Оцінка якості обґрунтування багатокритеріального рішення на операцію (бій) угруповання військ (сил)

Автор(и)

  • О. М. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • А. А. Корецький Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • А. К. Павліковський Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • І. О. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/93-97

Ключові слова:

Угруповання військ, спосіб бойових дій, ступінь обґрунтованості рішення.

Анотація

У статті розглянуто підхід до оцінювання якості обґрунтування рішення на операцію (бій), який засновується на визначенні виграшу від застосування раціонального способу бойових дій угруповання військ (сил).

Біографії авторів

О. М. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

д.військ.н., професор

А. А. Корецький, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н., с.н.с.

А. К. Павліковський, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., доцент

Посилання

Элементы военной системологии применительно к решению проблем оперативного искусства и тактики общевойсковых объединений, соединений и частей: Военно-теоретический труд / Под редакцией академика В. Д. Рябчука. – М.: Издание военной академии имени М. В. Фрунзе, 1995. –228с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління: Монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. / За ред. В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнова. – Х.: ХУПС, 2008. – 545 с.

Герасимов Б. М., Локазюк В. М., Оксіюк О. Г., Помора О. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: Навч. посібник. -К.: Вид-во Европ. ун-ту, 2007. – 335 с.

Бегларян С. Г., Костров С. А. Эффективность альтернативного подхода к формированию способов действий войск ВКО // Военная мысль. -2013. – №3. – С. 47-51.

Военный энциклопедический словарь. – М.: изд-во “Рипол Классик”, 2002. – 1664с.

Дрешер М. Стратегические игры: Теория и приложения: пер. с англ. – М.: Сов. радио, 1964. – 352 с.

Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е. С. Вентцель. – М.: Наука, 1980. – 208 с.

Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угрупування військ (сил) для відбиття агресії / Наука і оборона. – 2011. – №1. – с. 3 – 6.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. – М.: Финансы и статистика, 1989. –176 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: организация систем / Т. Саати, К. Кернс; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

Кириченко І. О., Загорка О. М. Визначення форм і способів застосування військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах: методологічний аспект / “Честь і закон” – 2005 – №4 – с. 17 – 21.

Загорка О. М., Корецький А. А., Павліковський А. К. Застосування нечіткої технології під час вироблення замислу операції (бою): Методичний аспект / Наука і оборона. – 2016. – №3. – с. 23 – 26.

Таха Х. Введение в исследование операций: в 2-х кн., Кн. 2; пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 496 с.

Денисов А. А., Колесников Д. Н. Теория больших систем управления: учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоиздат., Ленингр. отд-ние, 1982. – 288с.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1974. – 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-05

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ