DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/116-120

Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період

Ю. Б. Івашков

Анотація


У статті на підставі загальних режимів функціонування Державної прикордонної служби України визначено завдання та побудовано модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період.


Ключові слова


Державна прикордонна служба; ускладнення воєнно-політичної обстановки; загрозливий період; завдання; модель дій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про Державний кордон України”. Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12

Закон України “Про Прикордонні війська України”. Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1779-12/ed19960710

Конституція України : Закон України. – К. : ВВР, 1996. – № 30, ст. 141.

Закон України “Про Державну прикордонну службу України”. Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=661-15.

Концепція інтегрованого управління кордонами [Електронний ресурс] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 1149-р // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2031-2010-%D1%80 – Заголовок з екрану.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 березня 2016 року № 92/2016 “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:// www.president.gov.ua/documents/922016-19832.

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України. Сайт Державної прикордонної служби України. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://dpsu.gov.ua/ua/activities/projects_acts/projects_acts_140.htm. – Заголовок з екрану.

Олексієнко Б. М. Оперативно-бойове застосування об’єднань і з’єднань Прикордонних військ у фронтовій оборонній операції початкового періоду війни. Дисертація, доктора військ. наук. – Хмельницький АПВУ, –1996. – 328 с.

Богуш О. В. Дії військ напряму Прикордонних військ України щодо забезпечення оперативного розгортання загальновійськових з’єднань і об’єднань в загрозливий період. Дисертація канд. військ. наук. Хмельницький АПВУ, – 1997. – 155 с.

Кушніренко О. І. Дії з’єднань і частин напряму Прикордонних військ України у складі військ прикриття. Дисертація канд. військ. наук. Хмельницький АПВУ, -1997. – 236 с.

Баратюк В. І. Охорона державного кордону прикордонним загоном в умовах загострення соціально-політичної обстановки. Дисертація канд. військ. наук. Хмельницький АПВУ. – 1996. – 133 с.

Голінко В. В. Завчасна підготовка з’єднань і частин військ напряму Прикордонних військ України к діям у період різкого загострення воєнно-політичної обстановки. Дисертація канд. військ. наук Хмельницький АПВУ, – 1997. – 230с.

Закон України “Про основи національної безпеки України”. Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15.

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3543-12.

Закон України “Про правовий режим воєнного стану” Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/389-19.

Указ Президента України “Про Стратегію національної безпеки України” (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 389/2012 від 08.06.2012) – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/105/2007

Закон України “Про оборону України”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

Обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності виконання завдань органами (підрозділами) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України в особливий період : звіт з НДР “Виконання завдань” [шифр 215-0004 І]. - Хмельницький : НАДПСУ, 2015. - 131 с.

Обґрунтування рекомендацій щодо застосування сил і засобів Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду : звіт з НДР “Застосування” [шифр 215-0021 І]. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 130 с.

Ананьїн О. В. Досвід бойових дій органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України під час проведення антитерористичної операції: інформаційно-аналітичні матеріали. – Київ : Адміністрація ДПСУ, 2015. – 55 с.

Ананьїн О. В. Органи (підрозділи) Державної прикордонної служби України у системі оборони (охорони) державного кордону в умовах сучасного збройного конфлікту: інформаційно-аналітичні матеріали. – Київ : Адміністрація ДПСУ, 2015. – 25 с.

Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 “Про Воєнну доктрину України” : [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 – Заголовок з екрану.

Закон України “Про Збройні Сили України”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1934-12.

Закон України “Про Національну гвардію України”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 17, ст.594. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18

Закон України “Про Службу безпеки України”. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382 ) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12