№1(59) 2017

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (English)

Зміст

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ

Деякі підходи щодо стратегії протистояння та протидії агресору PDF
В. С. Фролов, Ф. В. Саганюк, М. М. Лобко С. 5-11

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Оборонна реформа: деякі шляхи уникнення небезпечних ризиків PDF
Р. І. Тимошенко, Ф. В. Саганюк, В. Я. Мірошниченко С. 12-15
Напрями подальшого удосконалення національного законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації PDF
О. І. Гріненко, О. П. Кутовий, М. І. Шапталенко С. 16-20
Визначення та аналіз особливостей складових сучасних воєнних конфліктів PDF
Л. С. Голопатюк, Р. І. Тимошенко С. 21-27
Міжнародно-правова регламентація застосування збройних сил в сучасних воєнних конфліктах PDF
С. М. Возняк, А. М. Іващенко, О. В. Полякова С. 28-34

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

Підхід до визначення сутності понять “спроможність”, “можливість”, “здатність” сил оборони для вдосконалення основ стратегічного планування PDF
О. О. Сурков С. 35-40
Обґрунтування системи показників для оцінювання ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України в інтересах забезпечення оборонної достатності держави на короткостроковий період PDF
А. А. Лобанов, В. В. Троцько, А. Д. Черненко С. 41-47
Використання системи ключових показників при оцінці фінансового забезпечення Збройних Сил України PDF
Г. В. Руденська, Ф. П. Педан, М. В. Ткаченко С. 48-52
Концепція оборонного планування на основі розвитку спроможностей: проблеми впровадження PDF
А. М. Іващенко, А. К. Павліковський, І. М. Сівоха С. 53-58
Оцінка економічної ефективності логістичних процесів матеріально-технічного забезпечення військ (сил) PDF
Р. В. Бойко, М. П. Бутенко, А. В. Фатальчук С. 59-63

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Шляхи забезпечення кібернетичної безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави у воєнній сфері PDF
П. Д. Рогов, Б. О. Ворович, В. А. Ткаченко С. 64-72
Визначення нормативно-правових аспектів захисту персональних даних в інформаційних системах Збройних Сил України PDF
О. С. Кульчицький, В. В. Грицюк, І. Г. Зотова С. 73-77

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Аналіз рамкових архітектур побудови інформаційних систем НАТО та визначення особливостей архітектури С4ISR PDF
Ю. А. Кірпічніков, В. А. Федорієнко, О. В. Головченко, О. В. Андрощук С. 78-84

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Математична модель визначення потрібної кількості знищених бойових засобів противника для досягнення заданої величини відверненого збитку своїх військ в операції тривалістю Т діб PDF
І. С. Романченко, В. М. Можаровський С. 85-93
Пропозиції щодо удосконалення процесу використання системи збалансованих показників для оцінки стану функціонування військових структур PDF
В. І. Галаган, С. В. Полішко, С. В. Бондарчук С. 94-98
Методичний підхід до обґрунтування раціонального варіанта забезпечення Збройних Сил України новими зразками військової техніки в сучасних умовах PDF
О. В. Станович, П. В. Клевко, І. В. Цимбал, О. Б. Плугова, Л. Г. Троцько, Т. О. Ворона С. 99-104
Порядок оцінювання службової діяльності військовослужбовців в особливий період PDF
А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук, О. С. Левшенко, О. С. Прокопенко С. 105-110
Подальший розвиток принципу масування ракетних військ і артилерії, їх ударів і вогню на найважливіших напрямках PDF
О. В. Майстренко С. 111-115
Аналіз якості http-послуг у залежності від пропускної спроможності радіоканалу PDF
А. Ю. Горбенко С. 116-119
Оцінка соціальної ефективності інвестицій: теоретичний та прикладний аспект PDF
О. В. Левчук, В. Д. Левчук С. 120-123
Алгоритм класифікації ділянок кусково-однорідних зображень для систем виявлення та спостереження PDF
М. В. Орда, С. В. Абрамов, М. ф. Полторак С. 124-130

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Формування воєнно-технічної політики колишнього СРСР PDF
О. В. Сафронов, Г. В. Капосльоз, О. С. Мельниченко С. 131-137