DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-1-59/59-63

Оцінка економічної ефективності логістичних процесів матеріально-технічного забезпечення військ (сил)

Р. В. Бойко, М. П. Бутенко, А. В. Фатальчук

Анотація


У статті викладено пропозиції щодо удосконалення існуючого науково-методичного апарату для оцінки ефективності логістичних процесів у системі матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.

Ключові слова


Потреба; матеріально-технічне забезпечення; фінансування; розподіл; ефективність; логістичний процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Марко И.Ю. “Финансирование развития вооружений и военной техники в 2012-м году будет увеличено. Мы начнем интенсивную боевую подготовку всех видов войск” – директор финдепартамента Минобороны [Електрон. ресурс] / И. Ю. Марко – Режим доступа : http://ak-inzt.net/ ukrarmy/520-27-09-2011.

Основні оборонні аспекти доповіді Президента України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrgold.net/links/21951/21961/.

Методика розрахунків обсягів лімітів вилучення техніки національної економіки для забезпечення потреб ЗС України в особливий період / ЦНДІ ЗС України. – К., 2009. – 45 с.

Программно-целевое планирование развития вооружения и военной техники 2013 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://encyclopedia. mil.ru/encyclopedia/dictionary.

Економічна енциклопедія у трьох томах. Т. 1 / под ред. С. В. Мочерного. – К.: Видавничий центр Академия, 2000. – 864 с.

Викулов С.Ф. Военно-экономический анализ. – Ярославль: ЯВФЄА, 2011.

Петухов Г.Б. Основы теории эффективности целенаправленных процессов. – М.: МО СССР, 1989.

Бабенков В.И. Методы оценки и повышения военно-экономической эффективности межведомственной (сопряженной) унифицированной системы тылового обеспечения. – М.: ЦВНИ МО РФ. 2004. – Вып. № 69. серия Б.

Основы теории и методологии планирования строительства Вооружённых Сил Российской Федерации. // Под редакцией Квашнина А.В. – М.: Воентехиниздат, 2002 – 232 с.