DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-1-59/48-52

Використання системи ключових показників при оцінці фінансового забезпечення Збройних Сил України

Г. В. Руденська, Ф. П. Педан, М. В. Ткаченко

Анотація


На основі тестових даних проведено розрахунок інтеграційного показника щодо оцінки фінансово-економічної діяльності Збройних Сил України і дана якісна інтерпретація отриманим результатам.

Ключові слова


Ключові показники; адитивно-мультиплікативна модель; інтеграційний показник; оцінка; фінансово-економічна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мунтіян В. Фінансування Збройних Сил України: проблеми та перспективи // Дзеркало тижня. – 2002. – № 34. – с. 4-6.

Мунтіян В.І. Оборонний бюджет: світовий досвід та можливі шляхи реформування в Україні. Монографія. – К.: Просвіта, 1996. – 240 с.

Мунтіян В.І. Економіка та оборонні витрати: аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку. Монографія – К.: НДФІ, 1998. – 464 с.

Васильченко З.М. Бюджетне планування видатків на утримання особового складу Збройних сил України / З.М. Васильченко, С.М. Чімишенко // Фінанси України. – 2010. – № 5.

Запатріна І.В. Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування / І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда // Фінанси України. – 2006. – № 10.

Ващенко І. В. Система ключових показників ефективності фінансового забез-печення Збройних Сил України / Ткаченко М. В., Федоренко Р. М., Педан Ф. П., Руденська Г. В. Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ № 1 (56), 2016 р., с. 126-129. – Київ

Степанюк М.Ю. Багаторівнева адитивно-мультиплікативна модель оцінки узагальнених показників при стратегічному управлінні на основі системи збалансованих показників / М.Ю. Степанюк // Проблеми програмування. – 2010. – № 1. – с. 108 – 115.

Степанюк М.Ю. Поход к стратегическому планированию на основе системы сбалансированных показателей с использованием многоуровневой модели оценки / М.Ю. Степанюк, И.П. Синицын // Матеріали міжнар. наук. конф. “Моделювання 2010”: зб. наук. праць, (Київ, 12–14 травня 2010). – Київ: ІПМЕ НАН України, 2010. – Т. 3. – с. 166 – 171.