Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період

Автор(и)

  • Ю. Б. Івашков Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/116-120

Ключові слова:

Державна прикордонна служба, ускладнення воєнно-політичної обстановки, загрозливий період, завдання, модель дій.

Анотація

У статті на підставі загальних режимів функціонування Державної прикордонної служби України визначено завдання та побудовано модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період.

Біографія автора

Ю. Б. Івашков, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

к.пед.н., доцент

Посилання

Закон України “Про Державний кордон України”. Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12

Закон України “Про Прикордонні війська України”. Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1779-12/ed19960710

Конституція України : Закон України. – К. : ВВР, 1996. – № 30, ст. 141.

Закон України “Про Державну прикордонну службу України”. Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=661-15.

Концепція інтегрованого управління кордонами [Електронний ресурс] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 1149-р // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2031-2010-%D1%80 – Заголовок з екрану.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 березня 2016 року № 92/2016 “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:// www.president.gov.ua/documents/922016-19832.

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України. Сайт Державної прикордонної служби України. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://dpsu.gov.ua/ua/activities/projects_acts/projects_acts_140.htm. – Заголовок з екрану.

Олексієнко Б. М. Оперативно-бойове застосування об’єднань і з’єднань Прикордонних військ у фронтовій оборонній операції початкового періоду війни. Дисертація, доктора військ. наук. – Хмельницький АПВУ, –1996. – 328 с.

Богуш О. В. Дії військ напряму Прикордонних військ України щодо забезпечення оперативного розгортання загальновійськових з’єднань і об’єднань в загрозливий період. Дисертація канд. військ. наук. Хмельницький АПВУ, – 1997. – 155 с.

Кушніренко О. І. Дії з’єднань і частин напряму Прикордонних військ України у складі військ прикриття. Дисертація канд. військ. наук. Хмельницький АПВУ, -1997. – 236 с.

Баратюк В. І. Охорона державного кордону прикордонним загоном в умовах загострення соціально-політичної обстановки. Дисертація канд. військ. наук. Хмельницький АПВУ. – 1996. – 133 с.

Голінко В. В. Завчасна підготовка з’єднань і частин військ напряму Прикордонних військ України к діям у період різкого загострення воєнно-політичної обстановки. Дисертація канд. військ. наук Хмельницький АПВУ, – 1997. – 230с.

Закон України “Про основи національної безпеки України”. Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15.

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3543-12.

Закон України “Про правовий режим воєнного стану” Законодавство України, сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/389-19.

Указ Президента України “Про Стратегію національної безпеки України” (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 389/2012 від 08.06.2012) – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/105/2007

Закон України “Про оборону України”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

Обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності виконання завдань органами (підрозділами) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України в особливий період : звіт з НДР “Виконання завдань” [шифр 215-0004 І]. - Хмельницький : НАДПСУ, 2015. - 131 с.

Обґрунтування рекомендацій щодо застосування сил і засобів Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду : звіт з НДР “Застосування” [шифр 215-0021 І]. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 130 с.

Ананьїн О. В. Досвід бойових дій органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України під час проведення антитерористичної операції: інформаційно-аналітичні матеріали. – Київ : Адміністрація ДПСУ, 2015. – 55 с.

Ананьїн О. В. Органи (підрозділи) Державної прикордонної служби України у системі оборони (охорони) державного кордону в умовах сучасного збройного конфлікту: інформаційно-аналітичні матеріали. – Київ : Адміністрація ДПСУ, 2015. – 25 с.

Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 “Про Воєнну доктрину України” : [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 – Заголовок з екрану.

Закон України “Про Збройні Сили України”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1934-12.

Закон України “Про Національну гвардію України”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 17, ст.594. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18

Закон України “Про Службу безпеки України”. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382 ) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-05

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ