DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/98-102

Аналіз досвіду створення та бойового застосування систем оперативного управління

А. Ю. Горбенко, О. В. Головченко, М. Ю. Голобородько

Анотація


У статті проведено аналіз існуючих систем оперативного управління, які використовуються у провідних арміях країн світу для обгрунтування рекомендацій щодо побудови вітчизняної моделі управління військами.


Ключові слова


C4ISR; системи зв’язку та інформатизації; система управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мережева війна ХХІ-го століття. Режим доступу: http://www.webcitation.org/6HxlGt7F3.

Романюк В. А. Напрямки розвитку тактичних систем зв’язку // II Науково-технічна конференція. ВІТІ. – К. :ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2004. – С. 23–33.

Other Architectures and Frameworks. Режим доступу: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/chap37.html

Seaware C4I suite. Режим доступу: https://systematic.com/defence/products/c2/sitaware/