С., Сбітнєв А. І., Бутенко С. Г. Екологічне забезпечення військ: Монографія. - К. НАО України, 2003. - 274 с.

Экоинформатика. Теория. Практика. Методы и системы / Под ред. академика РАН В. Е. Соколова. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 520 с.

Экологическая безопасность. Общие принципы и российский аспект : учеб. пособие / В. И. Данилов-Данильян, М. Ч. Залиханов, К. С. Лосев. – Изд. 2-е, дораб. – М. : МППА–БИМПА, 2007. – С. 288.

Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Білявській Г. О. та ін.. Екологічне управління. – К.: Либідь, 2004. – 429 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-05

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА